Naš stik, št. 6, december 2017

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Energetski koncept naj bi sprejeli še v tem mandatu

Sedanja oskrba Slovenije z elektriko je konkurenčna in zanesljiva. Za optimizacijo organizacije elektrogospodarstva je zdaj pravi čas. Odločitve o vlogi jedrske energije danes še ni treba sprejeti, verjetno pa bo potreben posvetovalni referendum.

 

Holding Slovenske elektrarne je pred prelomno točko           Holding Slovenske elektrarne se nahaja pred ključnim izzivom, s katerim se ta hip ukvarjajo vsa velika proizvodna podjetja, in sicer, s katerimi proizvodnimi viri si v prihodnje zagotoviti nadaljnji razvoj in oblikovati posodobljen poslovni model. Ključna usmeritev sicer ostaja izraba obnovljivih virov, predvsem hidroenergije, precej si pa obetajo tudi od načrtovane vertikalne integracije, s katero naj bi dobili dostop do končnih kupcev.

 Združenje CIGRE-CIRED je ogromna zakladnica znanja            Mag. Marko Hrast, sicer direktor Področja za infrastrukturo prenosnega omrežja v Elesu, je s 23. majem letos postal novi predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED. Na čelo te največje strokovne organizacije je prišel v času, ko se energetika po mnenju nekaterih nahaja celo pred revolucionarnimi spremembami.

 

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Prihodnost postaja vse bolj električna Brane Janjic okolje,energetika,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,energija,spremembe,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Energetski koncept naj bi sprejeli še v tem mandatu Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo Klemen Potisek jedrska energija,prenos,distribucija,okolje,proizvodnja,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,elektricna vozila,pametna omrežja,plinske elektrarne,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,razvoj distribucije,fotovoltaika,umešcanje v prostor,oskrba,promet,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,evropska zakonodaja,biomasa,elektrogospodarstvo,ekonomija,spremembe,tehnologija,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),digitalizacija
Pogovor Holding slovenske elektrarne je pred prelomno točko Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Matjaž Marovt slovenska energetika ,trgovanje, borza,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,omrežje,energetika,poslovni nacrt,poslovna odlicnost,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,TEŠ,umešcanje v prostor,projekti,lokalne skupnosti,razvoj,crpalna elektrarna,veriga elektrarn,nizkoogljicna družba,ekologija,kakovost,konkurencnost,vodni viri,denar,naložbe,spremembe,elektrarne,blok 6,kupci,odjemalci,Energetski koncept Slovenije (EKS),hranilnik
Pogovor Pred Dravskimi elektrarnami je obsežnejša prenova HE Formin Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Andrej Tumpej jedrska energija,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,energetika,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,komuniciranje ,obnova,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,projekti,promet,crpalna elektrarna,elektricna energija,kadri,proizvodnja elektricne energije,srecanje,politika,MHE,energija,denar,obletnice,vetrna energija,spremembe,daljnovodi,elektrarne,zanesljivost obratovanja,Natura 2000,stroški,agregat,Energetski koncept Slovenije (EKS),hranilnik
Pogovor SENG si prizadeva za stroškovno učinkovite projekte Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Marjan Pintar trgovanje, borza,okolje,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,družbena odgovornost,vzdrževanje,organiziranost,energetika,svet delavcev,trajnostni razvoj,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,energetska politika,komuniciranje ,obnova,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,vodenje,reorganizacija,projekti,donacije,okoljska politika,razdelilna transformatorska postaja, RTP,crpalna elektrarna,elektricna energija,dobrodelna dejavnost,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,zdravje,vodni viri,MHE,spremembe,elektrarne,stroški,javno narocanje,agregat,vrednost projekta,trg elektricne energije
Pogovor Pametne tehnologije narekujejo zanesljivo distribucijsko omrežje Miro Jakomin SODO Matjaž Vodušek distribucija,proizvodnja,investicije,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektroenergetski projekti,elektricne polnilnice,razvoj distribucije,napredno merjenje,projekti,energetski zakon,regulacija,razdelilna transformatorska postaja, RTP,omrežnina,elektricna energija,poraba,kakovost,politika,energija,partnerji,denar,tehnologija,podatki,odjemalci,elektricna mobilnost ,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),kablovod,hranilnik,digitalizacija
Pogovor Združenje CIGRE-CIRED je ogromna zakladnica znanja Polona Bahun CIGRE-CIRED Marko Hrast distribucija,okolje,mednarodno sodelovanje,vzdrževanje,informatika,raziskave,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,obnova,uvoz in izvoz elektricne energije,umešcanje v prostor,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,kadri,srecanje,delavnica,vetrna energija,združenja,elektrogospodarstvo,spremembe,daljnovodi,mednarodna posvetovanja,posvet,proizvodnja energije,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Zagotoviti je treba ustreznejšo obravnavo distribucije Miro Jakomin GIZ distribucija Boris Sovic prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,zakonodaja,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,napredno merjenje,projekti,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,zdravje,politika,konkurencnost,partnerji,denar,stroški,podatki,javno narocanje,elektricna mobilnost ,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Odprtost in sodelovanje sta ključ vsakega dobrega projekta Polona Bahun ELES Uroš Salobir prenos,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,upravljanje,informatika,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,energija,partnerji,denar,spremembe,razpis,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem,hranilnik,digitalizacija
Pogovor Energetska tranzicija zahteva nove poslovne modele Vladimir Habjan GEN-I Dejan Paravan slovenska energetika ,prenos,distribucija,okolje,poslovanje,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,vzdrževanje,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,energetska ucinkovitost,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,prodaja,energija,partnerji,denar,spremembe,elektrarne,stroški,odjemalci,energetski trg,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Pogovor TEŠ ima močan vpliv na celotno gospodarstvo Brane Janjic Ekonomski inštitut Pravne fakultete Franci Križanic premog,proizvodnja,investicije,emisije,TEŠ 6,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,termoelektrarne,izvoz elektricne energije,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,TEŠ,cene elektricne energije,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,konkurencnost,energija,elektrogospodarstvo,podpore,plinsko-parna enota,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Aerosoli črnega ogljika so globalni problem Vladimir Habjan Aerovizija Matevž Lenarcic okolje,zakonodaja,razstave,podnebne spremembe,fotografija,projekti,meritve,ekologija,zdravje,CO2 izpusti,kriza,podnebje,denar,biomasa,zrak,knjiga, zbornik,sponzorstvo ,crni ogljik
Iz energetskih okolij Končana predzadnja v verigi NE na spodnji Savi Polona Bahun Hidroelektrarne na spodnji Savi obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,energetska politika,elektromontažna dela,proizvodnja elektricne energije,denar,agregat,infrastruktura
Iz energetskih okolij Z novim letom nova pravila za delovanje Centra za podpore Polona Bahun Borzen zakonodaja,,obnovljivi viri energije, OVE,proizvodnja elektricne energije,podpore,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Januarja distributerjem zagodla sneg in veter Polona Bahun Distribucijska podjetja vzdrževanje,omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,elektrika,naravne nesrece
Iz energetskih okolij Na sporedu že četrti forum Energetika in regulativa'17 Polona Bahun strokovna posvetovanja,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,evropska zakonodaja,spremembe,trg elektricne energije,Energetska unija
Iz energetskih okolij 10. jubilejno srečanje partnerjev GEN-I Polona Bahun GEN-I srecanje,partnerji,energetski trg
Iz energetskih okolij Borzen objavil natečaj za najmlajše Lepši svet 2017 Polona Bahun Borzen okolje,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,natecaj
Iz energetskih okolij Potekala že osma konferenca o pametnih omrežjih En.grids 017 Polona Bahun distribucija,strokovna posvetovanja,omrežje,elektricna vozila,pametna omrežja,projekti,agencija,elektricna energija,posodabljanje omrežja,posvet,elektromobilnost,infrastruktura
Iz energetskih okolij V Termoelektrarni Brestanica zaključili svoj največji projekt Polona Bahun Termoelektrarna Brestanica plin,gradnja,omrežje,plinske elektrarne,terciarna regulacija,Nuklearna elektrarna Krško,energija,denar,naložbe,plinovod,posojilo,elektroenergetski sistem,agregat,vrednost projekta
Iz energetskih okolij V marcu se je odvil jubilejni deseti En.odmev Polona Bahun plin,strokovna posvetovanja,jedrske elektrarne,energetika,inovativnost,evropska zakonodaja,podatki,energetski trg
Iz energetskih okolij Začetek pripravljalnih del za odlagališče NSRAO na Vrbini Polona Bahun ARAO gradnja,jedrski odpadki,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna Polona Bahun Elektro Gorenjska Drago Papler energetika,oskrba,elektrika,knjiga, zbornik,infrastruktura
Iz energetskih okolij Elektro Maribor in Elektro Celje obiskal minister Zdravko Počivalšek Polona Bahun Elektro Maribor,Elektro Celje Boris Sovic,Boris Kupec poslovanje,investicije,poslovni nacrt,gospodarski razvoj,razvoj,pogovor,Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Iz energetskih okolij Zamenjava na vrhu HSE Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Matjaž Marovt poslovanje,nadzorni svet,vodenje
Iz energetskih okolij Tretja strateška konferenca elektrodistribucije Polona Bahun Distribucijska podjetja distribucija,strokovna posvetovanja,omrežje,distribucijsko omrežje,posodabljanje omrežja,energija,spremembe,digitalizacija
Iz energetskih okolij Odvila se je 7. konferenca Energetika in okolje Polona Bahun strokovna posvetovanja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,evropska zakonodaja,podpore
Iz energetskih okolij Letos že 13. konferenca CIGRE-CIRED Polona Bahun CIGRE-CIRED okolje,obratovanje,strokovna posvetovanja,pametna omrežja,vodenje,razvoj,elektricna energija,kakovost,daljnovodi,elektrarne,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,kablovod
Iz energetskih okolij Dela na obnovi HE Plave I tečejo po načrtih Polona Bahun Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,rekonstrukcija,obnova,agregat
Iz energetskih okolij Gen energija tudi letos pripravila natečaj Mladi v svetu energije in prireditev Tehnogenijinforma Polona Bahun GEN energija priznanja,nagrade,energetika,projekti,prireditve,natecaj,elektrika
Iz energetskih okolij Do EKS skozi niz kompromisov Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo energetska politika,razvoj slovenske energetike,razvoj,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij SEL zaključil obnovo MHE Goričane Polona Bahun Savske elektrarne Ljubljana rekonstrukcija,distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,obnova,projekti,proizvodnja elektricne energije,MHE,agregat,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Elektro Celje začel z izvajanjem projekta Flex4Grid Polona Bahun Elektro Celje upravljanje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,omrežnina,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,stroški,odjemalci
Iz energetskih okolij Gen-I ponovno zmagovalec akcije skupinskega nakupa elektrike in plina Polona Bahun GEN-I distribucija,elektricna energija,zemeljski plin,elektrika,odjemalci
Iz energetskih okolij Redne letne skupščine distribucijskih podjetij letos nekoliko prej Polona Bahun Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska poslovanje,poslovni nacrt,nadzorni svet,skupšcina
Iz energetskih okolij NEK nadaljuje z izvedbo programa nadgradnje varnosti Polona Bahun Nuklearna elektrarna Krško projekti,varnost,jedrska varnost
Iz energetskih okolij Elektro Maribor startal Akademijo distribucije Polona Bahun Elektro Maribor distribucija,energetska politika,razvoj,posvet,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Družba SODO v uporabo predala največjo in najzahtevnejšo naložbo doslej Polona Bahun SODO odprtje,omrežje,distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,gospodarski razvoj,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,obletnice,odjemalci
Iz energetskih okolij Trajnostna energija lokalno 017 Polona Bahun Borzen strokovna posvetovanja,ucinkovita raba energije, URE,evropska zakonodaja,denar,naložbe
Iz energetskih okolij Energetske družbe mlade opismenjevale že šesto leto zapored Polona Bahun ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko prenos,energetika,prireditve,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,odjemalci,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Jesen prinesla razpravo Elesa in GIZ DEE o EKS Polona Bahun ELES,GIZ distribucija prenos,distribucija,zakonodaja,pametna omrežja,razvoj,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Dravske elektrarne z novim direktorjem Polona Bahun Dravske elektrarne Maribor vodenje,razvoj
Iz energetskih okolij V sodelovanju Elesa in Elektra Maribor zaživel projekt Premakni porabo Polona Bahun ELES,Elektro Maribor upravljanje,pametna omrežja,napredno merjenje,projekti,elektricna energija,poraba,stroški,odjemalci
Iz energetskih okolij SENG obeležil 70. obletnico Polona Bahun Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,umešcanje v prostor,projekti,prireditve,razvoj,proizvodnja elektricne energije,elektrika,obletnice,posvet,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Gen-I gostil že 8. srečanje s proizvajalci električne energije Polona Bahun GEN-I zakonodaja,,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,proizvodnja elektricne energije,srecanje,energetski trg
Iz energetskih okolij Tudi letos konferenca En.Ekonomika & Industrija 017 Polona Bahun strokovna posvetovanja,energetika,trajnostni razvoj,energetski projekti,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Znani rezultati raziskave REUS Polona Bahun Informa Echo investicije,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,poraba,energija,stroški,stavba
Iz energetskih okolij Na Brdu pri Kranju potekal že 8. forum Energetika in pravo'17 Polona Bahun zakonodaja,strokovna posvetovanja,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,forum,tehnologija,podatki,energetski trg
Iz energetskih okolij ELES sodeloval na konferenci pametnih omrežij v Bruslju Polona Bahun ELES Simon Tot mednarodno sodelovanje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,srecanje,denar,infrastruktura