Naš stik, št. 1, februar 2018

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Elektrika pospešeno vstopa tudi v promet

Ob spoznanju, da je promet eden glavnih onesnaževalcev, se pospešeno išče nove rešitve za pogon naših jeklenih konjičkov. V možnem naboru alternativnih goriv se zdi kot okolju ena prijaznejših uporaba električne energije. To potrjujejo tudi številke o naraščanju prodaje električnih vozil, pri čemer pa se odpirajo tudi številna vprašanja, na katera bo še treba odgovoriti.

 

V skupini GEN lani za 80 milijonov evrov naložb

Za skupino GEN je zanimivo leto, ki ga je najbolj zaznamovalo slovesno odprtje in poskusno obratovanje HE Brežice, nova plinska turbina v TEB, uspešna integracija podjetij GEN-I in Elektro energija, podpovprečna hidrologija, dva krajša izpada NEK-a in nizke cene na trgu električne energije.

 

V TEŠ tudi letos pričakujejo proizvodne rekorde

Za termoelektrarno Šoštanj je bilo minulo leto po proizvodni plati eno uspešnejših, saj so izboljšali kar nekaj proizvodnih rekordov, v celem letu pa proizvedli 3.967 GWh električne in 357 GWh toplotne energije. Po jesenskem zagonu posodobljenega bloka 5 načrtujejo trajno zaustavitev bloka 4.

 

Nagrajenci križanke iz številke 6/2017:

 

Frančišek Brdnik iz Smlednika, Anica Gomilšek iz Krškega in Anton Horvat iz Materije. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

 

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Tudi z malimi koraki se lahko daleč pride Brane Janjic omrežje,energetika,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,projekti,poraba,elektrogospodarstvo,spremembe,podatki,e-mobilnost,odjemalci,elektroenergetski sistem,hranilnik
Pogovor Rešitev je v okrepljenem sodelovanju Brane Janjic ELES,CIGRE-CIRED Krešimir Bakic slovenska energetika ,prenos,premog,investicije,mednarodno sodelovanje,organiziranost,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,pametna omrežja,elektroenergetski projekti,gospodarski razvoj,fotovoltaika,vodenje,projekti,razvoj,soncna energija,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,poraba,standardi,energija,vetrna energija,elektrogospodarstvo,ekonomija,spremembe,daljnovodi,mednarodna posvetovanja,stroški,proizvodnja energije,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS),hranilnik
Aktualno Lani uresničenih za 80 milijonov evrov naložb Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak plin,trgovanje, borza,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,remont,odprtje,omrežje,daljinsko vodenje,prodaja elektricne energije,inovativnost,gradnja elektrarne,letni nacrt,HESS,plinske elektrarne,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,terciarna regulacija,vodenje,priprava gradenj in soglasij,promet,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nova ponudba,varnost,prodaja,Nuklearna elektrarna Krško,denar,naložbe,razpis,upravljanje s tveganji,NSRAO,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,agregat,vrednost projekta,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS),GEN-I,digitalizacija
Aktualno Leto 2017 zaznamovala vključitev HE Brežice v proizvodnjo Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Damjan Požun proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,remont,daljinsko vodenje,vodenje,proizvodnja elektricne energije,tehnicne izboljšave,zanesljivost obratovanja,agregat,infrastruktura
Aktualno Dobri rezultati NEK v letu 2017 Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija,okolje,investicije,obratovanje,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,sevanje,cene elektricne energije,posodabljanje sistemov,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,proizvodnja elektricne energije,varnost,denar,naložbe,radiaktivni odpadki,nesreca,elektrarne,zanesljivost obratovanja,posojilo,jedrska varnost,NSRAO,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno Cene elektrike v Sloveniji po stopinjah cen v regiji Polona Bahun Agencija za energijo trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,cene elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,evropska zakonodaja,energija,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Aktualno V TEŠ tudi letos pričakujejo proizvodne rekorde Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Branko Debeljak,Arman Koritnik premog,okolje,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,vzdrževanje,remont,termoelektrarne,obnova,zmanjševanje emisij,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,standardi,elektrarne,zanesljivost obratovanja,blok 6,toplotna energija
Aktualno Celovita obnova hidromehanskih naprav na jezu Podselo Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica investicije,hidroelektrarne,vzdrževanje,rekonstrukcija,obnova,projekti,proizvodnja elektricne energije,elektrarne
Fokus Elektrika pospešeno vstopa tudi v promet Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Agencija za energijo,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Rajko Dolinšek,Drago Papler distribucija,okolje,proizvodnja,investicije,emisije,zakonodaja,podnebne spremembe,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,alernativni viri,trajnostni razvoj,prodaja elektricne energije,inovativnost,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,gospodarski razvoj,napredno merjenje,lokalne skupnosti,promet,razvoj,omrežnina,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,elektrika,nafta,energija,internet,izpusti,denar,naložbe,ekonomija,posojilo,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,elektromobilnost,odjemalci,energetski trg,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Vloga IKT omrežij ob prehodu v nizkoogljično družbo Peter Ceferin Smart Com informatika,telekomunikacije,energetika,pametna omrežja,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,varnost,konkurencnost,spremembe,tehnologija,podatki,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS),digitalizacija
Pogledi Elektrika+transport+informatika=e-mobilnost Danijel Levicar GEN-I okolje,informatika,energetika,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,energetska ucinkovitost,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,internet,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Pogledi Obravnava EKS gre mimo naših sodržavljanov Božo Dukic ZENS slovenska energetika ,zakonodaja,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,razvoj slovenske energetike,poraba,energija,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Energetika bi morala imeti lastno ministrstvo Valter Vodopivec SDE distribucija,zakonodaja,energetika,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,oskrba,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,elektrika,e-mobilnost,odjemalci
Portret Sindikalista sem v sebi našel že zelo zgodaj Polona Bahun Elektro Ljubljana Mitja Fabjan distribucija,mednarodno sodelovanje,organiziranost,energetika,svet delavcev,energetska politika,elektricna energija,kadri,Evropska unija,evropska zakonodaja,socialni dialog,kolektivne pogodbe,sindikati
Portret Na igrišču sem vedno dal vse od sebevlad Vladimir Habjan ECE Tadej Koštomaj prodaja elektricne energije,šport,tekmovanja,odjemalci
Pogovor Naša prednost sta kakovost in prilagodljivost Brane Janjic Kolektor Etra Peter Novak distribucija,proizvodnja,poslovanje,mednarodno sodelovanje,vzdrževanje,gradnja,priznanja,energetika,vetrne elektrarne,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,kadri,kakovost,prodaja,konkurencnost,partnerji,denar,elektrogospodarstvo,prenova
Iz energetskih okolij Leto 2017 zaznamovala izjemna rast odjema Brane Janjic Elektro Maribor distribucijsko omrežje,oskrba,napredno merjenje,nadzemni vodi,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,podnebje,naložbe,kablovod,digitalizacija
Iz energetskih okolij Korak v smeri zagotavljanja uporabnega goriva Miro Jakomin Energetika Ljubljana zmanjševanje emisij,promet,zemeljski plin,zrak,polnilne postaje
Iz energetskih okolij Na predlog EKS podanih preko 400 pripomb Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,nizkoogljicne tehnologije,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,energija,podpore,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Prihranili več kot 1,2 milijona evrov Polona Bahun Zveza potrošnikov Slovenije zemeljski plin,natecaj,elektrika,odjemalci
Iz energetskih okolij Posodobljena mobilna aplikacija ECE mobil zdaj še bolj po meri uporabnika Andrej Kerk ECE racuni,elektricne polnilnice,meritve,elektricna energija,poraba,stroški,mobilna aplikacija
Iz energetskih okolij Projekt polaganja več kablovodov na Koroškem se bliža koncu Boštjan Bošnik Elektro Celje prenos,investicije,gradnja,omrežje,daljnovodi,vrednost projekta,kablovod
Iz energetskih okolij Na sporedu RTV Slovenija že nove informativne oddaje EKO UTRINKI Polona Bahun Borzen ucinkovita raba energije, URE,zanimivosti
Iz energetskih okolij Projekt Premakni porabo že daje prve rezultate Brane Janjic Elektro Maribor distribucija,sodobne tehnologije,pametna omrežja,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,poraba,kakovost,stroški,podatki,mobilna aplikacija,odjemalci,infrastruktura
Iz energetskih okolij Sodelovanje z Japonci daje poslovnemu okolju poseben utrip Miro Jakomin ELES Aleksander Mervar investicije,mednarodno sodelovanje,informatika,energetika,sodobne tehnologije,pametna omrežja,projekti,energija,forum
Iz energetskih okolij Za podporno shemo lani izplačanih dobrih 143 milijonov evrov Brane Janjic Borzen proizvodnja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,elektricna energija,denar,elektrarne,podpore
Iz energetskih okolij Vodnatost enkrat bolj, drugič manj radodarna Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana proizvodnja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,letni nacrt,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Zaživela interaktivna raziskovalna spletna platforma iEnergija Brane Janjic EN-LITE izobraževanje,podnebne spremembe,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,raziskovanje,spremembe,spletna stran,energetska pismenost,e-mobilnost,odjemalci
Iz energetskih okolij Med izbranimi projekti tokrat največ vetrnih elektrarn Brane Janjic Agencija za energijo ,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,proizvodnja elektricne energije,denar,podpore
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,termoelektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,prodaja,energija,elektrarne,podpore,odjemalci
Trenutek Obnavljamo Kristina Sever Elektro Ljubljana obnova,prenova,elektrarne
Zanimivosti Enajst držav članic EU že doseglo zastavljene cilje OVE do leta 2020 Polona Bahun obnovljivi viri energije, OVE,poraba,energija
Zanimivosti Za plinski terminal na Krku 100 milijonov evrov Polona Bahun plin,gradnja,projekti,energija,denar,vrednost projekta
Zanimivosti Vzpostavljena platforma za premogovniške regije v tranziciji Polona Bahun premog,gospodarski razvoj,projekti,Evropska unija,energija,partnerji
Zanimivosti Srbska agencija za energijo pritrdila načrtom sistemskega operaterja prenosnega omrežja Polona Bahun prenos,prenosno omrežje,agencija,energetski zakon,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,trg elektricne energije
Zanimivosti RWE prestrukturiral dejavnost klasične proizvodnje Polona Bahun jedrska energija,plin,premog,proizvodnja,energetika,hidro energija,proizvodnja elektricne energije,biomasa
Zanimivosti V ZDA po novem visoke carine na uvoz sončnih celic Polona Bahun proizvodnja,fotovoltaika,soncna energija
Zanimivosti Černobil znova zaživel Polona Bahun jedrske elektrarne,soncne elektrarne,projekti,elektricna energija
Zanimivosti S preprostimi ukrepi do znatnih prihrankov Polona Bahun cene elektricne energije,elektricna energija,poraba,odjemalci
Zanimivosti Več kot polovica novih avtomobilov na Norveškem je električnih Polona Bahun emisije,elektricna vozila,promet,nafta,polnilne postaje,elektricna mobilnost
Zanimivosti Kitajska ostaja vodilna na svetu po prodaji električnih vozil Polona Bahun okolje,elektricna vozila,prodaja,nafta
Spomini 120 let Stare mestne elektrarne Kristina Sever Elektro Ljubljana obratovanje,gradnja,obnova,elektricna energija,elektrika,obletnice,elektrarne,tehnologija
Iz energetskih okolij Soške elektrarne začele obnovo hidromehansih naprav na jezu Podselo Brane Janjic Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec hidroelektrarne,prenova,elektrarne