Naš stik, št. 2, april 2018

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Distribucija se nahaja pred pomembnimi nalogami

Mag. Andrej Ribič je svoj tretji štiriletni mandat predsednika uprave družbe Elektra Ljubljana, ki upravlja z največjim distribucijskim omrežjem v državi, začel 23. marca. Kot pravi, so v minulih letih uspeli optimizirati poslovanje in družbi zagotoviti trdne temelje, ki ji bodo omogočili, da se bo lažje soočila s prihajajočimi izzivi.

Bloka 5 in 6 v remontu

V termoelektrarni Šoštanj je v teh pomladnih mesecih še posebej živahno, saj potekajo obsežna revitalizacijska in remontna dela na bloku 5, v začetku maja pa se bo začel tudi prvi redni remont naprav na bloku 6.

Veriženje podatkovnih blokov priložnost tudi za energetiko

Tehnološke novosti, poleg vznemirjenja ob srečanju z nečem novim, vedno spremlja tudi določena mera nezaupanja. Če gre pri tem še za veliko izmenjavo zaupnih podatkov, je zaradi pomanjkanja izkušenj bojazen pred neznanim še večja. Zato niti ne preseneča, da izvirna zamisel o tehnologiji veriženja podatkovnih blokov sprva ni naletela na velik odziv, ter da se je o njenih prednostih začelo intenzivneje razpravljati šele v zadnjem letu, dveh.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Iz energetskih okolij Minulo leto zaznamovano z velikimi uspehi Brane Janjic GEN-I Robert Golob trg elektricne energije
Uvodnik Znova nekje vmes Brane Janjic slovenska energetika ,zakonodaja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,energija,podnebje,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualni intervju Projekt GEN-I Sonce med finančnimi zvezdami Gregor Lojk
Pogovor Distribucija se nahaja pred pomembnimi nalogami Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic prenos,distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,organiziranost,informatika,omrežje,poslovna odlicnost,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,obnova,razvoj distribucije,vodenje,napredno merjenje,reorganizacija,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,poraba,denar,spremembe,daljnovodi,tehnologija,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),digitalizacija
Aktualno Bloka 5 in 6 v remontu Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Jože Lenart investicije,obratovanje,emisije,TEŠ 6,remont,termoelektrarne,TEŠ,zmanjševanje emisij,vodenje,projekti,ekologija,daljnovodi,elektrarne,zanesljivost obratovanja,blok 6,elektroenergetski sistem
Aktualno Z uporabo brezpilotnih zrakoplovov do novih storitev Miro Jakomin Energetika Ljubljana Mihael Kuzmic premog,okolje,izobraževanje,omrežje,soncne elektrarne,TE-TOL,nova ponudba,standardi,varnost,sanacija
Aktualno S pomočjo projekta BioEnergyTrain do kakovostnih kadrov Maša Repež ELES mednarodno sodelovanje,izobraževanje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,nizkoogljicne tehnologije,projekti,razvoj,kadri,politika,raziskovanje,biomasa,stroški
Aktualno Uspešno končana ena večjih obnov v zadnjih letih Polona Bahun ELES Janez Blatnik trajnostni razvoj,rekonstrukcija,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,obnova,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,razpis,vrednost projekta
Aktualno Distribucija postaja nosilni steber razvoja energetike Polona Bahun GIZ distribucija Andrej Ribic,Boris Sovic,Peter Gašperšic,Duška Godina distribucija,investicije,strokovna posvetovanja,gradnja,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,energetska politika,gradnja daljnovoda,gospodarski razvoj,razvoj distribucije,napredno merjenje,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,partnerji,tehnologija,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,digitalizacija
Aktualno Letošnji remont bo izziv Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Mario Gluhak obratovanje,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrske elektrarne,varnostni standardi,vodenje,projekti,standardi,varnost,elektrarne,jedrska varnost,agregat
Fokus Veriženje podatkovnih blokov priložnost tudi za energetiko Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin ELES,GEN-I,Fakulteta za elektrotehniko Gregor Novak,Matevž Pustišek,Gorazd Ažman,Sandi Kavalic trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,pametna omrežja,cene elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,napredno merjenje,projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,varnost,konkurencnost,elektrika,energija,raziskovanje,internet,denar,stranke,spremembe,elektrarne,tehnologija,podatki,upravljanje s tveganji,e-mobilnost,odjemalci,trg elektricne energije,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,blockchain
Pogledi Energetika 4.0 ali kakšen energetski sistem si lahko privoščimo? Tadej Šinkovec Elektro Ljubljana distribucija,okolje,vzdrževanje,raziskave,omrežje,trajnostni razvoj,energetska varnost,projekti,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,podnebje,tehnologija,odjemalci,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Izboljšave kakovosti vodijo do zaupanja uporabnikov Drago Papler Gorenjske elektrarne upravljanje,raziskave,oskrba,razvoj,kakovost,standardi,konkurencnost,energija,združenja,spremembe,mednarodna posvetovanja,podatki,odjemalci,digitalizacija
Pogledi Digitalizacija je odvisna od 'vojne' za podatke David Batic Agencija za energijo obratovanje,zakonodaja,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetska ucinkovitost,napredno merjenje,razvoj,varnost,spremembe,podatki,odjemalci,trg elektricne energije,digitalizacija,blockchain
Pogledi Zavihajmo rokave in določimo, kakšna bo energetska prihodnost odgovorno! Sandi Kavalic GEN-I okolje,narava,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,razvoj,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,tehnologija,upravljanje s tveganji,elektroenergetski sistem
Portret S fotoaparatom sem začel drugače gledati na svet Polona Bahun ELES Saša Jamšek upravljanje,popotovanja,energetika,pametna omrežja,fotografija,projekti,izlet,ucenje,denar,pogovor,spletna stran,skladi
Podjetja smo ljudje Z obnovo razsvetljave do manjšega svetlobnega onesnaževanjaelektrarn Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Blaž Pišek okolje,investicije,hidroelektrarne,narava,poslovni nacrt,razsvetljava,obnova,projekti,meritve,razvoj,elektricna energija,standardi,elektrarne,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Slovenija z majhnimi koraki k trajnostni mobilnosti Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo strokovna posvetovanja,alernativni viri,promet,politika,denar,porocilo,e-mobilnost
Iz energetskih okolij Za izobraževalne projekte na voljo 12 tisoč evrov Polona Bahun Borzen izobraževanje,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,energija,denar,razpis,stroški
Iz energetskih okolij V dveh letih opravili 18.225 polnjenj Miro Jakomin Ministrstvo za infrastrukturo alernativni viri,elektricna vozila,elektricne polnilnice,javno narocanje,e-mobilnost,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Za dobavo opreme za TE-TOL kvalificirana dva kandidata Miro Jakomin Energetika Ljubljana premog,razpis,plinsko-parna enota
Iz energetskih okolij Organizacija BEUC izbrala račun GEN-I kot primer dobre prakse Vladimir Habjan GEN-I racuni,raziskave,elektricna energija,zemeljski plin,elektrika,energija,porocilo
Iz energetskih okolij Akcijski načrt za okolju prijaznejšo in čistejšo energijo Polona Bahun Evropska komisija podnebne spremembe,zmanjševanje emisij,energija,denar,naložbe
Iz energetskih okolij HE Fala se ponaša s svojo poštno znamko Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Andrej Tumpej,Matjaž Marovt slovenska energetika ,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,kultura,vzdrževanje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kulturna dedišcina,vodni viri,muzej,obletnice,prenova,elektrifikacija
Iz energetskih okolij Vzpostavljena interaktivna spletna stran EKS Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo slovenska energetika ,emisije,energetska politika,oskrba,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,energija,spletna stran,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Elektro Gorenjska Miro Jakomin Elektro Gorenjska distribucija,organiziranost,informatika,reorganizacija,digitalizacija
Iz energetskih okolij Misija OSART podala nekaj dodatnih priporočil Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško jedrske elektrarne,varnost,porocilo,jedrska varnost
Iz energetskih okolij Prenovili hidromehanske naprave na jezu Podselo Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica obnova,proizvodnja elektricne energije,tehnologija
Iz energetskih okolij 69.130 Brane Janjic Agencija za energijo distribucija,elektricna energija,zemeljski plin,energija,odjemalci,trg elektricne energije
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,elektrika,odjemalci
Trenutek Posodabljamo Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica okolje,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,obnova,posodabljanje sistemov,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektrarne,zanesljivost obratovanja
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun distribucija,proizvodnja,vzdrževanje,omrežje,prodaja elektricne energije,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,zmanjševanje emisij,cezmejne prenosne zmogljivosti,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,CO2 izpusti,evropska zakonodaja,elektrika,izpusti,podnebje,daljnovodi,elektrarne,proizvodnja energije,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,trg elektricne energije,stavba
Spomini 70-letnica ustanovitve inštituta Brane Janjic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) energetika,razvoj,kadri,obletnice,elektroenergetski sistem