Naš stik, št. 3, junij 2018

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

 

Iskanje nadomestnih energetskih virov ne bo lahka naloga

Napovedi elektroenergetskih podjetij o investicijskih projektih v nove proizvodne zmogljivosti kažejo, da nam utegne, še zlasti v primeru, če se povsem odpovemo jedrski energiji, v prihodnje električne energije krepko primanjkovati. Sploh, ker naj bi poraba elektrike zaradi uvajanja e-mobilnosti in povečevanja števila toplotnih črpalk v naslednjih letih še naraščala.

 

Slovenska stroka ima v svetu velik ugled

Na Brdu pri Kranju je konec maja potekala slovesnost ob 25-letnici prve nacionalne konference CIGRE. Na slovesnosti so najzaslužnejšim članom, ki so v preteklosti največ prispevali k prepoznavnosti in razvoju elektroenergetske stroke ter se še posebej izkazali s svojim delom v različnih študijskih komitejih, podelili posebna priznanja. 

Znanje je ključni kapital podjetja

Zamisel o ustanovitvi Akademije distribucije se je v Elektru Maribor porodila že pred leti, saj so se v družbi pogosto pogovarjali o pomenu in ohranjanju znanja ter povezovanja z različnimi okolji. V letu 2017 je bila Akademija prepoznana kot strateški projekt družbe, predvsem z namenom permanentnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, pa tudi kot priložnost za krepitev prepoznavnosti družbe Elektro Maribor v energetskem in širšem družbenem okolju.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Za potrebne spremembe ni na voljo le ena splošna rešitev Polona Bahun slovenska energetika ,jedrska energija,proizvodnja,investicije,zakonodaja,gradnja,energetika,trajnostni razvoj,gradnja elektrarne,TEŠ,umešcanje v prostor,zanesljiva in kakovostna oskrba,konkurencnost,energija,izpusti,spremembe,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Največja tveganja so za nami Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Stojan Nikolic premog,proizvodnja,poslovanje,investicije,emisije,hidroelektrarne,gradnja,remont,energetika,gradnja elektrarne,hidro energija,TEŠ,nadzorni svet,cene elektricne energije,vodenje,proizvodnja elektricne energije,denar,naložbe,spremembe,elektrarne,zanesljivost obratovanja,posojilo,sanacija,stroški,trg elektricne energije
Aktualno Uspešno končan prvi del tehnološke nadgradnje Polona Bahun Termoelektrarna Brestanica Martin Novšak,Borut Pahor,Tomislav Malgaj slovenska energetika ,jedrska energija,plin,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,hidroelektrarne,gradnja,termoelektrarne,gradnja elektrarne,plinske elektrarne,energetska politika,cene elektricne energije,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,Nuklearna elektrarna Krško,hrup,denar,naložbe,elektrarne,zanesljivost obratovanja,posojilo,elektroenergetski sistem,agregat,vrednost projekta,trg elektricne energije,infrastruktura
Aktualno HE Fala praznuje visok jubilej Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Andrej Tumpej,Matjaž Marovt,Miro Cerar slovenska energetika ,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,oskrba,prireditve,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,elektrika,tehnicne izboljšave,obletnice,naložbe,zelena energija
Aktualno Zahteven remont uspešno končan Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Gorazd Pfeifer jedrska energija,proizvodnja,obratovanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,varnostni standardi,kadri,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,zanesljivost obratovanja,stroški,jedrska varnost
Aktualno Letos v načrtu 130 kilometrov novih kablovodov Miro Jakomin Elektro Gorenjska okolje,investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,gradnja,stikališce,informatika,telekomunikacije,omrežje,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,vodenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,raziskovanje,denar,daljnovodi,vrednost projekta,infrastruktura,kablovod,hranilnik
Aktualno Ob 15-letnici na poti k odličnosti! Nina Cucnik Stelkom poslovanje,telekomunikacije,reorganizacija,projekti,razvoj,partnerji,internet,obletnice,elektrogospodarstvo,opticno omrežje,tehnologija,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Aktualno Slovenska stroka ima v svetu velik ugled Brane Janjic CIGRE Marko Hrast,Igor Papic,Klemen Potisek slovenska energetika ,distribucija,okolje,proizvodnja,obratovanje,mednarodno sodelovanje,vzdrževanje,gradnja,podnebne spremembe,priznanja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,promet,razvoj,nacionalni energetski program, NEP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,srecanje,obletnice,elektrogospodarstvo,spremembe,zanesljivost obratovanja,tehnologija,stroški,knjiga, zbornik,privatizacija,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Fokus Iskanje nadomestnih energetskih virov ne bo lahka naloga Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Nuklearna elektrarna Krško,ELES,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica,Energetika Ljubljana,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Hidroelektrarne na spodnji Savi Martin Novšak,Tomaž Tomšic jedrska energija,distribucija,premog,okolje,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,,hidroelektrarne,TEŠ 6,gradnja,remont,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,alernativni viri,termoelektrarne,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetske investicije,energetska oskrba,hidro energija,rekonstrukcija,prenosno omrežje,elektricna vozila,energetski projekti,pametna omrežja,plinske elektrarne,TE-TOL,razvoj slovenske energetike,obnova,hladilni stolpi,cene elektricne energije,izredne razmere,uvoz in izvoz elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,projekti,energetska infrastruktura v EU,lokalne skupnosti,promet,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,varnost,politika,konkurencnost,elektrika,MHE,denar,biomasa,ekonomija,plinovod,elektrarne,tehnologija,jedrska varnost,e-mobilnost,odjemalci,elektrifikacija,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS),hranilnik,digitalizacija
Pogledi Energetika, pluješ v pravo smer? Mitja Fabjan Elektro Ljubljana,SDE distribucija,proizvodnja,investicije,telekomunikacije,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj slovenske energetike,razvoj,nizkoogljicna družba,poraba,Evropska unija,politika,evropska zakonodaja,energija,sindikati,denar,naložbe,digitalizacija
Pogledi Tehnologija blokovnih verig v elektroenergetiki Jure Triler Informatika distribucija,informatika,energetika,inovativnost,sodobne tehnologije,elektrika,raziskovanje,podatki,elektroenergetski sistem,blockchain
Pogledi Energetski projekti Boštjan Pišotek Hidroelektrarne na spodnji Savi premog,proizvodnja,investicije,emisije,podnebne spremembe,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,projekti,razvoj,internet,zelena energija,ekonomija,tehnologija,stroški,energetski trg,hranilnik
Pogledi Poznavanje procesa odločanja je pomembno Rajko Dolinšek Informa Echo raziskave,energetika,sodobne tehnologije,energetska politika,energetska ucinkovitost,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,nova ponudba,varnost,energija,spremembe,stroški,odjemalci,digitalizacija
Portret Velik izziv mi pomenijo predvsem manj znane teme Polona Bahun Elektro Ljubljana Jani Frank distribucija,zakonodaja,strokovna posvetovanja,gradnja,organiziranost,priznanja,raziskave,omrežje,distribucijsko omrežje,glasba,elektricna energija,kakovost,šport,raziskovanje,tehnologija,podatki,infrastruktura
Podjetja smo ljudje Znanje je ključni kapital podjetja Brane Janjic Elektro Maribor Peter Kaube distribucija,zakonodaja,izobraževanje,strokovna posvetovanja,ucinkovita raba energije, URE,energetika,inovativnost,zaposlovanje,razvoj distribucije,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,varnost,konkurencnost,ucenje,tehnologija,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij HE Mokrice naj bi začela obratovati leta 2022 Polona Bahun Hidroelektrarne na spodnji Savi obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,energetika,gradnja elektrarne,projekti,denar,vrednost projekta,infrastruktura
Iz energetskih okolij Elesu certifikat Zlata bonitetna odličnost Katja Krasko Štebljaj ELES poslovna odlicnost,partnerji,certifikat
Iz energetskih okolij Na vrhu prodajalcev še naprej ostaja GEN-I Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo prodaja elektricne energije,elektricna energija,prodaja,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Državni svetniki obiskali HE Brežice Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvodnja,hidroelektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,veriga elektrarn,elektricna energija,elektrarne
Iz energetskih okolij Projekt SINCRO.GRID dobil svojo spletno stran Polona Bahun ELES obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,partnerji,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Lani izpeljanih za več milijonov investicij Miro Jakomin Energetika Ljubljana distribucija,remont,omrežje,TE-TOL,obnova,projekti,zemeljski plin,denar,naložbe,plinovod,razpis,plinsko-parna enota
Iz energetskih okolij Zaživel nov podatkovni portal eMonitor Brane Janjic Agencija za energijo ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,spletna stran,podatki,toplotna energija,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Lani za podpore izplačanih 143,5 milijona evrov Polona Bahun Borzen proizvodnja,,hidroelektrarne,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,proizvodnja elektricne energije,denar,biomasa,elektrarne,podpore
Iz energetskih okolij Že petič najbolj zaupanja vredna blagovna znamka Vladimir Habjan GEN-I okolje,priznanja,raziskave,soncne elektrarne,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,varovanje narave,zelena energija
Iz energetskih okolij RTP Ravne obiskal minister za gospodarstvo Vladimir Habjan Elektro Celje investicije,stikališce,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,tehnicne izboljšave,denar,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,odjemalci,vrednost projekta,kablovod
Iz energetskih okolij Energetski sindikat bo še naprej vodil Branko Sevčnikar Brane Janjic SDE Branko Sevcnikar priznanja,energetika,vodenje,sindikati,gospodarska politika
Iz energetskih okolij Z junijem na čelu družbe dr. Ivan Šmon Miro Jakomin Elektro Gorenjska Ivan Šmon distribucija,poslovanje,vzdrževanje,zaposlovanje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,vodenje,evropska zakonodaja,elektrika,stroški,infrastruktura
Iz energetskih okolij Primerljivi z distribucijami na ravni EU Miro Jakomin Elektro Gorenjska distribucija,poslovanje,investicije,omrežje,sodobne tehnologije,oskrba,projekti,elektricna energija,kakovost,standardi,varovanje,denar,kablovod
Iz energetskih okolij 48 odstotkov Brane Janjic Statisticni urad RS jedrska energija,premog,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,soncna energija,zemeljski plin,nafta,energija,geotermalna energija
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,hidroelektrarne,remont,omrežje,soncne elektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrika,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Povezujemo Brane Janjic ELES obratovanje,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,poraba,energija,partnerji,odjemalci,infrastruktura
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun emisije,podnebne spremembe,razsvetljava,elektricna vozila,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,projekti,promet,elektricna energija,Evropska unija,varnost,prodaja,politika,evropska zakonodaja,energija,podnebje,elektricna mobilnost
Spomini 100 let HE Fala Vili Vindiš Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja elektrarne,proizvodnja elektricne energije,elektrarne,agregat