Naš stik, št. 5, oktober 2018

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Kadrov za potrebe energetike je v Sloveniji za zdaj še dovolj
Sodeč po odgovorih elektroenergetskih podjetij v Sloveniji večjih težav z zagotavljanjem potrebnih kadrov ni, čeprav nekatera vendarle že zaznavajo primanjkljaj na določenih specifičnih področjih, povezanih predvsem z novimi tehnologijami. Kot ključen element, ki naj bi slovenski energetiki na kadrovskem področju zagotovil svetlo prihodnost, se kaže tvorno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami.

RTP Podlog dobiva novo podobo

Eles je spomladi v RTP Podlog začel obsežna posodobitvena dela, v okviru katerih bodo med drugim namestili nov 400/110 kV transformator in izvedli druga prilagoditvena dela. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na dobrih enajst milijonov evrov.

Projekt Flex4Grid v sklepni fazi
Pri projektu Flex4Grid, ki se je začel izvajati 1. januarja 2015, je sodelovalo osem partnerjev iz Slovenije, Finske, Nemčije in Slovaške - mešanice institucij znanja oziroma raziskovalnih inštitutov, distributerjev in prodajalcev električne energije ter industrijskih partnerjev. Vrednost projekta je znašala nekaj manj kot 3,2 milijona evrov in ga je Evropska komisija financirala skoraj v celoti, trajal pa je več kot tri leta.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Z novimi tehnologijami tudi potrebe po novih delavcih Brane Janjic izobraževanje,energetika,inovativnost,zaposlovanje,kadri,denar,digitalizacija
Pogovor Trg storitev prožnosti prinaša nove izzive Miro Jakomin Elektro Gorenjska Ivan Šmon distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,družbena odgovornost,vzdrževanje,stikališce,raziskave,omrežje,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,nadzorni svet,gospodarski razvoj,razvoj distribucije,oskrba,vodenje,napredno merjenje,reorganizacija,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,evropska zakonodaja,partnerji,zelena energija,spremembe,daljnovodi,stroški,upravljanje s tveganji,e-mobilnost,odjemalci,toplotna energija,trg elektricne energije,infrastruktura,kablovod,hranilnik,digitalizacija
Aktualno RTP Podlog dobiva novo podobo Brane Janjic ELES Rok Judnic prenos,obratovanje,vzdrževanje,gradnja,stikališce,omrežje,prenosno omrežje,obnova,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljiva in kakovostna oskrba,kakovost,posodabljanje omrežja,denar,daljnovodi,vrednost projekta
Aktualno Jedrska elektrarna lahko zagotavlja prožno obratovanje Samo Fürst jedrska energija,okolje,proizvodnja,obratovanje,remont,jedrske elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,nizkoogljicne tehnologije,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,ekonomija,elektrarne,stroški,elektroenergetski sistem
Aktualno Projekt Flex4Grid v sklepni fazi Kristijan Koželj Elektro Celje distribucija,investicije,omrežje,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,partnerji,raziskovanje,zanesljivost obratovanja,stroški,podatki,mobilna aplikacija,odjemalci,vrednost projekta,hranilnik
Aktualno Letošnje zasedanje pariške CIGRE z novo podobo in rekordno udeležbo Polona Bahun CIGRE distribucija,investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,razstave,strokovna posvetovanja,podnebne spremembe,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,proizvodnja elektricne energije,daljnovodi,mednarodna posvetovanja,zanesljivost obratovanja,podatki,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,kablovod
Aktualno HSE Invest pred novimi izzivi Vladimir Habjan HSE Invest Miha Pecovnik investicije,izobraževanje,energetske investicije,plinske elektrarne,vodenje,reorganizacija,projekti,partnerji,denar,spremembe,elektrarne,management,infrastruktura
Aktualno Družba SODO gradi v Kobaridu novo RTP Miro Jakomin SODO Milan Vižintin gradnja,omrežje,narava,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kakovost,naravne nesrece,razpis,odjemalci,vrednost projekta,infrastruktura
Fokus Kadrov za potrebe energetike je v Sloveniji za zdaj še dovolj Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,GEN energija,Borzen,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Fakulteta za elektrotehniko,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,Hidroelektrarne na spodnji Savi,Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru,ECE distribucija,poslovanje,zakonodaja,izobraževanje,informatika,telekomunikacije,priznanja,energetika,inovativnost,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,razvoj slovenske energetike,fotovoltaika,nizkoogljicne tehnologije,projekti,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,kadri,srecanje,delavnica,raziskovanje,denar,elektrogospodarstvo,tekmovanja,stroški,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Pogledi EKS in izzivi za raziskovalne inštitucije in gospodarstvo Vekoslav Korošec GZS prenos,mednarodno sodelovanje,prenosno omrežje,energetska infrastruktura v EU,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,kakovost,energija,raziskovanje,denar,elektrogospodarstvo,ekonomija,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Opolnomočeni z informacijami Eva Cinkole Kristan Borzen distribucija,okolje,proizvodnja,podnebne spremembe,trajnostni razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,energija,elektrarne,podatki,odjemalci
Pogledi Factfulness v energetiki Mojca Drevenšek okolje,izobraževanje,podnebne spremembe,energetika,sodobne tehnologije,energetski projekti,energetska politika,oskrba,elektricna energija,kakovost,energija,raziskovanje,podpore,knjiga, zbornik
Pogledi Na elektroenergetski sistem bo vplival predvsem način polnjenja e-vozil Uroš Salobir ELES emisije,omrežje,trajnostni razvoj,daljinsko vodenje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,e-mobilnost,odjemalci,hranilnik
Podjetja smo ljudje Bi se preizkusili kot "operater" jedrske elektrarne? Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško,GEN energija Garsia Kosinac okolje,obratovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,omrežje,energetika,hladilni stolpi,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,proizvodnja elektricne energije,energija,raziskovanje,elektrarne,tehnologija
Na delovnem mestu Delo analitika je v meni raslo že od mladih nog Polona Bahun Borzen Borut Žnidaric distribucija,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,,racuni,izobraževanje,organiziranost,informatika,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,evropska zakonodaja,MHE,energija,internet,denar,podpore,podatki,e-racun
Iz energetskih okolij Začenja se druga faza projekta NEDO Miro Jakomin ELES upravljanje,informatika,telekomunikacije,podnebne spremembe,omrežje,trajnostni razvoj,prenosno omrežje,pametna omrežja,oskrba,vodenje,projekti,elektricna energija,energija,havarija,tehnologija,odjemalci,infrastruktura,hranilnik
Iz energetskih okolij Premierno predstavljen koncept E8 Polona Bahun ELES Uroš Salobir,Gorazd Ažman raziskave,omrežje,energetika,daljinsko vodenje,elektricna vozila,pametna omrežja,projekti,promet,srecanje,posvet,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,infrastruktura
Iz energetskih okolij Na Gorenjskem predvidenih 130 km novih kablovodov Miro Jakomin Elektro Gorenjska investicije,omrežje,trajnostni razvoj,distribucijsko omrežje,energetska infrastruktura v EU,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,denar,kablovod
Iz energetskih okolij Trajnostna energija lokalno 2018 Brane Janjic Borzen Karlo Peršolja varstvo okolja,energetska ucinkovitost,projekti,lokalne skupnosti,srecanje,politika,evropska zakonodaja,Evropa,energija,partnerji
Iz energetskih okolij Muzejski prostori HE Fala bodo poslej ogrevani z odvečno toploto Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne,projekti,muzej,tehnologija,toplotna energija,agregat
Iz energetskih okolij Podpisana pogodba za prenovo informacijske infrastrukture Vladimir Habjan Elektro Celje omrežje,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,vodenje,projekti,razvoj,podatki,infrastruktura
Iz energetskih okolij Marjan Pintar se iz družbe SENG vrača v zdravstvo Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica vodenje,zdravje
Iz energetskih okolij GEN-I Zagreb med top deset hrvaških izvoznikov Vladimir Habjan GEN-I poslovanje,izvoz elektricne energije,soncne elektrarne,elektricna energija,zemeljski plin,energetski trg
Iz energetskih okolij Skupina GEN-I postavila prvo sončno elektrarno na Hrvaškem Vladimir Habjan GEN-I okolje,emisije,gradnja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,projekti,elektricna energija,varovanje narave,zelena energija
Iz energetskih okolij 400 Brane Janjic ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko izobraževanje,sevanje,prireditve,zdravje,raziskovanje,energetska pismenost
Obratovalni podatki Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,TEŠ,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,vodni viri,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Posodabljamo Brane Janjic ELES gradnja,obnova,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun okolje,emisije,zakonodaja,podnebne spremembe,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,energetska ucinkovitost,promet,elektricna energija,nizkoogljicna družba,politika,evropska zakonodaja,elektrika,izpusti,tehnologija,proizvodnja energije,e-mobilnost,Energetska unija,stavba,digitalizacija
Spomini Njegovi parametri omrežja so še danes aktualni Miro Jakomin CIGRE strokovna posvetovanja,omrežje,energetika,prenosno omrežje,razvoj slovenske energetike,razvoj,srecanje,raziskovanje,obletnice,elektroenergetski sistem