Naš stik, št. 6, december 2018

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

Do sprejema EKS je energetska prihodnost Slovenije neznanka

Ena najpomembnejših nalog vlade na področju energetike, pravi državni sekretar za energetiko mag. Bojan Kumer, je sprejetje Energetskega koncepta Slovenije, kar je tudi zaveza koalicijske pogodbe. Napori bodo šli v smeri dodatnega povečanja subvencijske sheme in penetracije razpršenih proizvodnih virov. Približuje se tudi odločitev o drugem bloku jedrske elektrarne, ki bo za tisto vlado, ki bo odločala o tem, močna preizkušnja. 

Elesova strategija bo tudi v prihodnje trajnostno naravnana

ELES načrtuje do leta 2021 izpeljavo za 400 milijonov evrov različnih investicij, s čimer naj bi še povečal zanesljivost in kakovost slovenskega prenosnega omrežja ter z nekaterimi inovativnimi projekti utrdil sloves enega najboljših evropskih sistemskih operaterjev.

Smo v obdobju velikih sprememb

Na uvrstitev med najboljše, ki jo slovenska energetika že nekaj let dosega v svetovni konkurenci, smo lahko upravičeno ponosni. Ob tem pa ne bi smeli pozabiti, da je dosežena raven kakovosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo, ki je za naše uporabnike morda samoumevna, posledica dolgoletnega trdega, profesionalnega in požrtvovalnega dela tisočih zaposlenih v slovenski elektroenergetiki.
 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Zanesljivo v novo desetletje Brane Janjic plin,prenos,distribucija,proizvodnja,zakonodaja,energetika,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,podnebje,elektrogospodarstvo,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Do sprejema EKS je energetska prihodnost Slovenije neznanka Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo Bojan Kumer jedrska energija,distribucija,proizvodnja,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,energetika,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,elektricna vozila,energetski projekti,TEŠ,energetska politika,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,fotovoltaika,umešcanje v prostor,promet,veriga elektrarn,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,MHE,podnebje,elektrogospodarstvo,podpore,e-mobilnost,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Naša strategija bo tudi v prihodnje trajnostno naravnana Brane Janjic ELES Aleksander Mervar distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,gradnja,organiziranost,omrežje,energetika,inovativnost,prenosno omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,projekti,razvoj,omrežnina,elektricna energija,partnerji,borza,raziskovanje,denar,posojilo,e-mobilnost,odjemalci,Energetski koncept Slovenije (EKS),hranilnik
Pogovor Leto 2018 ocenjujem za stabilno Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Matjaž Marovt distribucija,premog,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,TEŠ 6,ucinkovita raba energije, URE,termoelektrarne,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,TEŠ,cene elektricne energije,oskrba,projekti,crpalna elektrarna,elektricna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,vodni viri,denar,elektrogospodarstvo,elektrarne,stroški,trg elektricne energije
Pogovor Na srednji Savi lahko prevzamemo vodilno vlogo Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak jedrska energija,plin,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,remont,podnebne spremembe,energetika,poslovni nacrt,varstvo okolja,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,pametna omrežja,plinske elektrarne,energetska politika,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,kadri,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,vodni viri,elektrika,izpusti,denar,upravljanje s tveganji,Energetski koncept Slovenije (EKS),GEN-I,digitalizacija
Pogovor Smo v obdobju velikih sprememb Brane Janjic Elektro Maribor,GIZ distribucija Boris Sovic slovenska energetika ,prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,zakonodaja,izobraževanje,upravljanje,informatika,podnebne spremembe,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,razvoj distribucije,napredno merjenje,projekti,regulacija,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,kakovost,standardi,varnost,denar,naložbe,elektrogospodarstvo,naravne nesrece,stroški,energetska pismenost,e-mobilnost,odjemalci,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),kablovod
Pogovor Vizija energetike 2050 - z mislijo na koristi za evropsko industrijo Mojca Drevenšek Nikos Hatziargyriou plin,okolje,proizvodnja,izobraževanje,raziskave,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,energetska politika,nizkoogljicne tehnologije,energetska infrastruktura v EU,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,politika,elektrika,raziskovanje,denar,naložbe,združenja,elektrarne,tehnologija,stroški,energetska pismenost,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,digitalizacija
Pogovor Na vrhu uglednega evropskega združenja ESRA Miro Jakomin Marko Cepin jedrska energija,distribucija,okolje,proizvodnja,hidroelektrarne,izobraževanje,strokovna posvetovanja,jedrske elektrarne,organiziranost,telekomunikacije,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,elektricna vozila,pametna omrežja,napredno merjenje,projekti,crpalna elektrarna,elektricna energija,poraba,kakovost,varnost,MHE,energija,raziskovanje,združenja,plinovod,elektrarne,podpore,podatki,jedrska varnost,upravljanje s tveganji,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,hranilnik
Pogovor EIMV odločno s smeri trajnostnega razvoja Miro Jakomin Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Boris Žitnik mednarodno sodelovanje,izobraževanje,strokovna posvetovanja,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,regulacija,razvoj,elektricna energija,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,standardi,hrup,raziskovanje,tehnicne izboljšave,obletnice,združenja,mednarodna posvetovanja,tehnologija,podatki,elektrifikacija,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS),kablovod,hranilnik
Pogovor Odprava posledic havarije je zgodba o uspehu Vladimir Habjan Elektro Celje Matej Coklin vzdrževanje,gradnja,omrežje,trajnostni razvoj,distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,umešcanje v prostor,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,kakovost,varnost,havarija,daljnovodi,nesreca,sanacija,žled,odjemalci,kablovod
Pogovor Litostroj Power odlikuje vrhunski "know-how" Miro Jakomin Litostroj Power Uroš Kušar proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,obnova,cene elektricne energije,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,kadri,kakovost,standardi,konkurencnost,tehnicne izboljšave,denar,tehnologija,kupci,agregat
Iz energetskih okolij V decembru že četrti javni poziv investitorjem na področju OVE in SPTE Polona Bahun Agencija za energijo investicije,,obnovljivi viri energije, OVE,denar
Iz energetskih okolij Zaživela spletna platforma iEnergija Brane Janjic energetika,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,energetska pismenost
Iz energetskih okolij Vreme znova povzročalo nevšečnosti distributerjem Brane Janjic distribucija,oskrba,elektricna energija
Iz energetskih okolij Aktivirana spletna stran namenjena Energetskemu konceptu Slovenije Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo energetska politika,spletna stran,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij V Ljubljani potekala prva konferenca o veriženju podatkovnih blokov v energetiki Brane Janjic strokovna posvetovanja,energetika,srecanje,podatki,blockchain
Iz energetskih okolij Uspešen začetek poskusnega obratovanja novega plinskega bloka Brane Janjic Termoelektrarna Brestanica plinske elektrarne,elektrarne,agregat
Iz energetskih okolij Številna priznanja prizadevanjem skupine Gen-I Brane Janjic GEN-I trgovanje, borza,priznanja,inovativnost,elektricna energija,zelena energija
Iz energetskih okolij Napovedano čezmejno sodelovanje pri razvoju mobilnosti Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo sodobne tehnologije,elektricna energija,e-mobilnost
Iz energetskih okolij Globalna platforma Sun Contract startala v praksi Brane Janjic sodobne tehnologije,trg elektricne energije,blockchain
Iz energetskih okolij ELES uspel odpraviti nekaj pomembnih ovir za začetek gradnje 400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince Brane Janjic ELES gradnja daljnovoda
Iz energetskih okolij Elektro Maribor ob dnevu Zemlje pripravil več dogodkov Brane Janjic Elektro Maribor projekti,lokalne skupnosti,dobrodelna dejavnost
Iz energetskih okolij Med rednim remontom NEK izvedli devet posodobitev Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško vzdrževanje,remont,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij 100-letnica obratovanja HE Fala Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne,proizvodnja elektricne energije,obletnice
Iz energetskih okolij Družba HESS predstavila projekt izgradnje HE Mokrice Brane Janjic Hidroelektrarne na spodnji Savi gradnja elektrarne,gradnja daljnovoda,projekti,elektricna energija,elektrarne,agregat,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Sklenjeno razvojno partnerstvo med Pošto Slovenije in Gen-I Brane Janjic GEN-I obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,partnerji,e-mobilnost
Iz energetskih okolij V Ljubljani potekala konferenca mednarodnega združenja Eurelectric Brane Janjic energetika,srecanje,elektrogospodarstvo,spremembe
Iz energetskih okolij Spojitev slovenskega in hrvaškega trga Brane Janjic trgovanje, borza,cene elektricne energije,elektrika,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Agencija za energijo izdala redno letno poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017 Polona Bahun Agencija za energijo cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,poraba,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij V Šoštanju uspešno izpeljali prvi redni remont bloka 6 in zagnali revitaliziran blok 5 Polona Bahun Termoelektrarna Šoštanj vzdrževanje,remont,termoelektrarne,proizvodnja elektricne energije,sanacija
Iz energetskih okolij Do srede meseca pod streho skupščine vseh petih distributerjev Polona Bahun distribucija,poslovanje,skupšcina
Iz energetskih okolij Cene elektrike v Sloveniji lani v evropskem povprečju Polona Bahun cene elektricne energije,zemeljski plin
Iz energetskih okolij Vrednost emisijskih kuponov najvišja v zadnjih desetih letih Polona Bahun emisije,termoelektrarne,cene elektricne energije,izpusti
Iz energetskih okolij Določene prioritete nove vlade na področju energetike Polona Bahun slovenska energetika ,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,nizkoogljicna družba
Iz energetskih okolij Zanimanje za Elektrofest vsako leto večje Polona Bahun ELES sevanje,prireditve,energetska pismenost
Iz energetskih okolij Trajnostna energija lokalno 18 Polona Bahun Borzen ucinkovita raba energije, URE,energetika,lokalne skupnosti,srecanje
Iz energetskih okolij NEDO, Hitachi in ELES podpisali krovno pogodbo za 2. fazo projekta NEDO Polona Bahun ELES pametna omrežja,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,hranilnik
Iz energetskih okolij V Soških elektrarnah Nova gorica uspešno zaključili izgradnjo nove male hidroelektrarne Kneža Polona Bahun Soške elektrarne Nova Gorica obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,MHE,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Slovenija glede oskrbe z energijo v vrhu svetovnih držav okolje,energetika,zanesljiva in kakovostna oskrba,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Do nove RTP Radovljica in novega stikališča v manj kot dveh letih Polona Bahun Elektro Gorenjska stikališce,odprtje,distribucijsko omrežje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija
Iz energetskih okolij Zelena luč za začetek projekta izgradnje PB 7 Polona Bahun Termoelektrarna Brestanica investicije,gradnja,plinske elektrarne,javno narocanje,agregat
Iz energetskih okolij Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) razvoj slovenske energetike,razvoj,obletnice,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij ELES predstavil koncept E8 Polona Bahun ELES projekti,razvoj,polnilne postaje,e-mobilnost,infrastruktura
Iz energetskih okolij ELES prejemnik nagrade za najboljše letno poročilo Polona Bahun ELES poslovanje,priznanja,porocilo
Iz energetskih okolij Hkrati na sporedu kar dva dogodka na temo energetske ekonomike Polona Bahun energetika,razvoj,srecanje,raziskovanje