Naš stik, št. 1, februar 2019

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Za kibernetsko varnost smo odgovorni vsi
Z naraščanjem uporabe izpostavljenih tehnologij in naprav, ki delujejo v sodobnih in vse bolj odprtih omrežjih in komunikacijah, se povečuje tudi število kibernetskih napadov. Skladno s tem se veča tudi potreba po trajnostni kibernetski zaščiti, zlasti ker je energetika po ocenah drugi najbolj izpostavljeni in napadani sektor.


Leto 2018 minilo v znamenju presežkov
V skupini GEN imajo več kot dovolj razlogov za zadovoljstvo z doseženim v minulem letu, saj so poslovni rezultati presegli vsa pričakovanja. Hkrati so lani na ravni skupine izvedli za 100 milijonov evrov investicij, kar jih uvršča med največje poslovne skupine v Sloveniji.


V teku prvi redni načrtovani remont ČHE Avče
Soške elektrarne Nova Gorica v tem času izvajajo remont agregata ČHE Avče, vzporedno pa tečejo tudi vzdrževalna dela na preostalih sklopih opreme. Z izvedenim remontom, ki se je začel že 5. novembra lani in bo predvidoma trajal do konca letošnjega aprila, bodo dosegli varno in zanesljivo obratovanje do naslednjega načrtovanega remonta.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Varujem, varuješ, varujemo! Brane Janjic poslovanje,omrežje,energetika,varnost,podatki,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Pogovor Vse sile so usmerjene v razvoj Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza,poslovanje,investicije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,soncne elektrarne,sodobne tehnologije,elektricna vozila,razvoj slovenske energetike,oskrba,reorganizacija,razvoj,elektricna energija,kakovost,denar,podatki,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,digitalizacija
Aktualno Razvojni načrt distributerjev usmerjen k uvajanju naprednih tehnologij Miro Jakomin SODO Stanislav Vojsk distribucija,obratovanje,gradnja,omrežje,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj distribucije,oskrba,napredno merjenje,projekti,razvoj,elektricna energija,kakovost,posodabljanje omrežja,varnost,evropska zakonodaja,denar,naložbe,daljnovodi,stroški,polnilne postaje,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,kablovod
Aktualno Za naložbe v prenos letos dobrih 90 milijonov evrov Polona Bahun ELES Klemen Dragaš prenos,investicije,rekonstrukcija,prenosno omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,prenova,daljnovodi,razpis,podatki,kablovod,hranilnik
Aktualno Leto 2018 minilo v znamenju presežkov Brane Janjic. Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak jedrska energija,poslovanje,investicije,emisije,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,remont,jedrske elektrarne,energetika,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,plinske elektrarne,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,proizvodnja elektricne energije,varnost,denar,naložbe,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Aktualno V teku prvi redni načrtovani remont ČHE Avče Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Gorazd Leban investicije,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,remont,omrežje,cene elektricne energije,vodenje,crpalna elektrarna,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,varnost,vodni viri,zanesljivost obratovanja,stroški,elektroenergetski sistem,agregat,vrednost projekta
Aktualno Razogljičenje proizvodnje elektrike s 1.000 GW novih jedrskih zmogljivosti Tomaž Žagar jedrska energija,proizvodnja,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,nizkoogljicne tehnologije,promet,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,izpusti,elektrifikacija
Aktualno Na prvem mestu skrb za uporabnika Špela Jeric okolje,investicije,emisije,zakonodaja,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,gospodarski razvoj,okoljska politika,razvoj,nizkoogljicna družba,energija,partnerji,mednarodna posvetovanja,tehnologija,podatki,odjemalci,hranilnik,digitalizacija
Fokus Za kibernetsko varnost smo odgovorni vsi Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin ELES,Elektro Ljubljana,GEN-I,Elektro Gorenjska,Inštitut Jožef Stefan Matej Trobiš,Andrej Matko,Dušan Gabrijelcic poslovanje,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,informatika,raziskave,omrežje,energetika,daljinsko vodenje,inovativnost,sodobne tehnologije,projekti,razvoj,kadri,standardi,Evropska unija,varnost,evropska zakonodaja,denar,združenja,elektrogospodarstvo,stroški,podatki,jedrska varnost,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija,certifikat
Pogledi Za izbiro tehničnih rešitev nujna analiza obratovalne statistike Miha Becan Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) prenos,obratovanje,prenosno omrežje,tehnicne izboljšave,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,podatki,elektroenergetski sistem
Pogledi REUS - odraz desetletne spirale razvoja URE in OVE Rajko Dolinšek Informa Echo proizvodnja,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,projekti,razvoj,poraba,proizvodnja elektricne energije,energija,varovanje,spremembe,proizvodnja energije
Pogledi Energetski preobrat - nas (lahko) "luna nosi"? Mojca Drevenšek energetika,sodobne tehnologije,komuniciranje ,razvoj,nizkoogljicna družba,elektrika,spremembe,tehnologija,energetska pismenost,elektroenergetski sistem
Pogledi Uvajanje standardov kakovosti v energetiko prinaša številne koristi Drago Papler Gorenjske elektrarne raziskave,energetika,inovativnost,razvoj,poraba,kakovost,standardi,politika,energija,proizvodnja energije,elektroenergetski sistem
Na delovnem mestu Z razvojem omrežij postaja vse pomembnejša tudi diagnostika Brane Janjic Elektro Maribor Miran Horvat distribucija,omrežje,sodobne tehnologije,poškodbe omrežja,distribucijsko omrežje,oskrba,meritve,elektricna energija,kadri,kakovost,elektrika,sanacija,odjemalci,kablovod,vozilo
Portret Veselje je ujeti trenutek, ki ga lahko deliš z drugimi Vladimir Habjan ELES Andrej Matko razstave,fotografija
Aktualni intervju Metod Prošek
Aktualni intervju metod prošek
Uvodnik Uvodnik Polona Bahun ELES energetika
Pogovor Pri svojem delu sem rastla skupaj z Borzenom Polona Bahun Borzen Valerija Štiblar trgovanje, borza,poslovanje,zakonodaja,informatika,nagrade,popotovanja,energetika,prodaja elektricne energije,nadzorni svet,reorganizacija,energetski zakon,elektricna energija,kadri,kakovost,elektrika,podpore,javno narocanje,management,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Lani za naložbe skoraj 32 milijonov evrov Brane Janjic Elektro Maribor distribucija,poslovanje,omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,naložbe,kablovod
Iz energetskih okolij Pripravljen prvi osnutek celovitega NEPN Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo zakonodaja,raziskave,energetika,inovativnost,energetska politika,energetska ucinkovitost,razvoj,varnost,politika,evropska zakonodaja,konkurencnost,posvetovanja,podnebje,spletna stran,trg elektricne energije,Energetska unija,NEPN
Iz energetskih okolij Lani dosežen nov rekord na energetski borzi Brane Janjic South pool trgovanje, borza,cene elektricne energije,elektrika
Iz energetskih okolij Zaživelo Tehnološko središče ELES Polona Bahun ELES gradnja,daljinsko vodenje,vodenje,varnost,elektroenergetski sistem,stavba
Iz energetskih okolij Hidroelektrarn na Muri ne bo Brane Janjic Ministrstvo za okolje in prostor okolje,hidroelektrarne,gradnja,narava,državni prostorski nacrt,varovanje narave,varovanje
Iz energetskih okolij ELES uspešno izvedel dva zahtevna preizkusa Polona Bahun ELES prenos,obratovanje,omrežje,prenosno omrežje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljiva in kakovostna oskrba,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem,agregat
Iz energetskih okolij TE-TOL izpuste prilagaja novim emisijskim vrednostim Miro Jakomin Energetika Ljubljana premog,remont,zmanjševanje emisij,projekti,meritve
Iz energetskih okolij Gorenjske elektrarne širijo portfelj proizvodnih virov Miro Jakomin Gorenjske elektrarne Aleš Ažman investicije,poraba,biomasa,toplotna energija
Iz energetskih okolij Dopolnitev uredbe o samooskrbi prinaša tudi možnost skupinske samooskrbe Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo zakonodaja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,meritve,razvoj,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,denar,odjemalci
Iz energetskih okolij HSE zapuščata Matjaž Marovt in Arman Koritnik Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn poslovanje,obnovljivi viri energije, OVE,vodenje,razvoj,elektrogospodarstvo
Iz energetskih okolij GEN-I prejel priznanje za najuglednjejšega delodajalca v panogi Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza,energetika,zaposlovanje,anketa,energetski trg
Iz energetskih okolij Slovenska in hrvaška stran o Nuklearni elektrarni Krško Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Alenka Bratušek mednarodno sodelovanje,Nuklearna elektrarna Krško,denar,elektrarne,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO
Iz energetskih okolij Vzpostavljena energetska tržnica Polona Bahun Zveza potrošnikov Slovenije trgovanje, borza,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,elektrika,podatki,blockchain
Iz energetskih okolij 50 milijonov evrov Brane Janjic ELES prenosno omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,projekti,denar,razpis
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen premog,trgovanje, borza,proizvodnja,,hidroelektrarne,remont,jedrske elektrarne,termoelektrarne,soncne elektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,elektricna energija,poraba,elektrika,denar,elektrarne,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Trenutek Obnavljamo Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,vzdrževanje,remont,sodobne tehnologije,crpalna elektrarna,elektricna energija,vodni viri,zanesljivost obratovanja
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun premog,investicije,obratovanje,emisije,rudarstvo,gradnja,omrežje,energetika,prenosno omrežje,elektricna vozila,gradnja daljnovoda,elektricne polnilnice,oskrba,projekti,proizvodnja elektricne energije,varnost,prodaja,elektrika,izpusti,denar,spremembe,elektrarne,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,infrastruktura
Spomini 80 let HE Doblar Brane Janjic Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,oskrba,elektricna energija,energija,obletnice,agregat