Naš stik, št. 4, avgust 2019

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko med drugim preberete:

Evropska komisija od Slovenije pričakuje večji razvojni premik

Slovenija nujno potrebuje jasno in razvojno naravnano energetsko vizijo in strategijo, če želi do leta 2050 doseči prehod v nizkoogljično družbo. Še pred tem jo čaka še en izziv, določiti cilje do leta 2030, ki morajo biti ambiciozni, vendar dosegljivi.

Oskrba z električno energijo tudi lani zelo zanesljiva

Slovenija je lani še nekoliko izboljšala oceno Svetovnega energetskega sveta glede uspešnosti pri zagotavljanju trajnostno usmerjenega, varnega in cenovno dostopnega  elektroenergetskega sistema iz leta 2017 in se uvrstila na skupno visoko šesto mesto, pri čemer pa je prostora za izboljšave še precej.

Število naprednih merilnih sistemov v omrežju narašča

Konec minulega leta je bilo z naprednimi merilnimi napravami opremljenih že 66 odstotkov uporabnikov v distribucijskem omrežju, 61 odstotkov pa jih je bilo tudi že dejansko povezanih v daljinski zajem merilnih podatkov.

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik V ospredje stopa upravljanje porabe Brane Janjic ELES poraba
Uvodnik V ospredje stopa upravljanje porabe Brane Janjic poraba
Iz energetskih okolij Plinskemu bloku 6 se bo kmalu pridružil še blok 7 Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica energetika
Iz energetskih okolij Objavljen nov javni poziv za projekte OVE in SPTE Polona Bahun Agencija za energijo obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij V RTP Divača poteka obsežna rekonstrukcija in dogradnja stikališča Brane Janjic ELES razdelilna transformatorska postaja, RTP
Iz energetskih okolij Poleg tradicionalnega obročkanja štorkelj letos še poseben projekt Polona Bahun Elektro Ljubljana okolje
Iz energetskih okolij Projekt TDX-ASSIST uspešno prestal vmesno tehnično presojo Polona Bahun ELES,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Elektro Gorenjska projekti
Iz energetskih okolij Poslovno leto 2018 sklenili z odliko Miro Jakomin Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Uspešen zagon evropskega projekta s področja e-mobilnosti Brane Janjic ELES projekti
Iz energetskih okolij Predstavljen promocijski film o izgradnji HE na spodnji Savi Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Distribucijska podjetja bilančne dobičke namenila dividendam Polona Bahun Distribucijska podjetja poslovanje
Iz energetskih okolij Prehod na plin bo omogočil kar 70-odstotno zmanjšanje porabe premoga Miro Jakomin Energetika Ljubljana naložbe
Iz energetskih okolij Člani mednarodne misije zadovoljni z izvajanjem priporočil Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij TEŠ obiskali predstavniki Evropske komisije Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Bojan Kumer proizvodnja
Iz energetskih okolij 1,2 milijarde evrov Brane Janjic Gospodarska zbornica energetika
Pogovor Evropska komisija od Slovenije pričakuje večji razvojni premik Polona Bahun Inštitut Jožef Stefan Stane Merše razvoj
Aktualno Oskrba z električno energijo tudi lani zelo zanesljiva Brane Janjic Agencija za energijo cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,odjemalci
Aktualno Sava naj ne teče v prazno Polona Bahun Gospodarska zbornica Bogdan Barbic,Bojan Kumer hidro energija
Aktualno Vse bolj razmišljajo tudi o drugih energentih Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Mitja Tašler termoelektrarne,termo energija
Aktualno Nuklearka gre oktobra v redni remont Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško remont
Aktualno Elektro Ljubljana lani dosegla kar nekaj mejnikov Polona Bahun Elektro Ljubljana OVE Andrej Ribic distribucija
Aktualno Nova RTP Brnik namenjena boljši oskrbi uporabnikov Miro Jakomin Elektro Gorenjska razdelilna transformatorska postaja, RTP
Aktualno Vozni park družbe GEN-I postaja električen Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob,Jurij Curk,Sandi Kavalic elektricna mobilnost
Obratovalni podatki Obratovanje in trgovanje Brane Janjic Borzen trgovanje, borza,obratovanje
Pogledi Število naprednih merilnih sistemov v omrežju narašča Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,SODO,Elektro Celje,Elektro Gorenjska,Elektro Ljubljana OVE distribucija,distribucijsko omrežje,napredno merjenje,projekti,elektricna energija
Pogledi Sistem mentorstva danes premalo razvit Janko Kosmac ELES razvoj slovenske energetike,kadri
Pogledi Najbolj trajnostna je energija, ki jo prihranimo Miloš Pantoš Fakulteta za elektrotehniko trajnostni razvoj,energija
Pogledi Najboljša! Primož Lemež elektricna mobilnost
Pogledi Kaj bi morali upoštevati pri pripravi NEPN in EKS Maks Babuder Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Energetski koncept Slovenije (EKS)
Zanimivosti Severna Evropa pospešeno gradi vetrne elektrarne na morju Krešimir Bakic ELES vetrna energija,elektrarne
Sodobne tehnologije Nov informacijski sistem prinaša koristi distributerju in tudi odjemalcem Primož Škerl Energetika Ljubljana informatika,energetika,informacije
Hidro energija Prehodi za vodne organizme ob hidroelektrarnah Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne hidroelektrarne,hidro energija
Hidro energija Ribja steza Arto-Blanca je prva, ki je zagotovila ribam uspešen prehod Vladimir Habjan,Krešimir Kvaternik IBE Krešimir Kvaternik okolje,hidroelektrarne
Hidro energija
Trenutek Preizkušamo Pija Hlede Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) raziskave,projekti