Naš stik, št. 5, oktober 2019

V tej številki lahko preberete...

Elektrika postaja nova nafta
Čeprav nekateri menijo, da s projektom JEK 2 prehitevamo, je že danes čas za strateško odločanje o tej temi. Izkušnje z vodenjem velikih projektov v skupini GEN že imajo s hidroelektrarnami družbe HESS, plinskimi enotami v TEB in tudi z uspešnimi izvedbami rednih remontov v NEK. To kulturo bo treba prenesti v projekt JEK 2.

Predsednik vlade podprl gradnjo JEK2
Konec avgusta je predsednik vlade Marjan Šarec v Krškem obiskal družbi GEN in NEK, pri čemer je odločno podprl gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Največ ovir na tej poti premier vidi na področju umeščanja v prostor, priznal pa je tudi, da koalicijske podpore še ni iskal.

Zastaviti si moramo ambiciozne, a dosegljive cilje
Osnutek enega ključnih državnih razvojnih dokumentov Nacionalnega podnebnega in energetskega načrta, ki bo v prihodnosti krojil ne samo prihodnjo podobo energetike, temveč tudi številnih drugih gospodarskih panog, je bil septembra predstavljen javnosti, pri čemer ga do končne potrditve čaka še kar dolga pot. Če ne bo večjih zapletov, naj bi NEPN predvidoma dobili aprila prihodnje leto

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Kakšne so naše ambicije? Eva Cinkole Kristan Borzen podnebje
Pogovor Elektrika postaja nova nafta Vladimir Habjan GEN energija Danijel Levicar jedrska energija,poslovanje,investicije,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,gradnja,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,organiziranost,podnebne spremembe,energetika,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,sodobne tehnologije,plinske elektrarne,energetska politika,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,nizkoogljicne tehnologije,vodenje,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,kakovost,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,elektrika,izpusti,denar,e-mobilnost,Ministrstvo za infrastrukturo,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO,odjemalci,elektrifikacija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),digitalizacija,NEPN
Aktualno Predsednik vlade podprl gradnjo JEK2 Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško,GEN energija Stane Rožman,Martin Novšak jedrska energija,poslovanje,obratovanje,zakonodaja,gradnja,jedrske elektrarne,gradnja elektrarne,energetska politika,Vlada RS,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,vodenje,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,energija,denar,elektrogospodarstvo,jedrska varnost,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Aktualno Prihodnja slovenska energetika mora biti pametna, zelena, varna in samozadostna Polona Bahun ELES Aleksander Mervar,Andrej Ribic,Robert Golob,Tomislav Tkalec,Dejan Židan,Bojan Kumer,Duška Godina slovenska energetika ,okolje,investicije,emisije,strokovna posvetovanja,gradnja,podnebne spremembe,raziskave,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,razvoj slovenske energetike,umešcanje v prostor,oskrba,razvoj,omrežnina,nizkoogljicna družba,podnebje,denar,NEPN
Aktualno Poteka temeljita posodobitev RTP Divača Polona Bahun ELES Jernej Majcen obratovanje,stikališce,omrežje,rekonstrukcija,prenosno omrežje,oskrba,vodenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,zanesljivost obratovanja,odjemalci,elektroenergetski sistem
Aktualno Zaposleni so ključni za uspeh vsake organizacije Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica Radovan Jereb okolje,obratovanje,hidroelektrarne,družbena odgovornost,vzdrževanje,gradnja,remont,organiziranost,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,rekonstrukcija,umešcanje v prostor,vodenje,reorganizacija,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,MHE,vetrna energija,pogovor,elektrogospodarstvo,spremembe,elektrarne,zanesljivost obratovanja,e-mobilnost
Aktualno MHE Kneža bo proizvedla okoli 3,3 GWh na leto Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec,Radovan Jereb okolje,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,odprtje,upravljanje,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,proizvodnja elektricne energije,kakovost,vodni viri,MHE,elektrarne,ribje steze,agregat,kablovod
Aktualno Nepogrešljiva na poti razogljičenja Mojca Drevenšek jedrska energija,proizvodnja,jedrske elektrarne,energetika,nizkoogljicne tehnologije,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,elektrika,izpusti,mednarodna posvetovanja,elektrarne,stroški
Anketa Jedrski strokovnjaki o energetski prihodnosti Slovenije Nuklearna elektrarna Krško,GEN energija,Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,Inštitut Jožef Stefan Leon Cizelj,Tomaž Žagar,Danijel Levicar,Luka Snoj,Gorazd Pfeifer slovenska energetika ,jedrska energija,proizvodnja,izobraževanje,jedrske elektrarne,raziskave,varstvo okolja,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,Nuklearna elektrarna Krško,izpusti,podnebje,denar,mednarodna posvetovanja,proizvodnja energije,infrastruktura,NEPN
Aktualno Energetske rešitve postajajo vedno bolj zelene Polona Bahun Borzen Borut Rajer,Erik Potocar okolje,strokovna posvetovanja,raziskave,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,energetska ucinkovitost,nizkoogljicne tehnologije,projekti,lokalne skupnosti,promet,nizkoogljicna družba,evropska zakonodaja,denar,naložbe,zelena energija,infrastruktura,hranilnik
Aktualno Dobili smo Atlas trajnostne energije Eva Cinkole Kristan Borzen slovenska energetika ,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,informatika,ucinkovita raba energije, URE,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,evropska zakonodaja,ucenje,zelena energija,elektrogospodarstvo,elektrarne,podpore,spletna stran,podatki,toplotna energija,NEPN,informacije
Fokus Zastaviti si moramo ambiciozne, a dosegljive cilje Polona Bahun,dopisniki ELES,SODO,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,GIZ distribucija Edvard Košnjek,Boris Sovic slovenska energetika ,jedrska energija,premog,okolje,proizvodnja,investicije,emisije,zakonodaja,gradnja,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,energetska ucinkovitost,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,projekti,promet,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,Evropska unija,varnost,politika,evropska zakonodaja,energija,podnebje,denar,e-mobilnost,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,Energetska unija,hranilnik,NEPN
Pogledi Elektroenergetika in družba 5.0 Igor Papic slovenska energetika ,zakonodaja,izobraževanje,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,razvoj,energija,elektroenergetski sistem,elektroenergetika
Pogledi Smo dovolj zreli za sodelovanje? Edvard Košnjek okolje,proizvodnja,investicije,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,promet,elektricna energija,varnost,politika,energija,elektrarne,NEPN
Sodobne tehnologije V vasi Suha pri Kranju predstavljene najsodobnejše tehnologije hranjenja energije Elektro Gorenjska Elektro Gorenjska Marjan Jerele,Anže Vilman obratovanje,mednarodno sodelovanje,upravljanje,omrežje,daljinsko vodenje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,kakovost,energija,odjemalci,kablovod,hranilnik
Iz energetskih okolij ELES in GEN-I skupaj v zeleno transformacijo s pomočjo pametnih omrežij Polona Bahun ELES Aleksander Mervar,Robert Golob slovenska energetika ,investicije,strokovna posvetovanja,omrežje,energetika,pametna omrežja,projekti,partnerji,podnebje,denar,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,elektroenergetika
Iz energetskih okolij Slovenija in Hrvaška brez skupnega odlagališča Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo investicije,obratovanje,zakonodaja,srecanje,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,radiaktivni odpadki,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO
Iz energetskih okolij Mag. Uroš Salobir izvoljen za podpredsednika odbora RDIC ENTSO-E Polona Bahun ELES Uroš Salobir prenos,raziskave,inovativnost,vodenje,projekti,razvoj
Iz energetskih okolij Ministrica Bratuškova obiskala več energetskih družb Miro Jakomin Ministrstvo za infrastrukturo Alenka Bratušek slovenska energetika ,premog,okolje,hidroelektrarne,hidro energija,distribucijsko omrežje,TEŠ,plinske elektrarne,projekti,nizkoogljicna družba,srecanje,DEM,elektrogospodarstvo,proizvodnja energije,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Novi vodstvi družb Brane Janjic Premogovnik Velenje,Termoelektrarna Šoštanj Mitja Tašler premog,proizvodnja,raziskave,termoelektrarne,energetika,HSE, Holding Slovenske elektrarne,vodenje,projekti
Iz energetskih okolij Holdingu Slovenske elektrarne višja bonitetna ocena Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Stojan Nikolic poslovanje,investicije,poslovni nacrt,cene elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Dijaki letos spoznavali inovacije v energetiki Polona Bahun ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko proizvodnja,jedrske elektrarne,omrežje,projekti,poraba,srecanje,elektrika,energetska pismenost,odjemalci,hranilnik,elektroenergetika
Iz energetskih okolij Sodelovanje v še dveh evropskih projektih Brane Janjic Elektro Celje inovativnost,pametna omrežja,projekti,energija,partnerji,podatki,energetski trg,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Dravske elektrarne uspešno zaključile sanacijo brežin Ptujskega jezera Polona Bahun Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne,narava,regulacija,sanacija
Iz energetskih okolij Elektro Maribor bo še naprej vodil mag. Boris Sovič Polona Bahun Elektro Maribor Boris Sovic poslovanje,energetika,poslovni nacrt,nadzorni svet,vodenje,zanesljiva in kakovostna oskrba
Iz energetskih okolij Gradnja RTP Kobarid poteka po načrtu Miro Jakomin SODO Milan Vižintin gradnja,elektromontažna dela,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,kablovod
Iz energetskih okolij Snovanje muzejske turistične dejavnosti Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica stikališce,energetika,projekti,partnerji,muzej,naložbe,turizem
Iz energetskih okolij 162,1 evra za MWh Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo energetika,cene elektricne energije,omrežnina,energija,odjemalci,elektroenergetski sistem
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,odjemalci,elektroenergetika
Trenutek Povezujemo Darja Kalcic ELES prenosno omrežje,vodenje,kadri,energetska pismenost
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun jedrska energija,proizvodnja,racuni,jedrske elektrarne,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,elektricna vozila,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,fotovoltaika,projekti,promet,elektricna energija,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,politika,energija,podnebje,denar,vetrna energija,elektrogospodarstvo,podpore,podatki,jedrska varnost,proizvodnja energije,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,blockchain
Spomini 100 let HE Škofja Loka Miro Jakomin Gorenjske elektrarne hidroelektrarne,hidro energija,elektricna energija,vodni viri