Naš stik, št. 1, februar 2020

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

Elektrogospodarstvo pred zahtevnim naložbenim obdobjem

Elektroenergetska podjetja naj bi samo letos za naložbe skupaj namenila nekaj manj kot 560 milijonov evrov, še večja vlaganja pa bodo potrebna v prihodnje. Po ocenah iz predloga nacionalnega energetsko podnebnega  načrta naj bi samo za posodobitev in okrepitev elektroenergetskega omrežja v naslednjih desetih letih potrebovali dobre 4 milijarde evrov.

Predlog NEPN v Bruselj konec februarja

Izmed štirih predlaganih scenarijev iz osnutka NEPN se je najbolje izkazal ambiciozni scenarij z dodatnimi ukrepi. Večjih hidroelektrarn naj v kratkem ne bi gradili, uporabo premoga naj bi do leta 2030 zmanjšali za tretjino, odločitev o drugem bloku JEK pa naj bi sprejeli najpozneje do leta 2027.

GEN energija minulo poslovno leto končala z odliko

Skupina Gen energija je lani ustvarila za več kot 2,2 milijarde evrov prometa in dobrih 48 milijonov evrov dobička ter izpeljala za sto milijonov evrov investicij, kar jo uvršča med največje poslovne skupine v državi. Za letos imajo zastavljene še bolj ambiciozne načrte, med osrednjimi strateškimi projekti pa so dokončanje verige elektrarn na Savi in zgraditev drugega jedrskega bloka.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Nepredvidljivost predvidljivega Brane Janjic okolje,proizvodnja,zakonodaja,hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,energetski projekti,umešcanje v prostor,nizkoogljicna družba,podnebje,NEPN
Iz energetskih okolij Odstotek izkoriščenosti vodnih pregrad moramo povečati Vladimir Habjan okolje,proizvodnja,hidroelektrarne,gradnja,podnebne spremembe,hidro energija,elektricna energija,politika,vodni viri,energija,posvet,poplave,infrastruktura
Pogovor Bolje se je dopolnjevati kot izključevati Katja Krasko Štebljaj ELES Uroš Kerin mednarodno sodelovanje,izobraževanje,družbena odgovornost,upravljanje,raziskave,energetika,pametna omrežja,komuniciranje ,projekti,partnerji,ucenje,tehnicne izboljšave,tehnologija,pomoc,elektroenergetika ,informacije,diagnosticno analitski center
Aktualno Predlog NEPN v Bruselj konec februarja Brane Janjic,Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo Alenka Bratušek slovenska energetika ,jedrska energija,plin,prenos,premog,okolje,proizvodnja,emisije,zakonodaja,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,raziskave,omrežje,energetika,varstvo okolja,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,sevanje,energetska ucinkovitost,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,politika,varovanje narave,vodni viri,energija,posvetovanja,denar,porocilo,tehnologija,elektromobilnost,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,toplotna energija,infrastruktura,stavba,hranilnik,digitalizacija,NEPN
Aktualno GEN Energija minulo poslovno leto končala z odliko Brane Janjic GEN energija Martin Novšak,Danijel Levicar jedrska energija,okolje,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrske elektrarne,termoelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,sodobne tehnologije,plinske elektrarne,nizkoogljicne tehnologije,projekti,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,MHE,izpusti,podnebje,denar,naložbe,elektrarne,e-mobilnost,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,elektroenergetika
Aktualno Stavimo tudi na veter in sonce Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Andrej Tumpej okolje,proizvodnja,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,narava,državni prostorski nacrt,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,MHE,vetrna energija,elektrarne,Natura 2000,odjemalci
Aktualno Z novo opremo smo pripravljeni na povečevanje kabliranja Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Simon Podkoritnik prenos,distribucija,obratovanje,zakonodaja,stikališce,upravljanje,raziskave,omrežje,oskrba,regulacija,meritve,razvoj,energija,zanesljivost obratovanja,podatki,agregat,kablovod
Aktualno Vloga zemeljskega plina postaja ključna Špela Jeric plin,prenos,premog,okolje,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,obnovljivi viri energije, OVE,plinske elektrarne,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,srecanje,zemeljski plin,konkurencnost,raziskovanje,podnebje,zrak,plinovod,mednarodna posvetovanja,tehnologija,energetski trg,digitalizacija
Pogledi Stare Decisis? Barbara Koren zakonodaja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,pravo
Pogledi Bodočim generacijam moramo začrtati jasno energetsko pot Rudi Voncina Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) okolje,zakonodaja,hidroelektrarne,termoelektrarne,energetika,varstvo okolja,energetska oskrba,elektroenergetski projekti,razvoj slovenske energetike,okoljska politika,razvoj,varnost,pogovor,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem,infrastruktura,NEPN,elektroenergetika
Podjetja smo ljudje Natečaj Prava ideja Vladimir Habjan,Martina Pavlin Soške elektrarne Nova Gorica Radovan Jereb okolje,proizvodnja,hidroelektrarne,izobraževanje,gradnja,ucinkovita raba energije, URE,trajnostni razvoj,daljinsko vodenje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,vodenje,razvoj,crpalna elektrarna,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,varnost,delavnica,natecaj,MHE,ekonomija,elektrarne,tehnologija,e-mobilnost,digitalizacija
Podjetja smo ljudje V družbi SENG nam dobrih idej ne bo zmanjkalo Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica Ivan Zagožen okolje,proizvodnja,hidroelektrarne,nagrade,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,kadri,proizvodnja elektricne energije,delavnica,natecaj,konkurencnost,MHE,spremembe,e-mobilnost,infrastruktura,digitalizacija
Portret Rad imam barve Vladimir Habjan Elektro Celje Aleš Nežmah okolje,razstave,nagrade,energetika,glasba,razvoj,umetnost,ucenje,knjiga, zbornik,pravo,prosti cas,slikanje,pesem
Zanimivosti Utrinki leta 2020 Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Agencija za energijo,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Vlada RS,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,E 3, energetika, ekologija, ekonomija,Energetska zbornica Slovenije,Ministrstvo za infrastrukturo,Ministrstvo za okolje in prostor distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,remont,jedrske elektrarne,stikališce,priznanja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,plinske elektrarne,obnova,cene elektricne energije,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,srecanje,kriza,havarija,denar,vetrna energija,zelena energija,daljnovodi,razpis,polnilne postaje,e-mobilnost,trg elektricne energije,kablovod,NEPN,sosežig
Iz energetskih okolij Število polnjenj na hitrih polnilnicah SODO se povečuje Brane Janjic SODO elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,elektricna energija,polnilne postaje,elektromobilnost
Iz energetskih okolij GEN-I bo v Makedoniji gradil prvo večjo sončno elektrarno Vladimir Habjan GEN-I investicije,obratovanje,gradnja,omrežje,prodaja elektricne energije,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,fotovoltaika,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,podnebje,zelena energija,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Zaživela posebna spletna stran o sosežigu Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj okolje,alernativni viri,termoelektrarne,TEŠ,projekti,lokalne skupnosti,spletna stran
Iz energetskih okolij GEN-I uspešen na javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018 Vladimir Habjan GEN-I raziskave,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,projekti,razvoj,elektricna energija,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,infrastruktura
Iz energetskih okolij Agencija Informa Echo postala energetski inovator 2019 Polona Bahun Informa Echo podnebne spremembe,nagrade,raziskave,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,natecaj,energija,tehnologija
Iz energetskih okolij Podeljene nagrade za najboljše inovacije trajnostne energetike Polona Bahun Borzen prenos,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,energetika,inovativnost,projekti,razvoj,vodikove tehnologije,proizvodnja elektricne energije,natecaj,energija,biomasa
Iz energetskih okolij Stekel projekt INCIT-EV Polona Bahun ELES sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,projekti,partnerji,tehnologija,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura
Iz energetskih okolij Slovenska energetika v leto 2020 vstopa v dobri kondiciji Polona Bahun Energetska zbornica Slovenije energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,energetska politika,energetska varnost,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,oskrba,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,politika,konkurencnost,izpusti,podnebje,Energetska unija,NEPN
Iz energetskih okolij Vzdrževalci prvič na preizkušnji v začetku februarja Brane Janjic Distribucijska podjetja vzdrževanje,omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,havarija,odjemalci
Iz energetskih okolij Mladi genialci osmič Tanja Jarkovic Nuklearna elektrarna Krško,GEN energija jedrska energija,podnebne spremembe,nagrade,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,delavnica,energija,tekmovanja,energetska pismenost
Iz energetskih okolij 18 odstotkov Brane Janjic Evropska unija obnovljivi viri energije, OVE,energija,podatki
Obratovalni podatki Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,poslovanje,hidroelektrarne,termoelektrarne,termo proizvodnja,hidro energija,termo energija,prenosno omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,vodni viri,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Gradimo Brane Janjic SODO obratovanje,gradnja,gospodarski razvoj,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,turizem,odjemalci
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun prenos,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,sodobne tehnologije,elektricna vozila,elektricne polnilnice,fotovoltaika,projekti,promet,soncna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,varnost,evropska zakonodaja,konkurencnost,elektrika,vetrna energija,elektrogospodarstvo,tehnologija,stroški,podatki,upravljanje s tveganji,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,vrednost projekta,infrastruktura