Naš stik, št. 3, junij 2020

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

Posledice pandemije bodo vidne tudi v energetiki
Zaustavitev globalnega gospodarstva je bistveno vplivala na zmanjšanje povpraševanja po električni energiji, posledice uvedbe protikoronskih ukrepov pa bodo občutila tudi slovenska elektroenergetska podjetja. Kako hude bodo, bo odvisno predvsem od hitrosti in obsega okrevanja gospodarstva.


Brez hidroelektrarn ni trajnostnega razvoja
Priprave na gradnjo hidroelektrarne Mokrice na spodnji Savi potekajo. Takoj po izdanem gradbenem dovoljenju bi v družbi HESS lahko začeli izgradnjo. Vse pa je odvisno od ARSO. 


Nujno bo strateško razmišljanje o novi prihodnosti
V javnosti in medijih se pojavljajo različne ocene posledic koronavirusa za gospodarstvo, od tega, da se bo hitro povrnilo stanje v čas pred krizo, pa do bolj pesimističnih napovedi. Dejstvo je, da se je Evropska komisija temeljito lotila odpravljanja težav, pri tem pa ji sledi tudi Slovenija.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Čas za ponovni razmislek Brane Janjic zakonodaja,energetika,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kriza,podnebje,denar,zelena energija,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Pogovor Energetika je svojo nalogo opravila z odliko Brane Janjic Energetska zbornica Slovenije Marjan Eberlinc slovenska energetika ,jedrska energija,prenos,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,prenosno omrežje,energetska politika,cene elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,okoljska politika,elektricna energija,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,zemeljski plin,kriza,energija,podnebje,denar,biomasa,zelena energija,ekonomija,plinovod,tehnologija,plinsko-parna enota,infrastruktura,hranilnik,NEPN
Aktualno Brez hidroelektrarn ni trajnostnega razvoja Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic slovenska energetika ,okolje,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,upravljanje,podnebne spremembe,narava,energetika,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,trajnostni razvoj,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,gospodarski razvoj,projekti,lokalne skupnosti,razvoj,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,proizvodnja elektricne energije,varnost,politika,Ministrstvo za okolje,konkurencnost,varovanje narave,vodni viri,energija,denar,poplave,Ministrstvo za infrastrukturo,vrednost projekta,infrastruktura,NEPN
Aktualno ELES zaključil prvi fazi rekonstrukcije RTP Cirkovce Polona Bahun ELES Boštjan Barl prenos,obratovanje,gradnja,stikališce,rekonstrukcija,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,daljnovodi,vrednost projekta
Aktualno Nujno bo strateško razmišljanje o novi prihodnosti Vladimir Habjan Ana Stanic emisije,zakonodaja,gradnja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,energetski projekti,energetska politika,energetska varnost,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,promet,elektricna energija,poraba,zemeljski plin,politika,kriza,nafta,denar,ekonomija,podpore,pomoc,Energetska unija,digitalizacija
Aktualno Kriza je tudi priložnost za tehnološki preskok Krešimir Bakic slovenska energetika ,prenos,premog,obratovanje,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,termoelektrarne,gradnja daljnovoda,elektroenergetski projekti,razvoj slovenske energetike,oskrba,regulacija,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,politika,kriza,denar,elektrogospodarstvo,daljnovodi,elektrarne,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,elektroenergetika
Aktualno Trg pričakuje hitro okrevanje gospodarstva in rast porabe energentov Vladimir Habjan GEN-I Dejan Paravan premog,trgovanje, borza,poslovanje,obratovanje,emisije,zakonodaja,upravljanje,energetika,trajnostni razvoj,elektricna vozila,cene elektricne energije,projekti,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,evropska zakonodaja,kriza,nafta,energija,ekonomija,elektrarne,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,trg elektricne energije,digitalizacija
Aktualno Poslovanje in proizvodnja sta potekala nemoteno Brane Janjic. Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn proizvodnja,poslovanje,obratovanje,vzdrževanje,upravljanje,informatika,varnostni standardi,elektricna energija,kadri,proizvodnja elektricne energije,zdravje,varnost,kriza,elektrogospodarstvo,elektrarne,toplotna energija,elektroenergetski sistem,informacije
Aktualno Na mizi predlog zakona o učinkoviti rabi energije Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo okolje,zakonodaja,racuni,izobraževanje,upravljanje,ucinkovita raba energije, URE,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,Vlada RS,energetska ucinkovitost,uvoz in izvoz elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,promet,meritve,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,energija,podpore,podatki,energijska izkaznica,polnilne postaje,odjemalci,trg elektricne energije,stavba
Aktualno Na šestem javnem pozivu izbranih 32 projektov Brane Janjic Agencija za energijo investicije,gradnja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,MHE,biomasa,elektrarne,podpore,razpis,proizvodnja energije,toplotna energija
Aktualno Do leta 2050 naj bo Evropa postala podnebno nevtralna Janja Ambrožic Evropska unija premog,okolje,zakonodaja,podnebne spremembe,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,energetska politika,energetska ucinkovitost,zakon o podnebnih spremembah,oskrba,promet,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,Evropska unija,evropska zakonodaja,energija,izpusti,podnebje,denar,naložbe,zelena energija,elektrogospodarstvo,ekonomija,tehnologija,polnilne postaje,digitalizacija,vozilo,mobilnost
Aktualno ELES z inovacijsko strategijo začenja razvoj poslovnega modela Polona Bahun ELES Gregor Omahen prenos,vzdrževanje,upravljanje,informatika,inovativnost,projekti,razvoj,kadri,partnerji,denar,tekmovanja,daljnovodi,infrastruktura,informacije
Aktualno Borzen razvija sodobno agregacijsko trgovalno platformo Andraž Šavli Borzen prenos,distribucija,trgovanje, borza,upravljanje,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,oskrba,projekti,meritve,energija,partnerji,tehnologija,stroški,podatki,odjemalci,trg elektricne energije,digitalizacija
Aktualno Slovensko znanje na evropskem trgu Janja Ambrožic NGEN Roman Bernard obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,gradnja,organiziranost,omrežje,energetika,inovativnost,soncne elektrarne,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,virtualna elektrarna,napredno merjenje,meritve,razvoj,elektricna energija,poraba,kadri,nova ponudba,energija,partnerji,spremembe,zanesljivost obratovanja,tehnologija,odjemalci,elektroenergetski sistem,hranilnik
Aktualno Plinska vojna se je pravzaprav začela Dejan Koletnik,Franc Žlahtic plin,prenos,premog,trgovanje, borza,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,organiziranost,raziskave,energetika,energetska politika,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,energetska infrastruktura v EU,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,Evropska unija,politika,evropska zakonodaja,nafta,gospodarska politika,denar,plinovod,energetski trg,infrastruktura
Fokus Posledice pandemije bodo vidne tudi v energetiki Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Janja Ambrožic ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Agencija za energijo,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,SDE,Hidroelektrarne na spodnji Savi slovenska energetika ,prenos,distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,investicije,obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,gradnja,organiziranost,upravljanje,informatika,energetika,energetski regulator,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,daljinsko vodenje,prodaja elektricne energije,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,energetski projekti,energetska varnost,komuniciranje ,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,izredne razmere,gospodarski razvoj,varnostni standardi,oskrba,napredno merjenje,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,zdravje,varnost,prodaja,politika,kriza,energija,sindikati,partnerji,internet,denar,naložbe,elektrogospodarstvo,ekonomija,zanesljivost obratovanja,stroški,upravljanje s tveganji,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,digitalizacija,NEPN,elektroenergetika
Pogledi Nova realnost in samooskrbnost energetike Danijel Levicar GEN energija slovenska energetika ,jedrska energija,prenos,distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,energetika,hidro energija,termo energija,energetska politika,izredne razmere,gospodarski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,zdravje,kriza,varovanje,zanesljivost obratovanja,elektrifikacija,trg elektricne energije,infrastruktura,elektroenergetika
Pogledi Krožni tok med energetiko, ekonomijo in ekologijo Drago Papler Gorenjske elektrarne distribucija,proizvodnja,investicije,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,organiziranost,omrežje,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,sodobne tehnologije,energetska varnost,izredne razmere,gospodarski razvoj,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,ekologija,zdravje,kriza,vodni viri,denar,ekonomija,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,stroški,elektroenergetski sistem,hranilnik,digitalizacija,NEPN
Podjetja smo ljudje ECE shop postal spletni trgovec leta Vladimir Habjan ECE Sebastjan Roudi,Špela Bohinec racuni,organiziranost,informatika,priznanja,oskrba,kadri,nova ponudba,standardi,prodaja,konkurencnost,internet,stranke,anketa,tekmovanja,spletna stran,tehnologija,kupci
Podjetja smo ljudje Kupcem energentov ECE želimo ponuditi dodano vrednost Vladimir Habjan ECE Špela Bohinec racuni,informatika,priznanja,ucinkovita raba energije, URE,sodobne tehnologije,elektricna energija,partnerji,stranke,spletna stran,kupci,digitalizacija
Iz energetskih okolij Skupina HSE leto 2019 končala s 30 milijoni evrov dobička Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Stojan Nikolic premog,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,letni nacrt,TEŠ,elektricna energija,prodaja,denar,zanesljivost obratovanja,posojilo,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij EIB družbi odobrila novo posojilo za posodobitev omrežja Brane Janjic Elektro Maribor proizvodnja,investicije,gradnja,omrežje,distribucijsko omrežje,obnova,gospodarski razvoj,oskrba,elektricna energija,nizkoogljicna družba,kakovost,naložbe,elektrarne,posojilo,odjemalci
Iz energetskih okolij Delavci Elektra Ljubljana pripravili gnezdi na prihod štorkelj Polona Bahun Elektro Ljubljana družbena odgovornost,omrežje,daljnovodi
Iz energetskih okolij Minister Vrtovec obiskal več energetskih družb Polona Bahun,Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo jedrska energija,prenos,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,prenosno omrežje,HESS,umešcanje v prostor,projekti,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,Nuklearna elektrarna Krško,varovanje narave,vodni viri,denar,elektrogospodarstvo,daljnovodi,elektrarne,jedrska varnost,NSRAO,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Zaradi kriznih razmer projekt Defender podaljšan za štiri mesece Polona Bahun ELES energetika,projekti,varnost,posvetovanja,naravne nesrece,infrastruktura
Iz energetskih okolij Elesu že drugo priznanje za najbolj varno podjetje Polona Bahun ELES mednarodno sodelovanje,priznanja,inovativnost,varnostni standardi,varnost,upravljanje s tveganji
Iz energetskih okolij GEN-I zmagovalec natečaja Zlata nit v segmentu velikih podjetij Vladimir Habjan GEN-I priznanja,zaposlovanje,vodenje,razvoj,kadri,kakovost,natecaj,konkurencnost
Iz energetskih okolij Začenja se prenova pretočnih polj jezu Markovci Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne,gradnja,obnova,projekti,proizvodnja elektricne energije,varnost,prenova,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Napredek Slovenije na lestvici energetske tranyicije Janja Ambrožic okolje,raziskave,energetika,nizkoogljicna družba,elektrogospodarstvo
Iz energetskih okolij Na pomoč priskočili z donacijami Janja Ferjancic Elektro Maribor,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,Termoelektrarna Brestanica,ECE distribucija,proizvodnja,družbena odgovornost,donacije,elektrogospodarstvo
Iz energetskih okolij Dobri poslovni rezultati se nadaljujejo tudi letos Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob poslovanje,energetika,prodaja elektricne energije,letni nacrt,sodobne tehnologije,kadri,kriza,denar,odjemalci,energetski trg
Iz energetskih okolij Zavezništvo za zeleno okrevanje Slovenije Janja Ambrožic Center za energetsko ucinkovitost zakonodaja,podnebne spremembe,trajnostni razvoj,sodobne tehnologije,gospodarski razvoj,razvoj,nizkoogljicna družba,kriza
Iz energetskih okolij 160 evrov za MWh Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo racuni,cene elektricne energije,omrežnina,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen prenos,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,hidroelektrarne,termoelektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,TE-TOL,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,proizvodnja energije,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Vgrajujemo Polona Bahun ELES prenos,investicije,obratovanje,stikališce,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,elektroenergetski sistem
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Janja Ambrožic premog,emisije,racuni,gradnja,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,elektricna vozila,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,soncna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,prodaja,varovanje narave,elektrika,hrup,denar,zelena energija,turizem,elektrarne,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,toplotna energija
Spomini Desetletnica začetka obratovanja črpalne elektrarne Avče Brane Janjic Soške elektrarne Nova Gorica obratovanje,gradnja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,crpalna elektrarna,elektricna energija,obletnice,elektrarne,tehnologija,elektroenergetski sistem,agregat