Naš stik, št. 2, februar 2021

V tej številki lahko preberete...

Nuklearka sredi rednega, a zahtevnega remonta

Po končanem 31. gorivnem ciklusu poteka aprila v Nuklearni elektrarni Krško redni remont. Med enomesečno ustavitvijo načrtujejo zamenjavo približno polovice gorivnih elementov in izvedbo vseh potrebnih obratovalnih, vzdrževalnih in projektnih aktivnosti, med katerimi je predvideno tudi dokončanje zadnje faze Programa nadgradnje varnosti.

Gradnja PPE-TOL v polnem teku

Družba Energetika Ljubljana je lani začela graditi plinsko-parno enoto PPE-TOL. Dela so se zaradi epidemije koronavirusa in s tem povezanih ovir nekoliko zamaknila, kljub temu pa so doslej naredili že zelo veliko. Prvi zagon plinskih turbin tako načrtujejo že proti koncu tega leta, zaključek projekta pa poleti leta 2022. 

Digitalizacija procesov povečuje prilagodljivost

Elektroenergetska podjetja so z digitalizacijo ključnih procesov začela že pred leti, tako da so večinoma v spremenjene delovne okoliščine vstopila dobro pripravljena. Temu je mogoče pripisati tudi dobršen del zaslug za to, da tudi v oteženih razmerah poslovanja zaradi epidemije oskrba gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo ves čas poteka nemoteno.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Priložnosti in pasti pospešene digitalizacije Vladimir Habjan poslovanje,vzdrževanje,omrežje,energetika,daljinsko vodenje,sodobne tehnologije,oskrba,napredno merjenje,razvoj,elektricna energija,kadri,kriza,naložbe,anketa,elektrarne,elektroenergetski sistem,digitalizacija,elektroenergetika ,informacije
Pogovor Delati v NEK je zadovoljstvo, izziv, čast in odgovornost Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrska energija,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,priznanja,varstvo okolja,poslovna odlicnost,vodenje,projekti,lokalne skupnosti,razvoj,kadri,standardi,politika,Nuklearna elektrarna Krško,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja,tehnologija,jedrska varnost
Aktualno Nuklearka sredi rednega, a zahtevnega remonta Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Mario Gluhak obratovanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,organiziranost,projekti,proizvodnja elektricne energije,varnost,tehnicne izboljšave,elektrarne,zanesljivost obratovanja
Aktualno Predlagana letnica za izstop iz premoga je leto 2033 Brane Janjic premog,okolje,poslovanje,emisije,zakonodaja,rudarstvo,podnebne spremembe,narava,termoelektrarne,energetika,zaposlovanje,TEŠ,zmanjševanje emisij,okoljska politika,razvoj,kadri,zdravje,elektrarne,Ministrstvo za infrastrukturo,elektroenergetski sistem
Aktualno Predčasna opustitev premoga bi imela precejšnje posledice Brane Janjic premog,okolje,proizvodnja,obratovanje,emisije,rudarstvo,raziskave,termoelektrarne,energetika,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,TEŠ,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,politika,CO2 izpusti,sindikati,denar,elektrogospodarstvo,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,NEPN
Aktualno Gradnja PPE-TOL v polnem teku Polona Bahun Energetika Ljubljana premog,okolje,investicije,obratovanje,emisije,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska oskrba,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,energija,izpusti,denar,zrak,posojilo,toplotna energija,plinsko-parna enota,vrednost projekta,sosežig
Aktualno Usmerjeni v zeleno Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob,Dejan Paravan jedrska energija,premog,trgovanje, borza,poslovanje,investicije,racuni,podnebne spremembe,poslovni nacrt,prodaja elektricne energije,soncne elektrarne,hidro energija,elektricna vozila,cene elektricne energije,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,kriza,denar,zelena energija,odjemalci,digitalizacija
Aktualno Storjen nov korak k digitalizaciji in uporabi velepodatkov Polona Bahun Elektro Ljubljana Tadej Šinkovec poslovanje,izobraževanje,vzdrževanje,organiziranost,upravljanje,informatika,omrežje,energetika,vodenje,projekti,razvoj,kakovost,delavnica,podatki,digitalizacija,elektroenergetika ,informacije
Aktualno Prva faza projekta Sincro.grid se bliža koncu Polona Bahun ELES investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,stikališce,organiziranost,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektromontažna dela,vodenje,projekti,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,partnerji,daljnovodi,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,hranilnik
Aktualno Uvajanje novih rešitev za varovanje kritične infrastrukture Nadja Novak ELES Matej Trobiš distribucija,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,upravljanje,prenosno omrežje,projekti,meritve,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,varnost,partnerji,daljnovodi,opticno omrežje,podatki,upravljanje s tveganji,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura,elektroenergetika ,informacije
Aktualno Za novo nuklearko bomo morali zmogljivosti raziskovalnega reaktorja podvojiti Vladimir Habjan IJS Leon Cizelj jedrska energija,investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,gradnja,jedrske elektrarne,raziskave,energetika,inovativnost,sodobne tehnologije,obnova,regulacija,razvoj,kadri,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,raziskovanje,tehnologija,jedrska varnost,infrastruktura
Aktualno Geotermalna energija vir, ki ga je smiselno izrabiti Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor plin,proizvodnja,gradnja,raziskave,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,proizvodnja elektricne energije,partnerji,geotermalna energija,elektrarne,tehnologija,toplotna energija
Aktualno Rezultati raziskave podlaga za nadaljnje ukrepanje Brane Janjic Informa Echo Rajko Dolinšek okolje,investicije,gradnja,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,energetika,okoljske vrednote,poraba,energija,podnebje,prenova,anketa,tehnologija,stavba,mobilnost
Fokus Digitalizacija procesov povečuje prilagodljivost Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki ELES,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,GEN energija,Borzen,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Energetika Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Hidroelektrarne na spodnji Savi distribucija,poslovanje,investicije,izobraževanje,organiziranost,upravljanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,energetika,daljinsko vodenje,inovativnost,sodobne tehnologije,izredne razmere,varnostni standardi,oskrba,reorganizacija,razvoj,elektricna energija,kadri,proizvodnja elektricne energije,zdravje,varnost,ucenje,tehnicne izboljšave,internet,elektrogospodarstvo,spremembe,zgled dobre prakse,spletna stran,tehnologija,stroški,skladi,podatki,upravljanje s tveganji,vrednost projekta,infrastruktura,digitalizacija,certifikat,elektroenergetika ,informacije,mobilnost
Pogledi Izstop iz premoga kot presečišče zunanjih okoliščin in nacionalnih zmožnosti Saša Podlogar Žnidaršic Holding slovenskih elektrarn slovenska energetika ,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,emisije,zakonodaja,termoelektrarne,energetika,termo proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE,termo energija,energetska politika,zmanjševanje emisij,umešcanje v prostor,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,podnebje,naložbe,Natura 2000,elektroenergetski sistem,NEPN,elektroenergetika
Pogledi Slovenija, kako naprej? Borut Žnidaric Borzen okolje,hidroelektrarne,gradnja,jedrske elektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,pametna omrežja,umešcanje v prostor,nizkoogljicna družba,kriza,vodni viri,nafta,izpusti,zelena energija,podpore,tehnologija,odjemalci,NEPN
Na delovnem mestu V HSE so februar namenili #kreativnosti in inovativnosti Holding slovenskih elektrarn izobraževanje,priznanja,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj,kadri,delavnica,ucenje,odjemalci,digitalizacija
Portret Izzivi v življenju mi dajejo smisel za ustvarjanje in bivanje Polona Bahun Drago Papler razstave,kultura,izobraževanje,strokovna posvetovanja,upravljanje,raziskave,energetika,fotografija,revija Naš stik,razvoj,kakovost,mediji,ucenje,združenja,elektrogospodarstvo,ekonomija,porocilo,knjiga, zbornik,elektroenergetika ,informacije,pesem
Iz energetskih okolij HSE in TEŠ podpisala večmilijonsko poravnavo Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn,Termoelektrarna Šoštanj TEŠ 6,gradnja,energetika,denar
Iz energetskih okolij Družba HESS vključena v evropski projekt WACOM Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,projekti,partnerji,naravne nesrece,poplave
Iz energetskih okolij Štajerska prestolnica bogatejša za deset polnilnih mest Brane Janjic Elektro Ljubljana Andrej Ribic okolje,emisije,družbena odgovornost,elektricna vozila,elektricne polnilnice,tehnologija,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Sprejet Dolgoročni plan družbe do leta 2025 Polona Bahun ELES slovenska energetika ,investicije,zakonodaja,vzdrževanje,upravljanje,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,poslovna odlicnost,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,kadri,denar,hranilnik,elektroenergetika
Iz energetskih okolij Eles in SmartWires združujeta moči pri sinergiji tehnologij Polona Bahun ELES prenos,investicije,mednarodno sodelovanje,omrežje,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,projekti,denar,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,odjemalci
Iz energetskih okolij Vlada dala soglasje k naložbeni politiki Sklada NEK Vladimir Habjan Sklad za financiranje razgradnje NEK upravljanje,politika,Nuklearna elektrarna Krško,denar,naložbe,radiaktivni odpadki
Iz energetskih okolij Izgradnja 400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince v polnem teku Polona Bahun ELES prenos,investicije,obratovanje,omrežje,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,cene elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,kriza,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura
Iz energetskih okolij Uspešno zaključen tehnični pregled plinskega bloka PB7 Brane Janjic Termoelektrarna Brestanica investicije,obratovanje,gradnja,gradnja elektrarne,plinske elektrarne,projekti,meritve,varnost,kriza,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših vetrnic Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo gradnja,vetrne elektrarne,projekti,elektricna energija,denar,vetrna energija,razpis,stroški
Iz energetskih okolij Minus, plus pet odstotkov Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo racuni,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,omrežnina,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,termoelektrarne,soncne elektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,crpalna elektrarna,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrika,elektrarne,podpore
Trenutek Gradimo Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško okolje,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,varnost
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun jedrska energija,premog,emisije,zakonodaja,jedrske elektrarne,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,promet,elektricna energija,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,denar,vetrna energija,naložbe,polnilne postaje,infrastruktura,digitalizacija,mobilnost
Spomini Desetletnica ustanovitve Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER Brane Janjic Acer Borut Pahor,Alberto Pototschnig,Gunter Oettinger podnebne spremembe,energetika,agencija,nacionalni energetski program, NEP,nizkoogljicna družba,obletnice,trg elektricne energije
Spomini Desetletnica ustanovitve Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER Brane Janjic Acer Borut Pahor,Alberto Pototschnig,Gunter Oettinger energetika,agencija,razvoj,nacionalni energetski program, NEP,obletnice,trg elektricne energije