Naš stik, št. 3, junij 2021

V tej številki lahko preberete...

Obnovljivi viri podirajo rekorde

Med novimi proizvodnimi enotami za proizvodnjo električne energije po svetu vse bolj v ospredje stopajo elektrarne na obnovljive vire energije, ki so lani imele že več kot 80-odstotni delež. Njihov delež naj bi se v prihodnjih letih še krepil, saj države v prizadevanjih za čimprejšnjo dosego ogljično nevtralne družbe vse bolj zaostrujejo zahteve glede izpustov toplogrednih plinov.

Zaključena četrta faza izgradnje 400/110 kV RTP Cirkovce

ELES je začel z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi novega 400 kV stikališča v RTP Cirkovce, ki s skupno štirinajstimi polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji. Gre za pomemben korak, saj bo novo stikališče omogočilo postopno nadgradnjo 220 kV prenosnega omrežja v tem delu Slovenije na 400 kV napetostni nivo in vključitev dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki je trenutno v gradnji, v slovenski elektroenergetski sistem.

Pregled notranjosti reaktorja pokazal ugodno stanje

Izvedba letošnjega remonta v NEK je bila izredno uspešna, saj so ga končali v roku, skorajda do ure natančno, kar ni pravilo, prej izjema. Med letošnjim remontom, ki je od začetka aprila do maja trajal 34 dni, so v Nuklearni elektrarni Krško izvedli kar 40.000 aktivnosti, 13 modifikacij ter zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Naloga je res huda in čas kratek Brane Janjic slovenska energetika ,premog,podnebne spremembe,obnovljivi viri energije, OVE,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,zelena energija,pogovor,elektroenergetika
Pogovor Rešitev je zgolj gigantsko zmanjšanje emisij Vladimir Habjan okolje,proizvodnja,emisije,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,popotovanja,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,zmanjševanje emisij,projekti,elektricna energija,soncna energija,poraba,zdravje,politika,mediji,kriza,energija,posvetovanja,podnebje,denar,spremembe,tehnologija,knjiga, zbornik
Aktualno Največ sredstev načrtovanih za zeleni prehod Polona Bahun Vlada RS okolje,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,alernativni viri,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,energetska politika,zmanjševanje emisij,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,Evropska unija,politika,energija,denar,ekonomija,prenova,skladi,stavba,digitalizacija,NEPN,mobilnost
Aktualno Pregled notranjosti reaktorja pokazal ugodno stanje Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Janko Cerjak okolje,obratovanje,izobraževanje,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,sevanje,projekti,kadri,varnost,kriza,tehnicne izboljšave,nesreca,elektrarne,tehnologija,vrednost projekta,hranilnik
Aktualno Enostavnega odgovora na vprašanje glede prihodnosti TEŠ in PV ni Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Aleksander Mervar,Blaž Košorok,Andrej Vizjak,Peter Dermol,Viktor Vracar premog,okolje,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,zakonodaja,rudarstvo,termoelektrarne,energetika,termo proizvodnja,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,termo energija,sodobne tehnologije,TEŠ,energetska politika,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,politika,posvetovanja,izpusti,denar,zelena energija,ekonomija,stroški,proizvodnja energije,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Sodobne tehnologije Nove SN stikalne naprave poganjata zrak in digitalizacija Brane Janjic plin,okolje,emisije,omrežje,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,zmanjševanje emisij,zdravje,varnost,zrak,stroški,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Aktualno Šesti blok na rednem remontu Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Branko Debeljak plin,premog,okolje,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,emisije,TEŠ 6,vzdrževanje,remont,omrežje,plinske elektrarne,cene elektricne energije,projekti,elektricna energija,denar,zanesljivost obratovanja,tehnologija,stroški,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Aktualno Cene emisijskih kuponov letijo v nebo Brane Janjic premog,trgovanje, borza,proizvodnja,investicije,emisije,zakonodaja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,proizvodnja elektricne energije,podnebje,denar,spremembe,tehnologija
Aktualno Obetajo se večja nihanja cen Vladimir Habjan plin,premog,proizvodnja,investicije,emisije,hidroelektrarne,omrežje,termoelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,plinske elektrarne,gradnja daljnovoda,cene elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,elektricna energija,poraba,elektrika,nafta,denar,zelena energija,stroški,e-mobilnost,trg elektricne energije,digitalizacija
Aktualno Zaključena četrta faza izgradnje 400/110 kV RTP Cirkovce Vladimir Habjan ELES Nejc Zima okolje,obratovanje,gradnja,stikališce,omrežje,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,umešcanje v prostor,priprava gradenj in soglasij,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,denar,daljnovodi,elektroenergetski sistem,vrednost projekta
Aktualno Naš cilj je deliti znanje in izkušnje z drugimi operaterji Polona Bahun Operato Andrej Souvent prenos,obratovanje,mednarodno sodelovanje,upravljanje,informatika,poslovni nacrt,inovativnost,sodobne tehnologije,EIMV,projekti,razvoj,kadri,prodaja,partnerji,raziskovanje,zanesljivost obratovanja,tehnologija,podatki,procesni sistemi,ELES,elektroenergetski sistem,infrastruktura,informacije
Aktualno Izzivi razvoja informacijsko-komunikacijskih sistemov v elektrodistribucijskih podjetjih Alenka Kolar Elektro Ljubljana distribucija,poslovanje,zakonodaja,organiziranost,upravljanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,energetika,sodobne tehnologije,komuniciranje ,varnostni standardi,projekti,razvoj,kadri,standardi,varnost,varovanje,podatki,procesni sistemi,infrastruktura,digitalizacija
Fokus Obnovljivi viri podirajo rekorde Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki distribucija,premog,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,hidroelektrarne,gradnja,podnebne spremembe,omrežje,termoelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,energetska politika,zmanjševanje emisij,fotovoltaika,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,okoljska politika,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,politika,MHE,energija,izpusti,podnebje,denar,geotermalna energija,elektrarne,zanesljivost obratovanja,podpore,razpis,stroški,upravljanje s tveganji,odjemalci,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,hranilnik,elektroenergetika
Pogledi Čist zrak v mestih Janez Humar investicije,omrežje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,zmanjševanje emisij,oskrba,promet,elektricna energija,hrup,energija,izpusti,zrak,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,infrastruktura,vozilo
Pogledi Energetika jutri Peter Novak plin,premog,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,TE-TOL,energetska ucinkovitost,oskrba,elektricna energija,soncna energija,Nuklearna elektrarna Krško,energija,vetrna energija,biomasa,geotermalna energija,elektrogospodarstvo,spremembe,nesreca,jedrska varnost,odjemalci
Na delovnem mestu S simulacijami trga smo že dosegli večje sistemske operaterje Katja Krasko Štebljaj prenos,proizvodnja,investicije,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,pametna omrežja,uvoz in izvoz elektricne energije,projekti,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,politika,tehnologija,podatki,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Portret Lep dan v hribih me zadovolji Vladimir Habjan obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,oskrba,elektricna energija,MHE,šport,tekmovanja,daljnovodi,nesreca,prosti cas
Iz energetskih okolij Prihodnje leto v Šiški nova soproizvodna enota Polona Bahun C&G,Energetika Ljubljana Samo Lozej obratovanje,gradnja,projekti,elektricna energija,zemeljski plin,toplotna energija,vrednost projekta
Iz energetskih okolij GEN-I še naprej prvi dobavitelj na maloprodajnem trgu Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo HSE, Holding Slovenske elektrarne,oskrba,elektricna energija,odjemalci,GEN-I
Iz energetskih okolij Lani v EU za desetino manj izpustov CO2 iz energetskega sektorja Brane Janjic Evropska unija emisije,energetika,promet,poraba,zdravje,kriza,energija,izpusti
Iz energetskih okolij Evropski sistemski operaterji združujejo strokovna znanja ENTSO-E investicije,mednarodno sodelovanje,omrežje,energetika,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,energetska politika,energetska infrastruktura v EU,razvoj,elektricna energija,zemeljski plin,politika,porocilo,odjemalci
Iz energetskih okolij Jernej Vrtovec v Bruslju o energetiki in prometu Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo Jernej Vrtovec emisije,mednarodno sodelovanje,trajnostni razvoj,promet,srecanje,Evropska unija,energija,podnebje,infrastruktura
Iz energetskih okolij Jedrska energija kot nizkoogljični vir Vladimir Habjan jedrska energija,emisije,jedrske elektrarne,energetika,sodobne tehnologije,elektricna energija,podnebje,porocilo
Iz energetskih okolij Izšla posebna revija NOVO s predstavitvijo inovacijskih projektov Polona Bahun ELES prenos,obratovanje,energetika,inovativnost,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,denar,zanesljivost obratovanja,odjemalci,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Elektro Celje ima novo celostno podobo Vladimir Habjan Elektro Celje sodobne tehnologije,razvoj,energija,prenova,spletna stran,graficna podoba
Iz energetskih okolij Lani energetska odvisnost Slovenije nižja kot leto prej Polona Bahun Statisticni urad RS jedrska energija,premog,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,proizvodnja elektricne energije,nafta,energija
Iz energetskih okolij Minister Vizjak na delovnem obisku v Elektru Celje Maja Ivancic Elektro Celje Andrej Vizjak,Boris Kupec investicije,trajnostni razvoj,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektroenergetski projekti,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,lokalne skupnosti,elektricna energija,Ministrstvo za okolje in prostor,denar,odjemalci
Iz energetskih okolij Nujna večja angažiranost na podnebne spremembe Polona Bahun Inštitut Jožef Stefan okolje,organiziranost,podnebne spremembe,zmanjševanje emisij,projekti,razvoj,politika,energija,podnebje,denar,prenova,podpore,podatki,pomoc,stavba
Iz energetskih okolij Uspešen test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja Vladimir Habjan Termoelektrarna Brestanica obratovanje,remont,jedrske elektrarne,plinske elektrarne,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,zanesljivost obratovanja,agregat
Iz energetskih okolij 8641 Brane Janjic Agencija za energijo proizvodnja,zakonodaja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,podpore
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,termoelektrarne,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,prenosno omrežje,TEŠ,TE-TOL,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,vodni viri,denar,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Trenutek Gradimo Polona Bahun obratovanje,gradnja,prenosno omrežje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,energija,elektroenergetski sistem,vrednost projekta
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun premog,proizvodnja,zakonodaja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,energetska politika,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,oskrba,projekti,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,nafta,denar,biomasa,naložbe,podpore,posojilo,skladi,pomoc,elektricna mobilnost ,trg elektricne energije,mobilnost
Spomini 20 let Borzena Eva Cinkole trgovanje, borza,bilancne skupine,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,elektricna energija,borza,podpore,trg elektricne energije,informacije