Naš stik, št. 4, avgust 2021

V tej številki lahko preberete...

Hranilniki postajajo pomemben element elektroenergetskih sistemov

Med ključnimi vprašanji prihodnjih elektroenergetskih sistemov je, kako presežke električne energije iz obnovljivih virov shraniti za čas, ko te primanjkuje. Zato ne preseneča, da se poleg klasičnega hranjenja v obliki velikih akumulacij in črpalnih elektrarn vse bolj omenjajo tudi baterijski hranilniki, ki pospešeno vstopajo v različne procese v elektroenergetiki.

Leto 2020 velika preizkušnja tudi za energetski sektor

Epidemija koronavirusa, ki je v minulem letu zajela ves svet in močno zaznamovala gospodarstvo in promet, je pred številne izzive postavila tudi energetski sektor, ki je pred obdobjem velikih sprememb. Po besedah direktorice Agencije za energijo mag. Duške Godina, je bilo mogoče ob upadu gospodarske dejavnosti in prometa zaznati tudi precejšnje zmanjšanje povpraševanja po energiji, hkrati pa smo zabeležili tudi precejšnje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in obremenitev okolja. To je potrdilo, da na spremembe okolja najbolj vplivajo ravno naše dejavnosti, pri čemer imata energetika in promet vidno vlogo.

Izdano energetsko dovoljenje za JEK2

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo energetsko dovoljenje za JEK2. To še ne pomeni dokončne odločitve za samo investicijo, pač pa, da bo družba GEN energija lahko začela z vsemi potrebnimi dolgotrajnimi postopki, zlasti s postopki umeščanja v prostor, ki bodo osnova za končno odločitev.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Smer, v katero gremo, je že dolgo določena Polona Bahun emisije,zakonodaja,podnebne spremembe,zmanjševanje emisij,promet,nizkoogljicna družba,obdavcitev energentov,Evropska unija,evropska zakonodaja,energija,podnebje,denar,stroški,skladi,pomoc,stavba
Pogovor Naložbe na področju energetike in prometa so ključne za soočanje z izzivi zelenega prehoda Polona Bahun Blaž Košorok jedrska energija,premog,okolje,zakonodaja,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,energetika,energetski regulator,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska politika,zmanjševanje emisij,gospodarski razvoj,oskrba,promet,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,Evropska unija,evropska zakonodaja,energija,podnebje,denar,skladi,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),stavba,NEPN
Aktualno Do podnebno nevtralne Evrope z višjimi nacionalnimi prispevki Polona Bahun emisije,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,zmanjševanje emisij,gospodarski razvoj,oskrba,promet,elektricna energija,obdavcitev energentov,poraba,Evropska unija,evropska zakonodaja,energija,podnebje,denar,naložbe,tehnologija,skladi,polnilne postaje,proizvodnja energije,infrastruktura,stavba,vozilo
Aktualno Leto 2020 velika preizkušnja tudi za energetski sektor Brane Janjic prenos,distribucija,okolje,emisije,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,energetska politika,TE-TOL,cene elektricne energije,napredno merjenje,projekti,promet,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,politika,MHE,naložbe,elektrarne,podpore,razpis,podatki,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Aktualno Slovenska oskrba z energijo ni enigma Peter Novak slovenska energetika ,plin,okolje,proizvodnja,investicije,hidroelektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,uvoz in izvoz elektricne energije,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,vodni viri,elektrika,energija,kogeneracija,biomasa,geotermalna energija,naravne nesrece,toplotna energija,stavba
Aktualno Izdano energetsko dovoljenje za JEK2 Vladimir Habjan Martin Novšak,Jernej Vrtovec jedrska energija,okolje,investicije,zakonodaja,izobraževanje,jedrske elektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetsko dovoljenje,zmanjševanje emisij,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,podnebje,denar,DPN,Ministrstvo za infrastrukturo,elektroenergetika
Aktualno Svojemu namenu uradno predan nov plinski agregat v Brestanici Polona Bahun Tomislav Malgaj,Janez Janša proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,gradnja,omrežje,termoelektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,plinske elektrarne,oskrba,meritve,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,hrup,energija,nesreca,elektroenergetski sistem,agregat,infrastruktura
Aktualno Temeljita obnova zapornic HE Medvode Savske elektrarne Ljubljana obratovanje,hidroelektrarne,hidro energija,obnova,vodni viri,agregat
Aktualno Naše poslanstvo je trajnostna proizvodnja električne energije Vladimir Habjan Savske elektrarne Ljubljana okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,informatika,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,letni nacrt,projekti,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,izpusti,hranilnik,elektroenergetika
Aktualno Projekt NEDO gre h koncu Polona Bahun ELES Gregor Omahen investicije,mednarodno sodelovanje,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,izredne razmere,oskrba,projekti,elektricna energija,kakovost,partnerji,havarija,tuje izkušnje,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik
Aktualno Nadvse uspešno leto 2020 za družbo GEN-I Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza,poslovanje,investicije,priznanja,energetika,poslovni nacrt,prodaja elektricne energije,inovativnost,soncne elektrarne,zaposlovanje,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,razvoj,nizkoogljicna družba,energetske storitve,prodaja,konkurencnost,zelena energija,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,hranilnik,digitalizacija
Fokus Hranilniki postajajo pomemben element elektroenergetskih sistemov Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki ELES,Elektro Ljubljana,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Talum,NGEN proizvodnja,obratovanje,vzdrževanje,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,energetski projekti,elektricne polnilnice,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,napredno merjenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,crpalna elektrarna,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,politika,partnerji,kogeneracija,zelena energija,elektrarne,zanesljivost obratovanja,stroški,odjemalci,elektroenergetski sistem,hranilnik,elektroenergetika
Pogledi Tehniška dediščina, vredna spoštovanja Drago Papler prenos,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,gradnja,energetika,razvoj,kulturna dedišcina,elektrika,tehnologija,elektrifikacija,elektroenergetski sistem
Pogledi Nizkoogljična energetska mešanica za trajnostni razvoj Jože Špiler jedrska energija,plin,emisije,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,uvoz in izvoz elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,varnost,podnebje,elektrarne,tehnologija,stroški
Iz energetskih okolij Začetek gradnje največje sončne elektrarne v Sloveniji Brane Janjic Jernej Vrtovec,Viktor Vracar okolje,gradnja,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska politika,razvoj slovenske energetike,razvoj,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,naložbe,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Nov poziv za vstop v podporno shemo Brane Janjic investicije,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,projekti,proizvodnja elektricne energije,denar,podpore,tehnologija,razpis
Iz energetskih okolij GEN-I podpisnik Deklaracije za zeleno prihodnost Slovenije Vladimir Habjan Robert Golob okolje,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,nizkoogljicna družba,srecanje,politika,kriza,podnebje,digitalizacija,mobilnost
Iz energetskih okolij Pod skupno streho tudi evropski sistemski operaterji distribucijskega omrežja Polona Bahun distribucija,mednarodno sodelovanje,distribucijsko omrežje,elektricna energija,združenja
Iz energetskih okolij Prioritete slovenskega predsedovanja na področju energije Brane Janjic Jernej Vrtovec emisije,zakonodaja,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,energetska ucinkovitost,nizkoogljicna družba,energija,podnebje,infrastruktura
Iz energetskih okolij Novi zakon o energetski politiki ne predvideva priprave EKS Polona Bahun emisije,zakonodaja,energetika,energetska politika,energetski zakon,politika,podnebje,NEPN
Iz energetskih okolij Dela na daljnovodu Cirkovce-Pince v polnem teku Polona Bahun obratovanje,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,cezmejne prenosne zmogljivosti,daljnovodi
Iz energetskih okolij Bilančni dobički namenjeni izplačilu dividend Polona Bahun distribucija,poslovanje,letni nacrt,nadzorni svet,porocilo,skupšcina
Iz energetskih okolij Redni remont šestega bloka uspešno končan Brane Janjic Branko Debeljak proizvodnja,remont,omrežje,termoelektrarne,proizvodnja elektricne energije,blok 6,toplotna energija
Iz energetskih okolij Izšla knjiga o prizadevanjih Elektra Maribor za samostojno in neodvisno Slovenijo Brane Janjic distribucija,obletnice,knjiga, zbornik
Iz energetskih okolij Spletna stran Energije plus pristala na samem vrhu Brane Janjic poslovanje,raziskave,energetika,komuniciranje ,spletna stran,digitalizacija
Iz energetskih okolij Umik iz skupine za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij Brane Janjic Branko Sevcnikar premog,zakonodaja,jedrske elektrarne,termoelektrarne,energetika,TEŠ,energetska politika,nizkoogljicne tehnologije,proizvodnja elektricne energije,sindikati,denar,ekonomija,elektrarne,stroški
Iz energetskih okolij Med 85 in 106 evri Brane Janjic cene elektricne energije,konkurencnost,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,termoelektrarne,bilancne skupine,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije
Trenutek Gradimo Maja Ivancic Elektro Celje investicije,obratovanje,gradnja,stikališce,distribucijsko omrežje,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljivost obratovanja,kablovod
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun premog,okolje,investicije,podnebne spremembe,raziskave,termoelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,napredno merjenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,vodikove tehnologije,zemeljski plin,denar,zelena energija,daljnovodi,stroški,e-mobilnost,odjemalci,infrastruktura