Naš stik, št. 5, oktober 2021

V tej številki lahko preberete...

Energetski in prometni sektor v nizkoogljičnost z roko v roki

Na Brdu pri Kranju je septembra potekalo neformalno srečanje ministrov in ministric za promet in energijo EU. Na njem so govorili o direktivah o spodbujanju rabe energije OVE in o energetski učinkovitosti iz podnebno-energetskega paketa Pripravljeni na 55, o vprašanjih, povezanih s skupnimi izzivi zaradi uvajanja množične e-mobilnosti ter o pereči temi naraščanja cen energentov.

Potrebujemo premišljen razvoj polnilne infrastrukture

Za večji razmah uporabe e-vozil, ki naj bi bistveno prispevali k zmanjšanju emisij iz prometa, sta najbolj ključna dva elementa – vzpostavitev ustrezne polnilne infrastrukture in dostopnost široke palete električnih prevoznih sredstev za transport po kopnem, vodi in zraku.

Naša zelena prihodnost je odvisna od distribucije 

Na letošnji že 6. strateški konferenci elektrodistribucije pod naslovom Prihodnost je električna so v središče postavili pomen in vlogo distribucije pri zelenem prehodu. Predstavili so rezultate in izzive slovenske distribucije in se strinjali, da bo glavno vlogo pri prehodu v nizkoogljično družbo do leta 2050 odigrala prav distribucija, ki jo tako v naslednjih desetletjih čaka veliko izzivov in dela.
 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Z roko v roki Vladimir Habjan energetika,inovativnost,sodobne tehnologije,komuniciranje ,razvoj,elektrogospodarstvo
Pogovor Razvoj e-mobilnosti v Sloveniji poteka počasneje od zastavljenih načrtov Polona Bahun Elektro Ljubljana Jurij Curk distribucija,investicije,zakonodaja,omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,zmanjševanje emisij,oskrba,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,partnerji,denar,zelena energija,podpore,tehnologija,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektrifikacija,digitalizacija
Aktualno Energetski in prometni sektor z roko v roki Polona Bahun Evropska unija Jernej Vrtovec premog,zakonodaja,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,promet,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,evropska zakonodaja,denar,naložbe,polnilne postaje,e-mobilnost,energetski trg,trg elektricne energije,infrastruktura
Aktualno Naša zelena prihodnost je odvisna od distribucije Polona Bahun GIZ distribucija Ivan Šmon,Andrej Ribic,Jurij Curk,Boris Sovic,Boštjan Turinek,Duška Godina,Jernej Vrtovec,Tadej Šinkovec prenos,distribucija,okolje,proizvodnja,investicije,zakonodaja,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,oskrba,napredno merjenje,projekti,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,srecanje,politika,elektrika,energija,podnebje,denar,daljnovodi,stroški,e-mobilnost,odjemalci,elektrifikacija,infrastruktura,digitalizacija
Aktualno Kljub izrednim okoliščinam za Elesom uspešno poslovno leto Polona Bahun ELES prenos,poslovanje,investicije,gradnja,stikališce,rekonstrukcija,prenosno omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,denar,e-mobilnost,infrastruktura,hranilnik,diagnosticno analitski center
Aktualno Gradnja daljnovoda Cirkovce-Pince v teku po celotni trasi Polona Bahun ELES investicije,obratovanje,gradnja,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,daljnovodi,elektroenergetski sistem
Aktualno Zaprtje TEŠ in Premogovnika Velenje mora biti premišljen in usklajen korak Brane Janjic Premogovnik Velenje,Termoelektrarna Šoštanj Blaž Košorok premog,zakonodaja,rudarstvo,termoelektrarne,termo proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE,termo energija,sodobne tehnologije,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,kadri,proizvodnja elektricne energije,srecanje,konkurencnost,socialni dialog,energija,partnerji,denar
Aktualno Nova plinsko parna enota že dobiva končno podobo Polona Bahun Energetika Ljubljana premog,okolje,investicije,obratovanje,emisije,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,energija,denar,toplotna energija,plinsko-parna enota,sosežig
Aktualno Gradnja odlagališča NSRAO vse bliže Vladimir Habjan Agencija za radioaktivne odpadke Sandi Viršek jedrska energija,okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,raziskave,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,varovanje narave,radiaktivni odpadki,nesreca,stroški,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO
Aktualno Jedrski strokovnjaki o jedrski prihodnosti Iva Tanjšek Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije jedrska energija,emisije,izobraževanje,gradnja,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,srecanje,podnebje,denar
Sodobne tehnologije Pridih svežega zraka za srednjenapetostna omrežja Iva Tanjšek plin,okolje,omrežje,inovativnost,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,elektricna energija
Aktualno Optimizem v jedrski stroki ob 30-letnici društva Vladimir Habjan Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije Tomaž Žagar jedrska energija,premog,mednarodno sodelovanje,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,raziskave,nizkoogljicne tehnologije,razvoj,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,srecanje,zemeljski plin,Nuklearna elektrarna Krško,obletnice,tehnologija
Aktualno Do energetsko učinkovite lokalne skupnosti z znanjem in povezovanjem Polona Bahun Borzen Blaž Košorok,Erik Potocar,Martin Bratanic okolje,investicije,zakonodaja,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,energetska ucinkovitost,gospodarski razvoj,projekti,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,srecanje,evropska zakonodaja,natecaj,energija,partnerji,izpusti,denar,obletnice,spremembe,prenova,podpore,e-mobilnost,odjemalci
Aktualno Do dodatnih kilovatov tudi s pomočjo sonca Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,projekti,elektricna energija,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,vrednost projekta
Aktualno V Lučah zaživela prva lokalna samooskrbna skupnost Elektro Celje,Petrol Andrej Gubina,Boris Kupec okolje,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,zmanjševanje emisij,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,energija,partnerji,zelena energija,zgled dobre prakse,tehnologija,stroški,e-mobilnost,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,hranilnik,digitalizacija
Fokus Potrebujemo premišljen razvoj polnilne infrastrukture Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar distribucija,investicije,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,omrežje,daljinsko vodenje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,elektricne polnilnice,cene elektricne energije,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,evropska zakonodaja,energija,partnerji,podnebje,denar,naložbe,zelena energija,zrak,stroški,podatki,polnilne postaje,mobilna aplikacija,e-mobilnost,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,baterija
Pogledi Drugi Primož Lemež okolje,strokovna posvetovanja,elektricna vozila,elektricne polnilnice,promet,nizkoogljicna družba,srecanje,e-mobilnost,infrastruktura,baterija
Pogledi Ob izdaji energetskega dovoljenja za JEK2 jedrska energija,jedrske elektrarne,energetika,energetsko dovoljenje,kadri,elektrarne
Na delovnem mestu Podatke želimo obdelovati s pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja Mare Bacnar Roman Tomažic mednarodno sodelovanje,izobraževanje,vzdrževanje,stikališce,informatika,raziskave,daljinsko vodenje,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,projekti,razvoj,kakovost,daljnovodi,podatki,infrastruktura,digitalizacija,informacije,diagnosticno analitski center
Pogovor Zaustavitev elektrarne je izredno stresna situacija Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija,obratovanje,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,remont,jedrske elektrarne,zaposlovanje,sodobne tehnologije,vodenje,srecanje,kakovost,tehnicne izboljšave,tuje izkušnje,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija
Pogovor Hidroelektrarno Brežice združujemo s fotovoltaiko Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi Marko Kenig investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,omrežje,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,sodobne tehnologije,razvoj,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,denar,elektrarne,tehnologija,razpis,stroški,kablovod
Iz energetskih okolij Potrebna bodo velika vlaganja v energetsko infrastrukturo Brane Janjic Energetska zbornica Slovenije Marjan Eberlinc investicije,emisije,energetika,nizkoogljicne tehnologije,evropska zakonodaja,infrastruktura
Iz energetskih okolij Minister Vrtovec na obisku v Velenju in Šoštanju Brane Janjic Premogovnik Velenje,Termoelektrarna Šoštanj Jernej Vrtovec,Viktor Vracar premog,emisije,zakonodaja,termo energija,proizvodnja elektricne energije,denar,podpore
Iz energetskih okolij Na poletnem taboru energetike dijaki gradili pametno hišico Tanja Jarkovic GEN energija jedrska energija,izobraževanje,jedrske elektrarne,energetika,sodobne tehnologije,razvoj slovenske energetike
Iz energetskih okolij Družba Elektro Ljubljana prejela certifikat Kulturno podjetje Polona Bahun Elektro Ljubljana kultura,projekti,elektrogospodarstvo,certifikat
Iz energetskih okolij Borzen slavnostno obeležil 20 let delovanja Polona Bahun Borzen trgovanje, borza,okolje,izobraževanje,ucinkovita raba energije, URE,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,obletnice,spremembe,podpore,podatki,odjemalci,energetski trg,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Priznanje Elektru Primorska Tjaša Frelih Elektro Primorska distribucija,priznanja,omrežje,inovativnost,distribucijsko omrežje,meritve,zelena energija
Iz energetskih okolij Obnovljivi viri povezujejo Salonit Anhovo in Soške elektrarne Mare Bacnar Soške elektrarne Nova Gorica Radovan Jereb proizvodnja,emisije,hidroelektrarne,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,nizkoogljicne tehnologije,projekti,elektricna energija,vodikove tehnologije,partnerji
Iz energetskih okolij Certifikat za Družbeno odgovornega delodajalca Mare Bacnar Termoelektrarna Brestanica družbena odgovornost,upravljanje,kadri,certifikat
Iz energetskih okolij Projekt DAC med dobitniki nagrad za najboljši energetski projekt 2021 Polona Bahun ELES priznanja,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,projekti,elektricna energija,zanesljivost obratovanja,odjemalci,infrastruktura,digitalizacija
Iz energetskih okolij Evropska komisarka Kadri Simson obiskala HE Brežice Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,proizvodnja elektricne energije,zelena energija,hranilnik
Iz energetskih okolij Slovenija dobila prvo 100-odstotno energetsko samooskrbno vas - Zavrate Mare Bacnar Gregor Novak okolje,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,projekti,elektricna energija,zelena energija
Iz energetskih okolij 105,47 evra Brane Janjic Agencija za energijo premog,emisije,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,zemeljski plin,trg elektricne energije
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,obratovanje,hidroelektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Trenutek Izobražujemo Brane Janjic
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Mare Bacnar emisije,zakonodaja,hidroelektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,elektricne polnilnice,elektricna energija,naložbe,elektricna mobilnost ,kablovod,hranilnik
Spomini NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško proizvodnja,obratovanje,gradnja,remont,jedrske elektrarne,elektricna energija,konkurencnost,obletnice,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem