Naš stik, št. 6, december 2021

V tej številki lahko preberete...

Dr. Dalibor Kranjčič: Z umetno inteligenco do učinkovitejšega obvladovanja sistema

Znanstvenoraziskovalno delo dr. Daliborja Kranjčiča je usmerjeno v razvoj modelov hidroenergetskih objektov, določenih z uporabo sodobnih metod na področju umetne inteligence in evolucijskih algoritmov. Njegovo delo poleg tega zajema še vodenje službe, ki sistemsko upravlja center vodenja in projekte s področja procesne informatike in digitalne transformacije, področij, ki z razvojem trga in uvajanjem razpršenih obnovljivih virov, vse bolj vstopajo tudi v energetiko.

Emil Cek: Elesovi operaterji dobivajo novo orodje za vodenje elektroenergetskega sistema

Za zanesljivo obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema so ključnega pomena sodobna orodja, ki omogočajo nadzor in daljinsko krmiljenje energetskih objektov, izravnavo bilance delovne moči in odstopanja frekvence ter izvajanje analiz za zanesljivo in nemoteno obratovanje elektroenergetskega sistema v vseh okoliščinah. Med njimi je sistem vodenja SCADA/EMS, s katerim bodo v Elesu elektroenergetski sistem lažje obvladovali v kritičnih in bolj optimalno upravljali v normalnih obratovalnih razmerah.

Marko Kenig: Hidroelektrarno Brežice združujemo s fotovoltaiko

Vodja razvoja in investicij v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi Marko Kenig je svojo karierno pot začel kot elektroinženir za opremo v TE Brestanica. Tam se je od začetka spoznal s tehnologijo termoelektrarne, s plinskimi turbinami, potem pa je začrtal pot proti hidro področju. Danes je kot vodja razvoja in investicij odgovoren za postavitev prve hibridne elektrarne v Sloveniji. Sončna elektrarna bo delovala vzporedno s HE Brežice in bo tako koristila tudi volumen pretočne akumulacije, zato lahko govorimo o hibridni proizvodnji električne energije iz dveh obnovljivih virov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Prihaja leto novih izzivov Brane Janjic podnebne spremembe,energetika,cene elektricne energije,poraba,proizvodnja elektricne energije,kriza,sodelovanje
Pogovor GEN-I mi daje neizmerne možnosti za razvoj Vladimir Habjan GEN-I Sandi Kavalic distribucija,okolje,proizvodnja,izobraževanje,organiziranost,raziskave,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,sodobne tehnologije,elektricna vozila,komuniciranje ,napredno merjenje,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,šport,energija,zelena energija,podatki,mobilna aplikacija,upravljanje s tveganji,odjemalci,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija
Pogovor Z umetno inteligenco do učinkovitejšega obvladovanja sistema Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Dalibor Kranjcic slovenska energetika ,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,informatika,priznanja,energetika,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,gospodarski razvoj,vodenje,projekti,razvoj,kadri,ucenje,raziskovanje,podatki,procesni sistemi,digitalizacija,diagnosticno analitski center
Pogovor Elesovi operaterji dobivajo novo orodje za vodenje elektroenergetskega sistema Polona Bahun ELES Emil Cek obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,telekomunikacije,omrežje,letni nacrt,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,komuniciranje ,posodabljanje sistemov,vodenje,projekti,razvoj,kadri,varnost,partnerji,zanesljivost obratovanja,podatki,procesni sistemi,javno narocanje,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,informacije,diagnosticno analitski center
Pogovor Korak k še bolj zanesljivemu upravljanju distribucijskega omrežja Polona Bahun Elektro Ljubljana Martin Drgan obratovanje,upravljanje,omrežje,energetika,distribucijsko omrežje,vodenje,projekti,partnerji,prenova,podatki,procesni sistemi,elektroenergetski sistem,sodelovanje
Pogovor Zelena transformacija bo mogoča le, če bo energetika inovativna Mare Bacnar Elektro Gorenjska Nejc Petrovic investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,vzdrževanje,informatika,raziskave,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,energetski razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,vodikove tehnologije,partnerji,elektrarne,tehnologija,stroški,podatki,e-mobilnost,odjemalci,infrastruktura,hranilnik,NEPN,mobilnost
Pogovor Brez mobilnih enot si v praksi preizkušanja ni mogoče predstavljati Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Stane Vižintin prenos,distribucija,proizvodnja,obratovanje,izobraževanje,vzdrževanje,omrežje,poškodbe omrežja,obnova,vodenje,meritve,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,standardi,varnost,raziskovanje,stranke,daljnovodi,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,stroški,mobilni merilni laboratorij,elektroenergetski sistem,sodelovanje
Fokus Dogodki leta 2021 Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Ljubljana,Premogovnik Velenje,Agencija za energijo,Borzen,Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica,Elektro Celje,TE-TOL,Petrol,CIGRE,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Energetika Ljubljana,GIZ distribucija,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,Hidroelektrarne na spodnji Savi,Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,ENTSO-E,Ministrstvo za infrastrukturo prenos,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,TEŠ 6,vzdrževanje,gradnja,remont,podnebne spremembe,raziskave,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,hidro energija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,družabna srecanja,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,obnova,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,projekti,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,soncna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,srecanje,varnost,evropska zakonodaja,partnerji,podnebje,denar,obletnice,vetrna energija,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,podpore,stroški,odjemalci,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,sodelovanje
Pogovor Čaka nas še precej izzivov Vladimir Habjan Elektro Primorska Jurij Jurše distribucija,poslovanje,mednarodno sodelovanje,gradnja,raziskave,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj distribucije,nizkoogljicne tehnologije,reorganizacija,projekti,promet,razvoj,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,evropska zakonodaja,denar,podatki,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektrifikacija,infrastruktura,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje