Naš stik, št. 1, februar 2022

V tej številki lahko preberete...

Slovenija naj bi premog opustila najpozneje leta 2033

Vlada je v začetku januarja sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga, ki predvideva opustitev rabe premoga za proizvodnjo električne energije najpozneje leta 2033. Pristojna ministrstva naj bi zdaj v pol leta pripravila tudi predloga zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in o gospodarskem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije.

Gen energija stavi na vizijo 3+1

Gen energija kot rešitev za zagotovitev nadaljnje zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo in izpolnitev ciljev o ogljično nevtralni družbi ponuja kombinacijo hidro, sončne in jedrske energije, pri čemer naj bi stabilnost sistema ohranjali tudi s pomočjo plina.

Povpraševanje pognalo cene v nebo

Cene zemeljskega plina in električne energije so se v zadnjem lanskem četrtletju začele strmo dvigati in so dosegle rekordne ravni, s tem pa v težave pognale industrijo in gospodinjstva. Poglavitni razlog za viharna dogajanja na svetovnem energetskem trgu je bilo povečano povpraševanje, ki so ga spremljale nezmožnost sledenju rasti z novimi proizvodnimi viri in neugodne vremenske razmere. 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Pogovor Vodstvo ima posluh za novosti Vladimir Habjan GEN-I Dijana Makivic Grilc proizvodnja,izobraževanje,informatika,inovativnost,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,vodenje,projekti,razvoj,poraba,kadri,zemeljski plin,podatki,energetski trg,trg elektricne energije
Aktualno Slovenija naj bi premog opustila najpozneje leta 2033 Brane Janjic Vlada RS premog,okolje,obratovanje,emisije,zakonodaja,jedrske elektrarne,termoelektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,TEŠ,zmanjševanje emisij,energetski razvoj,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,posvetovanja,podnebje,denar,skladi,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,sodelovanje
Aktualno Nekdanje cene 60 evrov in manj za MWh so zgodovina Polona Bahun ELES Aleksander Mervar jedrska energija,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,gradnja,omrežje,termoelektrarne,energetika,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,omrežnina,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,zemeljski plin,izpusti,naložbe,elektrarne,posojilo,tehnologija,stroški,energetski trg,trg elektricne energije
Aktualno Gen energija stavi na vizijo 3 + 1 Brane Janjic GEN energija Martin Novšak,Danijel Levicar jedrska energija,trgovanje, borza,poslovanje,investicije,termoelektrarne,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,letni nacrt,energetsko dovoljenje,hidro energija,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,podnebje,denar,tehnologija,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Aktualno GEN-I je na poti globalnega podjetja Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza,poslovanje,investicije,gradnja,priznanja,energetika,zaposlovanje,cene elektricne energije,oskrba,projekti,zelena delovna mesta,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,kadri,kriza,elektrika,partnerji,zelena energija,tehnologija,stroški,odjemalci,digitalizacija,dobavitelj
Aktualno Daljnovod Cirkovce-Pince dobiva končno podobo Polona Bahun ELES prenos,investicije,obratovanje,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zdravje,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura
Aktualno Dialog z ministrstvom poteka s stisnjenimi zobmi Brane Janjic SDE Branko Sevcnikar premog,proizvodnja,investicije,zakonodaja,energetika,zanesljiva in kakovostna oskrba,socialni dialog,kolektivne pogodbe,sindikati,elektrogospodarstvo,elektroenergetski sistem,sodelovanje
Sodobne tehnologije Inovativni produkti, ki lajšajo uporabo energetskih naprav Vladimir Habjan GEN-I Sandi Kavalic upravljanje,raziskave,omrežje,energetika,sodobne tehnologije,elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,promet,razvoj,soncna energija,nizkoogljicna družba,zgled dobre prakse,podatki,mobilna aplikacija,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,infrastruktura,baterija,sodelovanje
Uvodnik Nič več ne bo, kot je bilo Polona Bahun trgovanje, borza,termoelektrarne,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,zemeljski plin,elektrika,energetski trg,trg elektricne energije
Aktualno Projekt BD4NRG izpostavlja povezovanje tehnologij Uroš Kerin,Andrej F. Gubina ELES obratovanje,vzdrževanje,upravljanje,informatika,telekomunikacije,raziskave,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,natecaj,zanesljivost obratovanja,podatki,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,elektroenergetika ,diagnosticno analitski center
Fokus Povpraševanje pognalo cene v nebo Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar SODO,Agencija za energijo,Borzen,Holding slovenskih elektrarn,Acer,Gospodarska zbornica,Energetska zbornica Slovenije,Evropska komisija Rajko Pirnat,Duška Godina jedrska energija,prenos,distribucija,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,investicije,emisije,zakonodaja,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,energetika,bilancne skupine,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,sodobne tehnologije,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,okoljska politika,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,obdavcitev energentov,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,kriza,konkurencnost,naložbe,zelena energija,elektrarne,podpore,stroški,pomoc,kupci,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,NEPN,dobavitelj,sodelovanje
Pogledi Zeleni prehod je možen samo z digitalizacijo omrežja Franko Nemac distribucija,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,elektricne polnilnice,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,konkurencnost,energija,zelena energija,podatki,infrastruktura,digitalizacija
Pogledi Ustvarjamo odgovorno energetsko prihodnost Boštjan Pišotek okolje,investicije,emisije,podnebne spremembe,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,gospodarski razvoj,projekti,razvoj,vodikove tehnologije,evropska zakonodaja,energija,elektrarne,tehnologija,elektroenergetski sistem,digitalizacija
Pogledi Prihodnost je električna Roman Ponebšek trgovanje, borza,okolje,investicije,obratovanje,vzdrževanje,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,elektrika,denar,elektrarne,e-mobilnost,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,vozilo
Pogledi Potrebujemo velike investicije v pametna omrežja na ravni distribucije distribucija,investicije,zakonodaja,raziskave,inovativnost,sodobne tehnologije,pametna omrežja,projekti,razvoj,nizkoogljicna družba,evropska zakonodaja,denar,digitalizacija,NEPN
Na delovnem mestu Ključna beseda trajnostnega razvoja je sodelovanje Katja Krasko Štebljaj ELES prenos,okolje,organiziranost,upravljanje,energetika,trajnostni razvoj,prenosno omrežje,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,kakovost,standardi,elektrika,šport,tehnologija,digitalizacija,sodelovanje
Aktualno Vroči zagon plinskih turbin predvidoma septembra Brane Janjic Energetika Ljubljana Herman Janež premog,okolje,proizvodnja,obratovanje,gradnja,omrežje,energetski projekti,zmanjševanje emisij,oskrba,projekti,elektricna energija,zemeljski plin,denar,biomasa,razpis,stroški,toplotna energija,plinsko-parna enota,vrednost projekta,kablovod,sosežig,dobavitelj
Iz energetskih okolij Zvišan znesek vplačil v Sklad za razgradnjo NEK Vladimir Habjan GEN energija zakonodaja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,Nuklearna elektrarna Krško,denar,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Iz energetskih okolij Potrebe po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti Polona Bahun Vlada RS obnovljivi viri energije, OVE,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,energija,denar,podpore
Iz energetskih okolij Na natečaj za rešitve s področja umetne inteligence prispelo 115 prijav iz 31 držav Polona Bahun ELES prenos,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,natecaj,energija,daljnovodi,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij V mreži električnih polnilnic Gremo na elektriko novih 17 polnilnic Polona Bahun Elektro Ljubljana elektricna vozila,elektricne polnilnice,nova ponudba,partnerji,spletna stran,e-mobilnost
Iz energetskih okolij Podpisan sporazum o sodelovanju med združenji evropskih sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja Polona Bahun ENTSO-E prenos,distribucija,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,nizkoogljicna družba,standardi,podnebje,združenja,odjemalci,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Gradbeno dovoljenje za HE Mokrice naj bi dobili do poletja Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi Andrej Vizjak zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,narava,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,veriga elektrarn,elektrarne
Iz energetskih okolij Slovenija podpira ustanovitev partnerstva EU za majhne modularne reaktorje Vladimir Habjan Vlada RS jedrske elektrarne,energetika,sodobne tehnologije,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,partnerji,sodelovanje
Iz energetskih okolij TEB pridobila pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec Mare Bacnar Termoelektrarna Brestanica družbena odgovornost,upravljanje,trajnostni razvoj,certifikat družini prijazno podjetje,kadri,certifikat,sodelovanje
Iz energetskih okolij Na obisku predstavnika Slovenskega državnega holdinga Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,investicije,hidroelektrarne,raziskave,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,obnova,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Posodobljen Akcijski program za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 Mare Bacnar Vlada RS emisije,zakonodaja,raziskave,zmanjševanje emisij,projekti,promet,denar,zrak,infrastruktura,vozilo,mobilnost
Iz energetskih okolij Objavljen že deseti javni poziv za vstop v podporno shemo Brane Janjic Agencija za energijo gradnja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,projekti,proizvodnja elektricne energije,elektrika,kogeneracija,podpore,razpis,stroški
Iz energetskih okolij Ponovna vzpostavitev delovanja male HE Podselo Mare Bacnar Soške elektrarne Nova Gorica obnova,projekti,proizvodnja elektricne energije,ekologija,MHE,agregat
Iz energetskih okolij 14,16 odstotka Brane Janjic Agencija za energijo prenos,distribucija,cene elektricne energije,regulacija,omrežnina,elektricna energija,poraba,stroški,odjemalci
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,jedrske elektrarne,termoelektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,crpalna elektrarna,elektricna energija,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Trenutek Gradimo Polona Bahun ELES gradnja,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Mare Bacnar investicije,zakonodaja,energetika,trajnostni razvoj,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,zmanjševanje emisij,razvoj,nizkoogljicna družba,prodaja,elektrika,energija,podnebje,infrastruktura,vozilo,baterija
Spomini 50-letnica začetka izgradnje 400 kV omrežja Brane Janjic gradnja,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,razdelilna transformatorska postaja, RTP,obletnice,daljnovodi