Naš stik, št. 2, april 2022

V tej številki lahko preberete...

Investicije v omrežje bodo letos precej okrnjene

Elektroenergetska podjetja so tudi za letos imela zastavljene precej ambiciozne naložbene načrte, povezane s cilji o povečanju deleža obnovljivih virov, ki pa jih je, vsaj v prenosnem in distribucijskih podjetjih, prekrižalo sprejetje Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. Zaradi izpada več deset milijonov evrov prihodkov iz omrežnine bodo morala podjetja del že predvidenih naložb preložiti v naslednja leta, s tem pa se bo razkorak med potrebami in stanjem na terenu še povečal.

Jedrske elektrarne spadajo med najbolj trdne zgradbe na svetu

Zadnje čase se mnogi sprašujejo, koliko je dogajanje v Ukrajini nevarno zaradi bližine jedrskih elektrarn. Na seznamu dogodkov, ki lahko poškodujejo reaktor in se končajo z radioaktivnimi izpusti, požari nimajo prav velikega deleža. Omembe vrednih izpustov radioaktivnosti ni mogoče pričakovati niti ob dolgotrajni, večtedenski izgubi električnega napajanja v Černobilu. 

Prioritete ostajajo vlaganja v različne obnovljive vire

Vodstvo Dravskih elektrarn Maribor je med prednostne naloge v naslednjih štirih letih postavilo izpeljavo načrtovanih projektov, ki se nanašajo na čim večjo izrabo obnovljivih virov – vode, vetra, sonca in geotermalne energije. Za letos načrtujejo za četrtino več investicij kot lani, ko so zanje namenili petnajst milijonov evrov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Res vemo, kaj dejansko želimo Brane Janjic jedrska energija,premog,proizvodnja,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,kriza,konkurencnost,tehnologija,odjemalci,elektrifikacija,samooskrba
Pogovor Omrežje bi bilo treba v celoti prenoviti Vladimir Habjan Elektro Primorska Uroš Blažica prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,gradnja,omrežje,energetika,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,obnova,oskrba,vodenje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,varnost,prodaja,elektrika,podnebje,denar,naložbe,spremembe,daljnovodi,elektrarne,e-mobilnost,odjemalci,infrastruktura,kablovod,hranilnik,NEPN,sodelovanje
Aktualno EU v boj z visokimi cenami energije s skupnimi nakupi in obveznimi zalogami plina Polona Bahun Evropska komisija plin,premog,mednarodno sodelovanje,energetska oskrba,energetska varnost,cene elektricne energije,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,evropska zakonodaja,nafta,energija,stroški,pomoc,energetski trg,infrastruktura,dobavitelj
Aktualno Jedrske elektrarne spadajo med najbolj trdne zgradbe na svetu Vladimir Habjan jedrska energija,jedrske elektrarne,omrežje,sevanje,hladilni stolpi,varnostni standardi,oskrba,elektricna energija,kadri,varnost,elektrika,izpusti,nesreca,elektrarne,jedrska varnost
Aktualno Prioritete ostajajo vlaganja v različne obnovljive vire Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,podnebne spremembe,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,letni nacrt,umešcanje v prostor,vodenje,projekti,crpalna elektrarna,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,prodaja,vodni viri,denar,vetrna energija,geotermalna energija,zelena energija,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja,tehnologija,vrednost projekta,hranilnik,NEPN,sodelovanje
Aktualno Glavni fokus so učinkovite energetske rešitve Vladimir Habjan ECE Sebastjan Roudi distribucija,poslovanje,organiziranost,energetika,prodaja elektricne energije,soncne elektrarne,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,timsko delo v podjetju,oskrba,razvoj,elektricna energija,kadri,proizvodnja elektricne energije,energetske storitve,konkurencnost,spletna stran,odjemalci,energetski trg,dobavitelj,baterija,sodelovanje
Aktualno Eles končuje prevzem 110 kV naprav in omrežja Polona Bahun ELES Srecko Lesjak prenos,distribucija,obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,stikališce,omrežje,energetika,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,prodaja,denar,spremembe,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,stroški,odjemalci,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,sodelovanje
Aktualno Podpis sporazuma o povezovanju sektorjev elektrike, ogrevanja in hlajenja Mare Bacnar ELES Uroš Salobir,Peter Dermol okolje,inovativnost,soncne elektrarne,oskrba,projekti,poraba,elektrika,MHE,denar,spremembe,toplotna energija,elektroenergetika ,sodelovanje
Aktualno Operato uspešno gradi prepoznavnost ponudnika celostnih rešitev Polona Bahun Operato Andrej Souvent prenos,obratovanje,inovativnost,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,projekti,razvoj,nova ponudba,varnost,prodaja,partnerji,stranke,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Fokus Investicije v omrežje bodo letos precej okrnjene Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar ELES,Elektro Primorska,Elektro Ljubljana,SODO,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Hidroelektrarne na spodnji Savi prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,razstave,vzdrževanje,gradnja,stikališce,omrežje,termoelektrarne,poslovni nacrt,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,plinske elektrarne,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,vodenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,energija,denar,naložbe,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,podatki,javno narocanje,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,kablovod,NEPN,elektroenergetika ,sodelovanje
Trenutek Dograjujemo Brane Janjic Energetika Ljubljana gradnja,stikališce,TE-TOL,razdelilna transformatorska postaja, RTP,plinsko-parna enota
Pogledi Deset let preglednosti evropskega energetska trga - kako naprej? Jasmina Bajec Omahen Borzen trgovanje, borza,zakonodaja,elektricna energija,porocilo,podatki,trg elektricne energije,informacije
Pogledi Od besed prek številk k dejanjem Aleš Kregar prenos,okolje,proizvodnja,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,podnebne spremembe,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,prenosno omrežje,zmanjševanje emisij,okoljska politika,konkurencnost,denar,ekonomija,spremembe,elektroenergetski sistem,elektroenergetika ,sodelovanje
Sodobne tehnologije Pregled daljnovodov z droni Brane Janjic. Vladimir Habjan ELES Aleš Zupancic zakonodaja,izobraževanje,vzdrževanje,energetika,sodobne tehnologije,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,projekti,razvoj,kadri,varnost,tehnicne izboljšave,daljnovodi,tehnologija,sanacija,podatki,upravljanje s tveganji
Podjetja smo ljudje Z dronom je predvsem hitreje Vladimir Habjan ELES Aleš Zupancic prenos,zakonodaja,izobraževanje,vzdrževanje,upravljanje,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,tehnologija,podatki,certifikat,elektroenergetika ,sodelovanje
Na delovnem mestu Za eno samo številko v obratovalni analizi je mnogo ur dela Katja Krasko Štebljaj ELES prenos,distribucija,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,prenosno omrežje,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,elektricna energija,kakovost,porocilo,podatki,procesni sistemi,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,informacije,letno porocilo,sodelovanje
Iz energetskih okolij Cene elektrike in plina lani dosegle zgodovinske vrednosti Brane Janjic Agencija za energijo jedrska energija,trgovanje, borza,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,poraba,zemeljski plin,odjemalci,trg elektricne energije,dobavitelj
Iz energetskih okolij Končuje se obdobje neto meritev Brane Janjic Vlada RS zakonodaja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,oskrba,meritve,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,denar,odjemalci,samooskrba
Iz energetskih okolij Elektro Ljubljana širi mrežo polnilnic Gremo na elektriko Polona Bahun Elektro Ljubljana odprtje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,naložbe,e-mobilnost
Iz energetskih okolij Prva samooskrbna kolesarnica, ki je plod slovenskega znanja Mare Bacnar Elektro Gorenjska energetika,inovativnost,sodobne tehnologije,projekti,promet,nizkoogljicna družba,polnilne postaje,sodelovanje,samooskrba
Iz energetskih okolij Ukrajina in Moldavija del evropskega elektroenergetskega sistema Mare Bacnar ENTSO-E proizvodnja,omrežje,prenosno omrežje,oskrba,elektricna energija,poraba,združenja,odjemalci,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij V Parizu predstavljeni ključni rezultati projekta OSMOSE Polona Bahun ELES Gorazd Ažman mednarodno sodelovanje,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,cene elektricne energije,projekti,razvoj,proizvodnja elektricne energije,srecanje,partnerji,raziskovanje,denar,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem,hranilnik,digitalizacija
Iz energetskih okolij Za subvencije Eko sklada v obdobju 2021-2025 skupaj predvidenih od 57 do 79 milijonov evrov na leto Polona Bahun Eko sklad okolje,investicije,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,obnova,nizkoogljicna družba,politika,podnebje,denar,naložbe,razpis
Iz energetskih okolij GEN-I najboljši zaposlovalec v kategoriji velikih podjetij Vladimir Habjan GEN-I organiziranost,priznanja,energetika,trajnostni razvoj,zaposlovanje,kadri,tehnologija,sodelovanje
Iz energetskih okolij V družbi Elektro Celje izračunali ogljični odtis delovanja družbe Marijan Šunta Elektro Celje distribucija,poslovanje,trajnostni razvoj,zmanjševanje emisij,elektricna energija,nizkoogljicna družba,standardi,izpusti,porocilo,podatki
Iz energetskih okolij Družba ELES prejemnik treh častnih listin Instituta Jožef Stefan Mare Bacnar Inštitut Jožef Stefan Janko Kosmac,Uroš Kerin priznanja,energetika,daljnovodi,sodelovanje,znanje
Iz energetskih okolij Število polnjenj na polnilnicah družbe SODO lani poskočilo Brane Janjic SODO distribucija,elektricna vozila,elektricna energija,polnilne postaje,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Zaživela slovenska različica projekta En-ROADS Brane Janjic EN-LITE podnebne spremembe,energetika,energetska ucinkovitost,projekti,energija,podnebje,podatki,energetska pismenost,elektrifikacija,ozavešcanje,sodelovanje
Iz energetskih okolij Dogodki v Ukrajini bodo imeli daljnosežne posledice za svetovno gospodarstvo Polona Bahun Energetska zbornica Slovenije obratovanje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,oskrba,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,kriza,upravljanje s tveganji,energetski trg,infrastruktura,dobavitelj
Iz energetskih okolij Lani v podporni shemi 3.811 elektrarn Polona Bahun Borzen proizvodnja,prodaja elektricne energije,soncne elektrarne,cene elektricne energije,elektricna energija,poraba,elektrarne,podpore
Iz energetskih okolij Baterijska hranilnika v poskusnem obratovanju Polona Bahun ELES obratovanje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,vrednost projekta,infrastruktura,hranilnik
Iz energetskih okolij Podpisano pismo o nameri za vzpostavitev severno jadranske čezmejne vodikove doline Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo Blaž Košorok investicije,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,gospodarski razvoj,projekti,promet,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,pismo,evropska zakonodaja,energija,raziskovanje,denar,zelena energija,sodelovanje
Iz energetskih okolij 6 in 8 odstotkov Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo cene elektricne energije,omrežnina,elektricna energija,obdavcitev energentov,odjemalci
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,termoelektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,crpalna elektrarna,elektricna energija,energija,elektrarne,podpore,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Mare Bacnar jedrska energija,proizvodnja,obratovanje,jedrske elektrarne,raziskave,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,zaposlovanje,elektricna vozila,projekti,zelena delovna mesta,elektricna energija,kadri,energija,izpusti,denar,vetrna energija,jedrska varnost,e-mobilnost,elektrifikacija,hranilnik,vozilo,baterija
Spomini 60 let ustanovitve Laboratorija za visoke napetosti Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) vzdrževanje,meritve,standardi,obletnice,elektrogospodarstvo,daljnovodi