Naš stik, št. 3, junij 2022

V tej številki lahko preberete...

Z REPowerEU k zmanjšanju energetske odvisnosti 

Evropska komisija je v iskanju rešitev za trenutno energetsko krizo in zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov sredi maja predstavila obsežen akcijski načrt REPowerEU. V njem med drugim predlaga okrepitev dolgoročnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov in vzpostavitev skupnega nabavnega mehanizma.

Zanimanje za postavitev lastnih elektrarn hitro narašča, a s tem tudi težave

Ukrajinska vojna in z njo povezana energetska kriza je povzročila ponoven temeljit premislek o naši nadaljnji energetski oskrbi in preveliki energetski odvisnosti od uvoza energentov, pri čemer se poleg povečanja energetske učinkovitosti kot ena boljših in dolgoročnejših rešitev kaže predvsem večja naslonitev na obnovljive vire energije.

Daljnovod Cirkovce–Pince kmalu v poskusno obratovanje

Z izgradnjo dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince bo Slovenija s prenosnim omrežjem povezana še z zadnjo sosednjo državo, to je Madžarsko. Širše gledano je omenjeni daljnovod del povezave med tremi državami: Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo, saj gre en daljnovodni sistem na Madžarsko v Heviz, drugi pa na Hrvaško v Žerjavinec. Začetek zagonskih in funkcionalnih preizkusov je predviden konec junija.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Negotova pot v energetsko prihodnost Vladimir Habjan distribucija,premog,investicije,zakonodaja,omrežje,narava,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,promet,varnost,politika,podnebje,odjemalci,elektrifikacija,Energetski koncept Slovenije (EKS),NEPN
Pogovor Povezovanje je ključno, drugače napredka ni Vladimir Habjan Energetska zbornica Slovenije Ana Vucina Vršnak plin,prenos,distribucija,premog,proizvodnja,zakonodaja,izobraževanje,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,pametna omrežja,energetska politika,energetska varnost,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,vodenje,projekti,razvoj,nizkoogljicna družba,srecanje,varnost,Ministrstvo za okolje in prostor,politika,kriza,konkurencnost,kolektivne pogodbe,odnosi z javnostmi,energija,podnebje,denar,naložbe,elektrogospodarstvo,Ministrstvo za infrastrukturo,energetski trg,digitalizacija,NEPN,informacije,dobavitelj,sodelovanje,samooskrba
Aktualno Električna energija je energetski vir prihodnosti Polona Bahun plin,premog,okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,TEŠ 6,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,narava,energetika,trajnostni razvoj,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,energetska politika,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,okoljska politika,promet,crpalna elektrarna,veriga elektrarn,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,politika,evropska zakonodaja,kriza,partnerji,podnebje,denar,vetrna energija,biomasa,zelena energija,upravljanje s tveganji,e-mobilnost,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,hranilnik,NEPN,sodelovanje,samooskrba
Aktualno Kaj energetiki prinaša koalicijska pogodba? Brane Janjic Vlada RS premog,investicije,zakonodaja,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,narava,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetska politika,zmanjševanje emisij,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,okoljska politika,lokalne skupnosti,soncna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,politika,energija,podnebje,denar,elektrarne,infrastruktura,samooskrba
Aktualno Z REPowerEU k zmanjšanju energetske odvisnosti Brane Janjic Evropska komisija plin,okolje,gradnja,raziskave,omrežje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetska politika,energetska ucinkovitost,uvoz in izvoz elektricne energije,projekti,pridobivanje elektrike iz vodika,nizkoogljicna družba,Evropska unija,politika,evropska zakonodaja,kriza,energija,denar,geotermalna energija,naložbe,spremembe,plinovod,posojilo,stroški,skladi,toplotna energija,sodelovanje
Aktualno Daljnovod Cirkovce-Pince kmalu v poskusno obratovanje Mare Bacnar ELES investicije,obratovanje,emisije,gradnja,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,projekti,hrup,naložbe,daljnovodi
Aktualno Narejen prvi korak k nastanku regionalne borze Polona Bahun BSP South Pool Anže Predovnik prenos,trgovanje, borza,poslovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,prenosno omrežje,cene elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,elektricna energija,evropska zakonodaja,elektrika,partnerji,stroški,upravljanje s tveganji,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,sodelovanje
Aktualno Vidni prvi rezultati projekta INICIT-EV Maša Repež ELES mednarodno sodelovanje,upravljanje,raziskave,omrežje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,fotovoltaika,projekti,proizvodnja elektricne energije,elektrika,denar,tehnologija,polnilne postaje,e-mobilnost,infrastruktura,hranilnik,mobilnost
Aktualno Vse bolj se splača imeti lasten energetski vir Mare Bacnar Gregor Novak trgovanje, borza,investicije,zakonodaja,racuni,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,omrežnina,elektricna energija,soncna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,kriza,energija,podnebje,denar,elektrarne,odjemalci,energetski trg,trg elektricne energije,blockchain,samooskrba
Fokus Zanimanje za postavitev lastnih elektrarn hitro narašča, a s tem tudi težave Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar Elektro Primorska,Elektro Ljubljana,SODO,Agencija za energijo,Borzen,Elektro Celje,GEN-I,Elektro Gorenjska distribucija,premog,proizvodnja,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,omrežje,energetika,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,obnova,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,fotovoltaika,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,standardi,evropska zakonodaja,kriza,denar,biomasa,geotermalna energija,zelena energija,elektrarne,podpore,tehnologija,razpis,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,toplotna energija,elektroenergetski sistem,hranilnik,samooskrba
Sodobne tehnologije Simulator En-Roads: preverite učinke energetsko-podnebnih ukrepov Mojca Drevenšek EN-LITE izobraževanje,energetika,trajnostni razvoj,energetska ucinkovitost,promet,delavnica,raziskovanje,izpusti,podnebje,podatki,elektrifikacija,mobilnost,ozavešcanje,sodelovanje
Anketa Kaj menite o En-ROADS in njegovi uporabi v Sloveniji? GEN energija,Fakulteta za elektrotehniko,GZS,Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru,Statisticni urad RS Andrej Gubina,Mojca Suvorov,Danijel Levicar jedrska energija,izobraževanje,podnebne spremembe,energetika,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,promet,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,standardi,energija,posvetovanja,podnebje,podatki,elektrifikacija,ozavešcanje
Na delovnem mestu Najlepše je zaključevati projekte Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško obratovanje,izobraževanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,organiziranost,upravljanje,inovativnost,sodobne tehnologije,vodenje,projekti,kadri,kakovost,standardi,varnost,delavnica,tehnicne izboljšave,internet,porocilo,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,podatki,jedrska varnost,upravljanje s tveganji,digitalizacija,informacije,sodelovanje
Sodobne tehnologije Konkretni problemi potrebujejo konkretne rešitve Polona Bahun ELES Uroš Kerin obratovanje,informatika,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,projekti,razvoj,tehnicne izboljšave,daljnovodi,procesni sistemi,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje
Iz energetskih okolij Zavezanost obnovljivim virom energije Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,projekti,crpalna elektrarna,proizvodnja elektricne energije,MHE
Iz energetskih okolij Projekt GreenSwitch uvrščen na peti seznam PCI projektov s področja pametnih omrežij Polona Bahun ELES prenos,distribucija,proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba,partnerji,energetski trg,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje
Iz energetskih okolij Elektro Ljubljana prejela priznanje Mega pospešek 2022 Polona Bahun Elektro Ljubljana priznanja,projekti,razvoj,kadri,natecaj,zgled dobre prakse,digitalizacija,sodelovanje,znanje
Iz energetskih okolij Blok 6 v začetku maja v krajšem remontu Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj obratovanje,vzdrževanje,remont,termoelektrarne,proizvodnja elektricne energije,toplotna energija
Iz energetskih okolij Borzen bo spodbujal okolju prijaznejše tovorno prevozništvo Polona Bahun Borzen Martin Bratanic okolje,promet,Ministrstvo za okolje in prostor,denar,skladi,Ministrstvo za infrastrukturo,sodelovanje
Iz energetskih okolij Polovica bilančnega dobička razdeljenega med delničarje Polona Bahun Elektro Ljubljana poslovanje,nadzorni svet,denar,skupšcina,letno porocilo
Iz energetskih okolij GEN-I ostaja prvi dobavitelj električne energije Polona Bahun GEN-I elektricna energija,odjemalci,trg elektricne energije,dobavitelj
Iz energetskih okolij Postavitev samooskrbne kolesarnice na Brdu Mare Bacnar Elektro Gorenjska energetika,soncne elektrarne,sodobne tehnologije,promet,polnilne postaje,e-mobilnost,sodelovanje,samooskrba
Iz energetskih okolij Tvorno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi Mare Bacnar Termoelektrarna Brestanica okolje,družbena odgovornost,lokalne skupnosti,proizvodnja elektricne energije,sodelovanje
Iz energetskih okolij Zelena luč za sežigalnice Brane Janjic Vlada RS proizvodnja,zakonodaja,oskrba,projekti,energija,toplotna energija,sosežig,samooskrba
Iz energetskih okolij Izdano dovoljenje za gradnjo prve geotermične elektrarne Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor obratovanje,emisije,gradnja,projekti,denar,geotermalna energija,elektrarne,zgled dobre prakse,znanje
Iz energetskih okolij Urejanje gnezd in okolice HE Brežice Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi okolje,hidroelektrarne,narava,varovanje narave
Iz energetskih okolij Elesu priznanje za družbeno odgovorne sinergije Brane Janjic ELES izobraževanje,družbena odgovornost,priznanja,energetika,inovativnost,komuniciranje ,odnosi z javnostmi,energija,partnerji,energetska pismenost,sodelovanje,znanje
Iz energetskih okolij Na desetem javnem pozivu izbranih 38 projektov Brane Janjic Agencija za energijo obnovljivi viri energije, OVE,projekti,proizvodnja elektricne energije,MHE,elektrarne,podpore,razpis
Iz energetskih okolij V Krškem potekalo že deveto tekmovanje Mladi genialci Vladimir Habjan GEN energija Stane Rožman,Danijel Levicar podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,energetski razvoj,nizkoogljicna družba,tekmovanja,energetska pismenost
Iz energetskih okolij 53 odstotkov Polona Bahun Statisticni urad RS energetska oskrba,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,energija
Iz energetskih okolij NEK je potresno izjemno varna elektrarna Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško jedrske elektrarne,varnostni standardi,varnost,tehnicne izboljšave,naravne nesrece,jedrska varnost
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen premog,proizvodnja,hidroelektrarne,termoelektrarne,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,TE-TOL,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,Nuklearna elektrarna Krško,vodni viri,biomasa,elektrarne,podpore,odjemalci,toplotna energija
Trenutek Testiramo Polona Bahun ELES sodobne tehnologije,prenosno omrežje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Mare Bacnar jedrska energija,premog,emisije,gradnja,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,fotovoltaika,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,soncna energija,vodikove tehnologije,proizvodnja elektricne energije,denar,vetrna energija,podpore,posojilo,razpis,hranilnik
Spomini Vse se je začelo ob Rinži Elektro Ljubljana Elektro Ljubljana omrežje,distribucijsko omrežje,elektrika,obletnice,elektrarne,elektrifikacija