Naš stik, št. 5, oktober 2022

V tej številki lahko preberete...

Dosežen evropski dogovor o nujnem posredovanju pri visokih cenah energije

Ministri EU za energijo so na izrednem zasedanju potrdili uredbo Evropske komisije o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Uredba uvaja skupne ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po električni energiji in zamejitev prihodkov proizvajalcev električne energije, ki proizvajajo energijo s cenejšo tehnologijo, ki naj bi se distribuirali končnim odjemalcem ali pa dobaviteljem električne energije, ki jih je regulirana cena prizadela.

Obstoječe energetske lokacije potencial tudi za prihodnost

Če želimo slovenskemu gospodarstvu in gospodinjstvom še naprej zagotavljati zanesljivo, kakovostno in konkurenčno oskrbo z električno energijo in slediti napovedim o povečanem povpraševanju v dobi nove elektrifikacije družbe, bo treba poleg namestitve številnih dodatnih obnovljivih proizvodnih virov, razmišljati tudi o ohranitvi obstoječih dragocenih energetskih lokacij. Nekaj spodbudnih načrtov o tem že obstaja.

Projekt SINCRO.GRID uspešno zaključen

Skupni projekt Slovenije in Hrvaške, ki ga je sofinancirala Evropska komisija, prinaša številne pozitivne učinke v omrežje obeh držav in tudi širše regije in je dober zgled sodelovanja med sosednjimi sistemskimi operaterji.


 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Čas je za ponoven razmislek Brane Janjic plin,premog,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kriza,energija,podnebje,NEPN
Pogovor Moj osebni cilj je energetska samooskrba Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo Bojan Kumer plin,distribucija,premog,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,energetika,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,energetska politika,obnova,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,okoljska politika,promet,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,srecanje,Evropska unija,Nuklearna elektrarna Krško,evropska zakonodaja,kriza,elektrika,nafta,energija,borza,elektrarne,stroški,podatki,polnilne postaje,odlagališce radioaktivnih odpadkov,odjemalci,energetski trg,infrastruktura,NEPN,samooskrba
Aktualno Dosežen evropski dogovor o nujnem posredovanju pri visokih cenah energije Polona Bahun Evropska unija jedrska energija,proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,Evropska unija,evropska zakonodaja,naložbe,tehnologija,stroški,odjemalci,energetski trg,dobavitelj
Aktualno V novem NEPN vse v enem Mare Bacnar Ministrstvo za infrastrukturo Stane Merše,Edvard Košnjek,Bojan Kumer jedrska energija,premog,okolje,emisije,zakonodaja,podnebne spremembe,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,energetska politika,energetska ucinkovitost,umešcanje v prostor,okoljska politika,soncna energija,zemeljski plin,energija,raziskovanje,podnebje,prenova,tehnologija,stavba,NEPN,mobilnost,sodelovanje
Aktualno Dejstvo je, da bo letošnja zima najzahtevnejša Vladimir Habjan GEN-I Jan Bohinec trgovanje, borza,emisije,zakonodaja,energetika,hidro energija,cene elektricne energije,elektricna energija,kadri,zemeljski plin,prodaja,kriza,vodni viri,nafta,energija,spremembe,elektrarne,podatki,upravljanje s tveganji,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Aktualno Projekt SINCRO.GRID uspešno zaključen Brane Janjic ELES Aleksander Mervar obratovanje,mednarodno sodelovanje,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska ucinkovitost,gospodarski razvoj,oskrba,projekti,kakovost,partnerji,denar,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,sodelovanje
Aktualno Trajnost je naša realnost Polona Bahun GIZ distribucija Ivan Šmon,Jožef Hebar,Uroš Blažica,Boris Kupec,Kristan Ruby jedrska energija,plin,distribucija,okolje,proizvodnja,investicije,omrežje,narava,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,promet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,srecanje,Evropska unija,kriza,energija,podnebje,denar,podatki,proizvodnja energije,elektrifikacija,stavba,digitalizacija,samooskrba
Pogledi Mladi talenti Nejc Petrovic Elektro Gorenjska distribucija,informatika,raziskave,energetika,inovativnost,sodobne tehnologije,projekti,razvoj,kadri,elektroenergetski sistem,digitalizacija,elektroenergetika ,znanje
Aktualno Ob sedemdesetletnici obstoja zagon novega segmenta sončne elektrarne Zlatoličje Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Bojan Kumer,Viktor Vracar slovenska energetika ,okolje,investicije,hidroelektrarne,gradnja,raziskave,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gospodarski razvoj,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,proizvodnja elektricne energije,energetske storitve,kriza,vodni viri,energija,obletnice,odjemalci,elektrifikacija,hranilnik,znanje
Aktualno Nuklearka je sredi remonta Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Gorazd Pfeifer jedrska energija,obratovanje,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,organiziranost,omrežje,energetika,hladilni stolpi,projekti,elektricna energija,vodni viri,elektrarne,stroški,jedrska varnost,odjemalci
Aktualno Preporod jedrske energije v svetu jedrska energija,premog,strokovna posvetovanja,gradnja,jedrske elektrarne,energetika,trajnostni razvoj,sodobne tehnologije,uvoz in izvoz elektricne energije,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,kriza,podnebje,mednarodna posvetovanja,elektrarne,tehnologija
Aktualno Funkcionalna osvežitev HE Medvode Mare Bacnar Savske elektrarne Ljubljana Rok Narobe investicije,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,posodabljanje sistemov,projekti,kadri,varnost,vodni viri,prenova,tehnologija,stroški,znanje
Aktualno Podpreti je treba projekte za energetsko neodvisnost in brezogljičnost Mare Bacnar IBE prenos,distribucija,proizvodnja,investicije,hidroelektrarne,gradnja,remont,organiziranost,energetika,soncne elektrarne,rekonstrukcija,pametna omrežja,vodenje,reorganizacija,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,nizkoogljicna družba,kadri,energetske storitve,kriza,partnerji,daljnovodi,upravljanje s tveganji,plinsko-parna enota,sodelovanje
Aktualno S sončnimi elektrarnami do energetske neodvisnosti Mare Bacnar Združenje slovenske fotovoltaicne industrije Marko Topic,Bojan Kumer investicije,zakonodaja,omrežje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,Vlada RS,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,fotovoltaika,umešcanje v prostor,projekti,omrežnina,kriza,konkurencnost,energija,spremembe,elektrarne,podpore,posvet,zgled dobre prakse,stroški,proizvodnja energije,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,samooskrba
Aktualno Prihodnost je v samooskrbnih skupnostih Polona Bahun Borzen Ivan Šmon,Borut Rajer,Dejan Paravan,Erik Potocar plin,proizvodnja,investicije,zakonodaja,upravljanje,ucinkovita raba energije, URE,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,fotovoltaika,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,kriza,energija,denar,podpore,posvet,posojilo,upravljanje s tveganji,odjemalci,NEPN,samooskrba
Aktualno Nova uredba TEN-E prinaša dobro izhodišče za snovanje novih projektov Maša Repež Gril Evropska komisija plin,prenos,distribucija,mednarodno sodelovanje,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,energetska infrastruktura v EU,vodikove tehnologije,CO2 izpusti,evropska zakonodaja,elektrika,podnebje,denar,podpore,trg elektricne energije,infrastruktura
Fokus Obstoječe energetske lokacije potencial tudi za prihodnost Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Premogovnik Velenje,GEN energija,Termoelektrarna Šoštanj,Energetska zbornica Slovenije jedrska energija,plin,premog,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,zakonodaja,hidroelektrarne,rudarstvo,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,energetika,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska oskrba,hidro energija,termo energija,sodobne tehnologije,sevanje,energetska varnost,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,posodabljanje sistemov,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,vodenje,priprava gradenj in soglasij,projekti,okoljska politika,promet,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,varnost,CO2 izpusti,kriza,energija,podnebje,denar,biomasa,zelena energija,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja,tehnologija,stroški,jedrska varnost,proizvodnja energije,odjemalci,elektrifikacija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,NEPN,znanje
Sodobne tehnologije Informacijski sistem za upravljanje z vegetacijo Vladimir Habjan ELES Roman Tomažic,Aleš Zupancic okolje,vzdrževanje,upravljanje,informatika,omrežje,narava,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,razvoj,konkurencnost,daljnovodi,stroški,podatki,infrastruktura,digitalizacija,diagnosticno analitski center
Sodobne tehnologije Kmalu v Sloveniji možnost boljše izrabe vetra Mare Bacnar WINDEX proizvodnja,investicije,zakonodaja,vzdrževanje,raziskave,narava,energetika,vetrne elektrarne,projekti,lokalne skupnosti,zdravje,hrup,vetrna energija,stroški,infrastruktura,certifikat,znanje
Izobraževanje Pred začetkom ogrevalne sezone Brane Janjic ucinkovita raba energije, URE,energetska ucinkovitost,poraba,energija,stroški
Iz energetskih okolij V Sloveniji na voljo vsaj 58 lokacij za postavitev velikih sončnih elektrarn Polona Bahun ELES,SODO investicije,soncne elektrarne,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,proizvodnja elektricne energije,energija,energetski trg,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Borzen prejemnik certifikata družbeno odgovorni delodajalec Polona Bahun Borzen družbena odgovornost,priznanja,energetika,trajnostni razvoj,energija,podpore,certifikat
Iz energetskih okolij HESS na sestanku Wacom Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi obratovanje,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,projekti,partnerji,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,podatki,poplave,ozavešcanje,sodelovanje
Iz energetskih okolij Sprejet dolgoročni načrt za doseganje ciljev v zvezi z obnovljivimi viri Brane Janjic Vlada RS zakonodaja,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,proizvodnja elektricne energije,denar,naložbe,podpore,samooskrba
Iz energetskih okolij V TET pripravljeni na morebitno obratovanje Polona Bahun Termoelektrarna Trbovlje plin,proizvodnja,remont,omrežje,termoelektrarne,energetika,obnova,elektricna energija,elektrika
Iz energetskih okolij Uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev za razvojne projekte Polona Bahun Elektro Ljubljana distribucija,izobraževanje,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,razvoj,elektricna energija,raziskovanje,denar,tehnologija,razpis,odjemalci
Iz energetskih okolij Gen-I nagrajuje varčno rabo energije Vladimir Habjan GEN-I racuni,nagrade,energetska ucinkovitost,elektricna energija,poraba,zemeljski plin,energija,spremembe,odjemalci
Iz energetskih okolij Sprejetih vrsta ukrepov za ublažitev posledic energetske draginje Polona Bahun Vlada RS poslovanje,zakonodaja,energetika,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,zemeljski plin,kriza,stroški,pomoc,odjemalci
Iz energetskih okolij Vzpostavitev Severnojadranske vodikove doline Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn proizvodnja,mednarodno sodelovanje,energetika,inovativnost,projekti,promet,vodikove tehnologije,denar,sodelovanje
Iz energetskih okolij Do konca leta postavitev še vsaj 50 novih polnilnic Polona Bahun Elektro Ljubljana trajnostni razvoj,elektricna vozila,elektricne polnilnice,kakovost,polnilne postaje,e-mobilnost
Iz energetskih okolij Novi rezervoar HCL v Termoelektrarni Brestanica Mare Bacnar Termoelektrarna Brestanica projekti,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Energetika je na prelomnici Brane Janjic Energetska zbornica Slovenije zakonodaja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,izredne razmere,uvoz in izvoz elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,trg elektricne energije,infrastruktura
Iz energetskih okolij Štiri elektro institucije že desetič energetsko opismenjevale preko 350 dijakov Katja Krasko Štebljaj ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko vzdrževanje,energetika,prenosno omrežje,sevanje,napredno merjenje,varnost,delavnica,energija,elektrofest,ozavešcanje
Iz energetskih okolij 74 odstotkov Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo hidroelektrarne,termoelektrarne,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,hidroelektrarne,izvoz elektricne energije,bilancne skupine,soncne elektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,vodni viri,elektrarne,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Dograjujemo Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,jedrska varnost
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Mare Bacnar EIB,jedrska energija,jedrske elektrarne,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,cene elektricne energije,zelena delovna mesta,crpalna elektrarna,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,podnebje,denar,naložbe,elektrarne,pomoc,vrednost projekta,infrastruktura,hranilnik