Naš stik, št. 6, december 2022

V tej številki lahko preberete...

Zdaj je čas za sonce in veter

Nedvomno je bilo letošnje leto na ministrstvu, pristojnem za infrastrukturo, zaznamovano z vrsto sprememb energetske zakonodaje, pri čemer je bila največja pozornost namenjena blaženju energetske krize in tudi večji vlogi obnovljivih virov energije. Nekaj predpisov že velja, nekaj pa jih bo še sprejetih v prihodnje. Velik del sprejemanja nove energetske zakonodaje je gotovo posledica zunanjih razmer in energetske krize, nekaj pa jih je tudi na račun urejanja domačih razmer, kjer so prav tako nujne in je potrebno ukrepanje, nam je v pogovoru zaupala državna sekretarka mag.Tina Seršen, ki ima s prenovo energetske zakonodaje bogate izkušnje. 

Eles letos zaključil kar tri pomembne mednarodne investicijske projekte 

V svetu potekajo procesi, ki zelo močno vplivajo na elektroenergetski sistem. V polnem razmahu so gradnja obnovljivih virov energije, elektrifikacija ogrevanja in prometa ter proizvodnja čistih plinov. Eles je lahko aktiven ali pasiven spremljevalec teh procesov, zavedati pa se je treba, da se bodo zgodili v vsakem primeru. Če bomo v Elesu pasivni, se bodo ti procesi zgodili na način, ki za nas verjetno ne bo optimalen in bomo posledično postali zaviralci razvoja. Zato raje izbiramo aktivno vlogo, s ciljem spodbujanja procesov v smeri, ki ustreza zmožnostim elektroenergetskega sistema in posledično prinaša minimalni vpliv na omrežnino, je v pogovoru med drugim poudaril direktor družbe Eles mag. Aleksander Mervar.

Najtrši oreh je spopadanje z naraščajočimi cenami energije

Če po eni strani današnja energetska kriza pomeni šok, ki ga do zdaj še nismo izkusili, vključno z vso svojo kompleksnostjo, je ta lahko zgodovinska prelomnica v smeri čistejše in varnejše prihodnosti. Prav tu se, pravi direktorica agencije mag. Duška Godina, pokaže pomembna vloga Agencije za energijo in njene naloge vzpostavljanja razmer za razvoj konkurenčnosti in zagotavljanje njenega delovanja ob upoštevanju zahtev za trajno, zanesljivo in kakovostno oskrbo.

Kazalo vsebine