Naš stik, št. 6, december 2022

V tej številki lahko preberete...

Zdaj je čas za sonce in veter

Nedvomno je bilo letošnje leto na ministrstvu, pristojnem za infrastrukturo, zaznamovano z vrsto sprememb energetske zakonodaje, pri čemer je bila največja pozornost namenjena blaženju energetske krize in tudi večji vlogi obnovljivih virov energije. Nekaj predpisov že velja, nekaj pa jih bo še sprejetih v prihodnje. Velik del sprejemanja nove energetske zakonodaje je gotovo posledica zunanjih razmer in energetske krize, nekaj pa jih je tudi na račun urejanja domačih razmer, kjer so prav tako nujne in je potrebno ukrepanje, nam je v pogovoru zaupala državna sekretarka mag.Tina Seršen, ki ima s prenovo energetske zakonodaje bogate izkušnje. 

Eles letos zaključil kar tri pomembne mednarodne investicijske projekte 

V svetu potekajo procesi, ki zelo močno vplivajo na elektroenergetski sistem. V polnem razmahu so gradnja obnovljivih virov energije, elektrifikacija ogrevanja in prometa ter proizvodnja čistih plinov. Eles je lahko aktiven ali pasiven spremljevalec teh procesov, zavedati pa se je treba, da se bodo zgodili v vsakem primeru. Če bomo v Elesu pasivni, se bodo ti procesi zgodili na način, ki za nas verjetno ne bo optimalen in bomo posledično postali zaviralci razvoja. Zato raje izbiramo aktivno vlogo, s ciljem spodbujanja procesov v smeri, ki ustreza zmožnostim elektroenergetskega sistema in posledično prinaša minimalni vpliv na omrežnino, je v pogovoru med drugim poudaril direktor družbe Eles mag. Aleksander Mervar.

Najtrši oreh je spopadanje z naraščajočimi cenami energije

Če po eni strani današnja energetska kriza pomeni šok, ki ga do zdaj še nismo izkusili, vključno z vso svojo kompleksnostjo, je ta lahko zgodovinska prelomnica v smeri čistejše in varnejše prihodnosti. Prav tu se, pravi direktorica agencije mag. Duška Godina, pokaže pomembna vloga Agencije za energijo in njene naloge vzpostavljanja razmer za razvoj konkurenčnosti in zagotavljanje njenega delovanja ob upoštevanju zahtev za trajno, zanesljivo in kakovostno oskrbo.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Za svetlejšo prihodnost smo odgovorni vsi Brane Janjic jedrska energija,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,energetika,hidro energija,termo energija,promet,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,kriza,konkurencnost,energija,gospodarska politika,elektroenergetski sistem,digitalizacija,NEPN,dobavitelj
Pogovor Zdaj je čas za sonce in veter Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo distribucija,okolje,investicije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,umešcanje v prostor,oskrba,reorganizacija,projekti,agencija,okoljska politika,elektricna energija,poraba,zemeljski plin,Nuklearna elektrarna Krško,evropska zakonodaja,kriza,energija,denar,geotermalna energija,spremembe,elektrarne,elektroenergetski sistem,infrastruktura,NEPN,sodelovanje,samooskrba,znanje
Pogovor Najtrši oreh je spopadanje z naraščajočimi cenami energije Polona Bahun Agencija za energijo Duška Godina prenos,distribucija,poslovanje,zakonodaja,omrežje,energetika,energetski regulator,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,pametna omrežja,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,razvoj,omrežnina,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,kriza,konkurencnost,energija,posvetovanja,biomasa,naložbe,podpore,tehnologija,stroški,pomoc,odjemalci,energetski trg,trg elektricne energije,infrastruktura,NEPN,ozavešcanje,sodelovanje
Pogovor Eles letos zaključil kar tri pomembne mednarodne projekte Polona Bahun ELES Aleksander Mervar plin,premog,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,raziskave,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,Vlada RS,cene elektricne energije,oskrba,projekti,promet,razvoj,omrežnina,elektricna energija,nizkoogljicna družba,kriza,denar,daljnovodi,posojilo,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,elektroenergetika
Pogovor Naša usmeritev so obnovljivi viri in jedrska energija Vladimir Habjan GEN energija Dejan Paravan jedrska energija,plin,premog,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,remont,energetika,državni prostorski nacrt,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,sodobne tehnologije,energetska politika,cene elektricne energije,izredne razmere,uvoz in izvoz elektricne energije,posodabljanje sistemov,oskrba,vodenje,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,kadri,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,kriza,konkurencnost,tehnicne izboljšave,zanesljivost obratovanja,tehnologija,upravljanje s tveganji,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,GEN-I,digitalizacija,elektroenergetika ,baterija,sodelovanje,samooskrba,znanje
Pogovor Distribucijsko omrežje je ključni gradnik zelenega prehoda Brane Janjic SODO Stanislav Vojsk distribucija,proizvodnja,investicije,organiziranost,omrežje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,napredno merjenje,razvoj,omrežnina,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,kakovost,posodabljanje omrežja,varnost,kriza,denar,naložbe,elektrogospodarstvo,spremembe,posojilo,stroški,podatki,mobilna aplikacija,e-mobilnost,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija,dobavitelj,sodelovanje
Pogovor Vedno smo bili proaktivni in fleksibilni Vladimir Habjan Borzen Borut Rajer trgovanje, borza,okolje,poslovanje,investicije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,ucinkovita raba energije, URE,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,komuniciranje ,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,projekti,regulacija,omrežnina,elektricna energija,nizkoogljicna družba,kadri,kakovost,kriza,borza,denar,ekonomija,porocilo,elektrarne,podpore,razpis,stroški,odjemalci,energetski trg,trg elektricne energije,elektroenergetika ,dobavitelj,ozavešcanje,samooskrba,znanje
Pogovor Fotovoltaičen trg letos presegel vsa pričakovanja Mare Bacnar Fakulteta za elektrotehniko Marko Topic okolje,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,priznanja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,fotovoltaika,umešcanje v prostor,oskrba,razvoj,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,ekologija,konkurencnost,energija,raziskovanje,ekonomija,tehnologija,stroški,energetski trg,hranilnik,elektroenergetika ,sodelovanje,znanje
Pogovor Bolj vzdrževan je sistem, bolj je varen Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Matjaž Habinc jedrska energija,proizvodnja,obratovanje,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetska varnost,posodabljanje sistemov,varnostni standardi,vodenje,kadri,proizvodnja elektricne energije,varnost,elektrika,tehnicne izboljšave,porocilo,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,jedrska varnost,ozavešcanje,sodelovanje
Pogovor Odločitev o JEK 2 potrebujemo čim prej Mare Bacnar Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije jedrska energija,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,strokovna posvetovanja,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,omrežje,narava,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska politika,cene elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,politika,CO2 izpusti,elektrika,odnosi z javnostmi,posvetovanja,raziskovanje,Inštitut Jožef Štefan,zanesljivost obratovanja,tehnologija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,sodelovanje
Iz energetskih okolij Dogodki leta 2022 Brane Janjic,Polona Bahun Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Premogovnik Velenje,Agencija za energijo,GEN energija,Borzen,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica,Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Vlada RS,HSE Invest,Elektro Gorenjska,Termoelektrarna Brestanica,Evropska komisija,Ministrstvo za infrastrukturo,SAZU slovenska energetika ,jedrska energija,premog,okolje,investicije,obratovanje,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,družbena odgovornost,gradnja,remont,jedrske elektrarne,stikališce,odprtje,podnebne spremembe,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,plinske elektrarne,energetska politika,gradnja daljnovoda,energetska varnost,elektricne polnilnice,obnova,hladilni stolpi,cene elektricne energije,posodabljanje sistemov,oskrba,projekti,certifikat družini prijazno podjetje,zelena delovna mesta,okoljska politika,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,crpalna elektrarna,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,kadri,proizvodnja elektricne energije,srecanje,zemeljski plin,standardi,CO2 izpusti,evropska zakonodaja,konkurencnost,elektrika,MHE,energija,partnerji,podnebje,denar,obletnice,geotermalna energija,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,podpore,zgled dobre prakse,tehnologija,stroški,energetska pismenost,odprtje daljnovoda,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,certifikat,NEPN,ozavešcanje,sodelovanje,samooskrba