Naš stik, št. 1, februar 2023

V tej številki lahko preberete...


Digitalizacija energetike v polnem teku

Evropska unija si je v naslednjem desetletju zastavila ambiciozne energetsko podnebne cilje, ki pa jih bo mogoče uresničiti le, če bo na to ustrezno pripravljen tudi energetski sistem, pri čemer ima ključno vlogo digitalizacija. Ta že pospešeno poteka, slovenska elektroenergetska podjetja pa so aktivno vključena tudi v vrsto evropskih pilotnih projektov namenjenih tako optimizaciji obratovanja kot uvajanju dodatnih storitev in aktivnemu povezovanju z odjemalci.

NEK bo lahko obratoval do leta 2043

Ministrstvo za okolje in prostor, ki je kot prvo v Evropi izvedlo zahtevni postopek presoje vplivov NEK na okolje, je 13. januarja 2023 izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe za dodatnih 20 let. S tem bo elektrarna lahko obratovala do leta 2043. 

Izgradnja plinsko-parne enote PPE-TOL tik pred koncem 

Družba Energetika Ljubljana je leta 2020 začela graditi plinsko-parno enoto PPE-TOL. Dela so se zaradi epidemije koronavirusa in s tem povezanih ovir ter pozneje težav pri izvedbi utilizatorjev sicer nekoliko zamaknila, kljub temu pa so v času, ko se je svet praktično ustavil, naredili veliko. Trenutno je izvedenih že približno 95 odstotkov del. Na zgrajenih delih potekajo hladna testiranja opreme, proti koncu tega četrtletja pa načrtujejo začetek vročih zagonov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Čari energetike Vladimir Habjan gradnja,energetika,sodobne tehnologije,pametna omrežja,komuniciranje ,revija Naš stik,razvoj,kakovost,havarija,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje
Pogovor Stremeti moramo k temu, da smo vse boljši Brane Janjic Elektro Maribor Jožef Hebar distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,gradnja,organiziranost,informatika,podnebne spremembe,omrežje,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,elektroenergetski projekti,timsko delo v podjetju,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,vodenje,napredno merjenje,reorganizacija,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,poraba,kadri,prodaja,denar,prenova,daljnovodi,elektrarne,naravne nesrece,stroški,odjemalci,elektrifikacija,trg elektricne energije,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje,samooskrba
Aktualno Skupina Gen lani kljub zahtevnim razmeram uspešna Brane Janjic GEN energija Dejan Paravan,Danijel Levicar jedrska energija,plin,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,remont,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,termoelektrarne,energetika,poslovni nacrt,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,kriza,konkurencnost,energija,radiaktivni odpadki,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,posojilo,energetski trg,elektroenergetski sistem
Aktualno NEK bo lahko obratoval do leta 2043 Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman,Bojan Kumer jedrska energija,okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,upravljanje,podnebne spremembe,energetika,projekti,varnost,vodni viri,tehnicne izboljšave,porocilo,nesreca,jedrska varnost,upravljanje s tveganji,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Aktualno Trend gradnje OVE je mogoče obrniti v pravo smer Polona Bahun Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo premog,okolje,zakonodaja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetsko dovoljenje,fotovoltaika,umešcanje v prostor,projekti,razvoj,soncna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,evropska zakonodaja,vodni viri,energija,podnebje,vetrna energija,elektrarne,NEPN
Aktualno Ustanovljena regionalna borza električne energije - ADEX Mare Bacnar BSP South Pool Anže Predovnik trgovanje, borza,poslovanje,investicije,mednarodno sodelovanje,energetika,cene elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,razvoj,elektricna energija,Evropska unija,kriza,konkurencnost,elektrika,borza,spremembe,stroški,energetski trg,trg elektricne energije,infrastruktura,sodelovanje
Aktualno Izgradnja plinsko-parne enote PPE-TOL tik pred koncem Polona Bahun Energetika Ljubljana premog,okolje,proizvodnja,investicije,emisije,gradnja,TE-TOL,energetska ucinkovitost,oskrba,projekti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,kriza,denar,stroški,toplotna energija,plinsko-parna enota,stavba
Aktualni intervju Novo poslanstvo opuščenih plinskih vrtin plin,obratovanje,inovativnost,gradnja elektrarne,projekti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,geotermalna energija,tehnologija,vrednost projekta
Aktualno V Elektru Ljubljana razvili učinkovito analitično orodje Polona Bahun Elektro Ljubljana distribucija,investicije,informatika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,meritve,razvoj,soncna energija,kadri,stroški,podatki,e-mobilnost,sodelovanje,samooskrba,znanje
Fokus Digitalizacija energetike v polnem teku Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,GEN energija,Borzen,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Energetika Ljubljana,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Hidroelektrarne na spodnji Savi slovenska energetika ,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,racuni,izobraževanje,vzdrževanje,organiziranost,upravljanje,informatika,raziskave,omrežje,energetika,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,daljinsko vodenje,prodaja elektricne energije,inovativnost,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,komuniciranje ,fotovoltaika,vodenje,napredno merjenje,projekti,energetska infrastruktura v EU,razvoj,omrežnina,poraba,energetske storitve,Evropska unija,varnost,energija,partnerji,podnebje,denar,naložbe,elektrogospodarstvo,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,stroški,podatki,upravljanje s tveganji,e-mobilnost,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija,elektroenergetika ,informacije,diagnosticno analitski center,ozavešcanje,sodelovanje,samooskrba,znanje
Pogledi Digitalizacija in hidroelektrarne Andraž Hribar Hidroelektrarne na spodnji Savi poslovanje,obratovanje,hidroelektrarne,informatika,podatki,digitalizacija,kibernetska varnost
Pogledi Liberalizacija trga in energetska kriza Drago Papler omrežje,prodaja elektricne energije,cene elektricne energije,oskrba,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kriza,konkurencnost,trg elektricne energije,infrastruktura,dobavitelj
Tuje izkušnje Deset let tekmovanja Mladi genialci Vladimir Habjan GEN energija Garsia Kosinac,Melita Lenošek Kavcic jedrska energija,izobraževanje,organiziranost,podnebne spremembe,nagrade,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,delavnica,energija,ucenje,obletnice,tekmovanja,informacije,ozavešcanje,sodelovanje,znanje
Portret Družinsko gorništvo nas povezuje Vladimir Habjan Matej Trobiš investicije,informatika,timsko delo v podjetju,alpinizem,izlet,planinarjenje,sodelovanje
Izobraževanje Promet je eden največjih porabnikov energije Brane Janjic zmanjševanje emisij,promet,poraba,energija,vozilo
Aktualno Le s sodelovanjem bomo lahko pospešili zeleni prehod Brane Janjic,Polona Bahun Borzen Vlasta Krmelj,Erik Potocar,Tomislav Tkalec,Tina Seršen okolje,investicije,zakonodaja,strokovna posvetovanja,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,energetski projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,srecanje,energija,podnebje,denar,proizvodnja energije,odjemalci,toplotna energija,stavba,hranilnik,NEPN,ozavešcanje,samooskrba,znanje,trajnost
Iz energetskih okolij Težak sneg in močan veter januarja povzročala izpade Brane Janjic Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska poškodbe omrežja,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,daljnovodi,naravne nesrece,odjemalci
Iz energetskih okolij Z delom začenja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Polona Bahun Vlada RS Bojan Kumer okolje,zakonodaja,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,promet,energetski razvoj,politika,varovanje narave,podnebje,samooskrba,ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Iz energetskih okolij Število polnjenj na hitrih polnilnicah lani izredno poskočilo Brane Janjic SODO elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,poraba,energija,polnilne postaje
Iz energetskih okolij Sončna elektrarna Prapretno lani presegla pričakovano proizvodnjo Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,odjemalci,znanje
Iz energetskih okolij Doslej uvozili 60 tisoč ton premoga Brane Janjic Premogovnik Velenje premog,okolje,proizvodnja elektricne energije,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja,uvoz
Iz energetskih okolij Kranjska hidroelektrarna Sava v prenovi Mare Bacnar Gorenjske elektrarne obratovanje,hidroelektrarne,rekonstrukcija,proizvodnja elektricne energije,varnost,prenova,nesreca,sanacija,agregat
Iz energetskih okolij Obeta se vzpostavitev enot za proizvodnjo zelenega vodika Brane Janjic proizvodnja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,projekti,razvoj,vodikove tehnologije,partnerji,sodelovanje,vodik
Iz energetskih okolij Projekt Severnojadranske vodikove doline dobil evropsko podporo Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn distribucija,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,promet,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,sodelovanje,vodik
Iz energetskih okolij Po novem mogoča postavitev sončnih elektrarn tudi na balkonih in terasah Polona Bahun investicije,zakonodaja,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,proizvodnja elektricne energije,energija,tehnicne izboljšave,Ministrstvo za infrastrukturo,odjemalci,samooskrba
Iz energetskih okolij Zanimanje za postavitev lastnih elektrarn še narašča Brane Janjic Distribucijska podjetja distribucija,zakonodaja,distribucijsko omrežje,elektricna energija,spremembe,elektrarne,samooskrba
Iz energetskih okolij 24,64 odstotka Brane Janjic Statisticni urad RS obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,poraba,podatki
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,remont,omrežje,prenosno omrežje,TEŠ,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Trenutek Gradimo Polona Bahun Energetika Ljubljana gradnja,zmanjševanje emisij,projekti,zemeljski plin,energija,plinsko-parna enota
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Mare Bacnar gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,zmanjševanje emisij,elektricna energija,zemeljski plin,evropska zakonodaja,energija,podnebje,plinovod,elektrarne,vrednost projekta,vodik