Naš stik, št. 1, februar 2023

V tej številki lahko preberete...


Digitalizacija energetike v polnem teku

Evropska unija si je v naslednjem desetletju zastavila ambiciozne energetsko podnebne cilje, ki pa jih bo mogoče uresničiti le, če bo na to ustrezno pripravljen tudi energetski sistem, pri čemer ima ključno vlogo digitalizacija. Ta že pospešeno poteka, slovenska elektroenergetska podjetja pa so aktivno vključena tudi v vrsto evropskih pilotnih projektov namenjenih tako optimizaciji obratovanja kot uvajanju dodatnih storitev in aktivnemu povezovanju z odjemalci.

NEK bo lahko obratoval do leta 2043

Ministrstvo za okolje in prostor, ki je kot prvo v Evropi izvedlo zahtevni postopek presoje vplivov NEK na okolje, je 13. januarja 2023 izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe za dodatnih 20 let. S tem bo elektrarna lahko obratovala do leta 2043. 

Izgradnja plinsko-parne enote PPE-TOL tik pred koncem 

Družba Energetika Ljubljana je leta 2020 začela graditi plinsko-parno enoto PPE-TOL. Dela so se zaradi epidemije koronavirusa in s tem povezanih ovir ter pozneje težav pri izvedbi utilizatorjev sicer nekoliko zamaknila, kljub temu pa so v času, ko se je svet praktično ustavil, naredili veliko. Trenutno je izvedenih že približno 95 odstotkov del. Na zgrajenih delih potekajo hladna testiranja opreme, proti koncu tega četrtletja pa načrtujejo začetek vročih zagonov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Čari energetike Vladimir Habjan gradnja,energetika,sodobne tehnologije,pametna omrežja,komuniciranje ,revija Naš stik,razvoj,kakovost,havarija,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje
Iz energetskih okolij Težak sneg in močan veter januarja povzročala izpade Brane Janjic Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska poškodbe omrežja,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,daljnovodi,naravne nesrece,odjemalci
Iz energetskih okolij Z delom začenja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Polona Bahun Vlada RS Bojan Kumer okolje,zakonodaja,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,promet,energetski razvoj,politika,varovanje narave,podnebje,samooskrba,ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Iz energetskih okolij Število polnjenj na hitrih polnilnicah lani izredno poskočilo Brane Janjic SODO elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,poraba,energija,polnilne postaje
Iz energetskih okolij Sončna elektrarna Prapretno lani presegla pričakovano proizvodnjo Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,odjemalci,znanje
Iz energetskih okolij Doslej uvozili 60 tisoč ton premoga Brane Janjic Premogovnik Velenje premog,okolje,proizvodnja elektricne energije,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja,uvoz
Iz energetskih okolij Kranjska hidroelektrarna Sava v prenovi Mare Bacnar Gorenjske elektrarne obratovanje,hidroelektrarne,rekonstrukcija,proizvodnja elektricne energije,varnost,prenova,nesreca,sanacija,agregat
Iz energetskih okolij Obeta se vzpostavitev enot za proizvodnjo zelenega vodika Brane Janjic proizvodnja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,projekti,razvoj,vodikove tehnologije,partnerji,sodelovanje,vodik
Iz energetskih okolij Projekt Severnojadranske vodikove doline dobil evropsko podporo Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn distribucija,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,promet,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,sodelovanje,vodik
Iz energetskih okolij Po novem mogoča postavitev sončnih elektrarn tudi na balkonih in terasah Polona Bahun investicije,zakonodaja,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,proizvodnja elektricne energije,energija,tehnicne izboljšave,Ministrstvo za infrastrukturo,odjemalci,samooskrba
Iz energetskih okolij Zanimanje za postavitev lastnih elektrarn še narašča Brane Janjic Distribucijska podjetja distribucija,zakonodaja,distribucijsko omrežje,elektricna energija,spremembe,elektrarne,samooskrba
Iz energetskih okolij 24,64 odstotka Brane Janjic Statisticni urad RS obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,poraba,podatki