Naš stik, št. 2, april 2023

V tej številki lahko preberete...

Razmere na trgu se umirjajo, a krize še ni konec

Predstavniki treh vodilnih energetskih družb – Elesa, Holdinga Slovenske elektrarne in Gen energije so predstavili aktualne energetske razmere v državi in širše ter tudi potencialne scenarije prihodnje oskrbe z električno energijo v Sloveniji. Kot so dejali, smo to zimo uspešno prebrodili, a nevarnosti povezane z omejevanjem oskrbe v prihodnje ostajajo, sploh če ne bo nujno potrebnih naložb v nove proizvodne objekte.

Pred elektrogospodarstvom desetletje intenzivnih vlaganj

Samo za naložbe v prenosno in distribucijsko omrežje naj bi do leta 2032 po grobih ocenah potrebovali 4,3 milijarde evrov, za izgradnjo nujno potrebnih nadomestnih in dodatnih proizvodnih virov pa še vsaj nekaj milijard evrov več. Kako realni in, če sploh izvedljivi, so zapisani načrti, bo pokazal čas. Kot poglavitna ovira za njihovo uresničitev pa se poleg še nezagotovljenih virov financiranja, kažejo tudi vse večje težave z zagotavljanjem potrebnih kadrov in dolgotrajni postopki umeščanja v prostor. 

Jedrsko gorivo iz bazena v suho skladišče 

V Nuklearni elektrarni Krško so zaključili osemletni projekt varnostne nadgradnje skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva. Skoraj 100-milijonska investicija v suho skladišče je končana in začel se je prenos prvih 592 izrabljenih gorivnih elementov iz bazena za mokro skladiščenje.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Nove okoliščine - stari problemi Polona Bahun premog,investicije,TEŠ 6,podnebne spremembe,omrežje,energetika,umešcanje v prostor,oskrba,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,varnost,kriza,energija,energetski trg
Pogovor Prihodnost gradimo na kakovosti naših storitev Vladimir Habjan Gregor Hudohmet okolje,poslovanje,investicije,emisije,gradnja,upravljanje,omrežje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,fotovoltaika,priprava gradenj in soglasij,projekti,zelena delovna mesta,elektricna energija,soncna energija,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,kakovost,energetske storitve,zelena energija,spremembe,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija,samooskrba
Aktualno Razmere na trgu se umirjajo, a krize še ni konec Brane Janjic ELES,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn Aleksander Mervar,Tomaž Štokelj,Dejan Paravan hidroelektrarne,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,oskrba,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,evropska zakonodaja,kriza,energija,borza,denar,biomasa,geotermalna energija,naložbe,elektrarne,stroški,podatki,upravljanje s tveganji,odjemalci,energetski trg,vrednost projekta,dobavitelj,samooskrba,uvoz,vodik
Aktualno Evropski zeleni prehod pridobiva zagon Katarina Prelesnik Evropska unija jedrska energija,premog,emisije,hidroelektrarne,podnebne spremembe,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,nizkoogljicne tehnologije,soncna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,kriza,elektrika,energija,podnebje,vetrna energija,spremembe,samooskrba
Aktualno Priprava na nov tarifni sistem je v polnem teku Vladimir Habjan GIZ distribucija Uroš Blažica distribucija,zakonodaja,racuni,izobraževanje,omrežje,daljinsko vodenje,komuniciranje ,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,oskrba,napredno merjenje,omrežnina,elektricna energija,spremembe,agencija RS za energijo,stroški,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem,dobavitelj,samooskrba
Aktualno Hekerji ogrožajo tudi slovensko energetiko Mare Bacnar Informatika Gorazd Rolih poslovanje,izobraževanje,informatika,raziskave,energetika,inovativnost,varnostni standardi,projekti,poraba,kadri,varnost,energija,partnerji,tehnicne izboljšave,denar,spremembe,tehnologija,stroški,podatki,upravljanje s tveganji,informacije,ozavešcanje,kibernetska varnost
Aktualno Jedrsko gorivo iz bazena v suho skladišče Katarina Prelesnik Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman,Gorazd Pfeifer jedrska energija,okolje,obratovanje,jedrske elektrarne,sevanje,projekti,poraba,proizvodnja elektricne energije,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,vrednost projekta
Aktualno Posodobitev obrata HE Medvode Mare Bacnar Savske elektrarne Ljubljana Rok Narobe obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,obnova,projekti,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,cistilna naprava,tehnicne izboljšave,prenova,elektrarne,agregat,vrednost projekta
Aktualno Stekla gradnja 110-kV kablovoda Koper-Izola-Lucija Polona Bahun ELES Tomaž Zabavnik obratovanje,gradnja,prenosno omrežje,umešcanje v prostor,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,odjemalci,vrednost projekta,kablovod
Aktualno Popolnoma prenovljena mala hidroelektrarna Hubelj Mare Bacnar Soške elektrarne Nova Gorica okolje,raziskave,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,rekonstrukcija,posodabljanje sistemov,proizvodnja elektricne energije,varnost,vodni viri,MHE,tehnicne izboljšave,prenova,elektrarne,sanacija,vrednost projekta
Aktualno V ospredju dogovarjanj so usklajevanja plač Brane Janjic SDE Branko Sevcnikar investicije,energetika,zaposlovanje,sodobne tehnologije,razvoj slovenske energetike,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,socialni dialog,kolektivne pogodbe,sindikati,denar,elektrogospodarstvo,stroški,podatki,sodelovanje
Aktualno Distributerji vadili postavljanje havarijskih stebrov Katarina Prelesnik GIZ distribucija Radko Carli,Aljoša Preskar distribucija,poškodbe omrežja,distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,oskrba,elektricna energija,havarija,daljnovodi,naravne nesrece,žled,pomoc,sodelovanje,znanje
Aktualno Eles postaja vlečni konj vzpostavljanja množične e-mobilnosti Polona Bahun ELES Janez Humar investicije,gradnja,omrežje,energetika,energetska oskrba,elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,promet,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,denar,polnilne postaje,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,infrastruktura,sodelovanje
Fokus Pred elektrogospodarstvom desetletje intenzivnih vlaganj Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,GEN energija,Soške elektrarne Nova Gorica,Elektro Celje,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Energetika Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Hidroelektrarne na spodnji Savi prenos,distribucija,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,stikališce,raziskave,omrežje,termoelektrarne,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,obnova,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,napredno merjenje,priprava gradenj in soglasij,projekti,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,zemeljski plin,politika,kriza,konkurencnost,energija,podnebje,denar,biomasa,geotermalna energija,naložbe,elektrogospodarstvo,daljnovodi,elektrarne,posojilo,razpis,stroški,odjemalci,elektrifikacija,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,infrastruktura,kablovod,hranilnik,digitalizacija,ozavešcanje,samooskrba
Pogledi Podatki so novo zlato - tokrat zares Nejc Petrovic Elektro Gorenjska investicije,vzdrževanje,upravljanje,raziskave,omrežje,sodobne tehnologije,meritve,razvoj,elektricna energija,kakovost,denar,naložbe,tehnologija,stroški,podatki,elektrifikacija,infrastruktura,elektroenergetika
Pogledi Podatki so novo zlato - tokrat zares Nejc Petrovic Elektro Gorenjska investicije,vzdrževanje,upravljanje,raziskave,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj slovenske energetike,napredno merjenje,projekti,razvoj,naložbe,zanesljivost obratovanja,tehnologija,podatki,elektrifikacija,infrastruktura,elektroenergetika
Pogledi Primerna orodja in storitve digitalizacije so ključni pri uvajanju sprememb v naš vsakdan ELES okolje,izobraževanje,energetika,inovativnost,soncne elektrarne,elektricna vozila,kadri,energija,spremembe,podatki,polnilne postaje,mobilna aplikacija,odjemalci,digitalizacija,znanje
Sodobne tehnologije Razogljičenje cestnega prometa postavlja elektroenergetiki nove izzive Željko Purgar omrežje,energetika,sodobne tehnologije,elektricna vozila,elektricne polnilnice,zmanjševanje emisij,promet,razvoj,energija,izpusti,stroški,podatki,e-mobilnost,elektrifikacija,elektroenergetika ,mobilnost
Družinska dinamična učinkovitost Željko Purgar vzdrževanje,sodobne tehnologije,elektricna vozila,cene elektricne energije,promet,elektricna energija,poraba,polnilne postaje,e-mobilnost,elektrifikacija,vozilo,mobilnost,baterija
Družinska dinamična učinkovitost Željko Purgar vzdrževanje,sodobne tehnologije,elektricna vozila,cene elektricne energije,promet,elektricna energija,poraba,polnilne postaje,e-mobilnost,elektrifikacija,vozilo,mobilnost,baterija
Družinska dinamična učinkovitost Željko Purgar vzdrževanje,sodobne tehnologije,elektricna vozila,cene elektricne energije,promet,elektricna energija,poraba,polnilne postaje,e-mobilnost,elektrifikacija,vozilo,mobilnost,baterija
Na delovnem mestu Elektroenergetski sistem postaja zelo dinamičen Katja Krasko Štebljaj ELES Aljoša Deželak investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,raziskave,omrežje,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,evropska zakonodaja,naložbe,zelena energija,ekonomija,zanesljivost obratovanja,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,hranilnik,sodelovanje
Ucinkovita raba energije Pometanje pred lastnim pragom ali kako doma varčevati z energijo Katarina Prelesnik ucinkovita raba energije, URE,energetska ucinkovitost,elektricna energija,poraba,elektrika,energija,stroški
Iz energetskih okolij Slovenija in Hrvaška za tesnejše sodelovanje na področju energetike Brane Janjic Vlada RS jedrska energija,jedrske elektrarne,energetika,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,oskrba,srecanje,zemeljski plin,kriza,energetski trg,dobavitelj,sodelovanje
Iz energetskih okolij Poročila misij Mednarodne agencije za atomsko energijo pozitivna Brane Janjic Vlada RS jedrska energija,jedrski odpadki,sevanje,porocilo,jedrska varnost,infrastruktura
Iz energetskih okolij Do leta 2030 najmanj 42,5-odstotni delež OVE Polona Bahun Evropska unija premog,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,zmanjševanje emisij,promet,proizvodnja elektricne energije,Evropska unija,evropska zakonodaja,energija,toplotna energija,stavba,sodelovanje,vodik
Iz energetskih okolij Jubilejno 10. tekmovanje Mladi genialci Brane Janjic GEN energija Dejan Paravan izobraževanje,narava,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sevanje,energija,podnebje,tekmovanja,znanje
Iz energetskih okolij Namesto vetrne naj bi gradili sončno elektrarno Polona Bahun investicije,gradnja,soncne elektrarne,gradnja elektrarne,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,lokalne skupnosti,elektricna energija
Iz energetskih okolij Lani z rekordnimi prihodki Mare Bacnar GEN-I Dejan Paravan poslovanje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,srecanje,kriza,partnerji,pomoc,odjemalci,energetski trg,dobavitelj
Iz energetskih okolij Vzpostavitev kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov Mare Bacnar Borzen proizvodnja,investicije,obratovanje,gradnja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,obnova,elektricna energija,podpore,toplotna energija,vodik
Iz energetskih okolij Lani po daljšem času uvoz presegel izvoz električne energije Polona Bahun ELES obratovanje,prenosno omrežje,TEŠ,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,Nuklearna elektrarna Krško,porocilo,elektrarne,energetski trg,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Na 11. javnem pozivu izbranih 43 projektov Brane Janjic Agencija za energijo hidroelektrarne,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,denar,podpore,razpis
Iz energetskih okolij 161,4 evra za MWh Brane Janjic Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo energetika,cene elektricne energije,omrežnina,obdavcitev energentov,odjemalci,energetski trg
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,hidroelektrarne,termoelektrarne,soncne elektrarne,prenosno omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem,uvoz
Trenutek Izobražujemo Mare Bacnar ELES izobraževanje,energetika,ucenje,diagnosticno analitski center,ozavešcanje
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Katarina Prelesnik proizvodnja,rudarstvo,gradnja,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,oskrba,promet,razvoj,proizvodnja elektricne energije,energija,denar,plinovod,infrastruktura,hranilnik,vodik