Naš stik, št. 2, april 2023

V tej številki lahko preberete...

Razmere na trgu se umirjajo, a krize še ni konec

Predstavniki treh vodilnih energetskih družb – Elesa, Holdinga Slovenske elektrarne in Gen energije so predstavili aktualne energetske razmere v državi in širše ter tudi potencialne scenarije prihodnje oskrbe z električno energijo v Sloveniji. Kot so dejali, smo to zimo uspešno prebrodili, a nevarnosti povezane z omejevanjem oskrbe v prihodnje ostajajo, sploh če ne bo nujno potrebnih naložb v nove proizvodne objekte.

Pred elektrogospodarstvom desetletje intenzivnih vlaganj

Samo za naložbe v prenosno in distribucijsko omrežje naj bi do leta 2032 po grobih ocenah potrebovali 4,3 milijarde evrov, za izgradnjo nujno potrebnih nadomestnih in dodatnih proizvodnih virov pa še vsaj nekaj milijard evrov več. Kako realni in, če sploh izvedljivi, so zapisani načrti, bo pokazal čas. Kot poglavitna ovira za njihovo uresničitev pa se poleg še nezagotovljenih virov financiranja, kažejo tudi vse večje težave z zagotavljanjem potrebnih kadrov in dolgotrajni postopki umeščanja v prostor. 

Jedrsko gorivo iz bazena v suho skladišče 

V Nuklearni elektrarni Krško so zaključili osemletni projekt varnostne nadgradnje skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva. Skoraj 100-milijonska investicija v suho skladišče je končana in začel se je prenos prvih 592 izrabljenih gorivnih elementov iz bazena za mokro skladiščenje.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Nove okoliščine - stari problemi Polona Bahun premog,investicije,TEŠ 6,podnebne spremembe,omrežje,energetika,umešcanje v prostor,oskrba,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,varnost,kriza,energija,energetski trg
Iz energetskih okolij Slovenija in Hrvaška za tesnejše sodelovanje na področju energetike Brane Janjic Vlada RS jedrska energija,jedrske elektrarne,energetika,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,oskrba,srecanje,zemeljski plin,kriza,energetski trg,dobavitelj,sodelovanje
Iz energetskih okolij Poročila misij Mednarodne agencije za atomsko energijo pozitivna Brane Janjic Vlada RS jedrska energija,jedrski odpadki,sevanje,porocilo,jedrska varnost,infrastruktura
Iz energetskih okolij Do leta 2030 najmanj 42,5-odstotni delež OVE Polona Bahun Evropska unija premog,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,zmanjševanje emisij,promet,proizvodnja elektricne energije,Evropska unija,evropska zakonodaja,energija,toplotna energija,stavba,sodelovanje,vodik
Iz energetskih okolij Jubilejno 10. tekmovanje Mladi genialci Brane Janjic GEN energija Dejan Paravan izobraževanje,narava,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sevanje,energija,podnebje,tekmovanja,znanje
Iz energetskih okolij Namesto vetrne naj bi gradili sončno elektrarno Polona Bahun investicije,gradnja,soncne elektrarne,gradnja elektrarne,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,lokalne skupnosti,elektricna energija
Iz energetskih okolij Lani z rekordnimi prihodki Mare Bacnar GEN-I Dejan Paravan poslovanje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,srecanje,kriza,partnerji,pomoc,odjemalci,energetski trg,dobavitelj
Iz energetskih okolij Vzpostavitev kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov Mare Bacnar Borzen proizvodnja,investicije,obratovanje,gradnja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,obnova,elektricna energija,podpore,toplotna energija,vodik
Iz energetskih okolij Lani po daljšem času uvoz presegel izvoz električne energije Polona Bahun ELES obratovanje,prenosno omrežje,TEŠ,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,Nuklearna elektrarna Krško,porocilo,elektrarne,energetski trg,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Na 11. javnem pozivu izbranih 43 projektov Brane Janjic Agencija za energijo hidroelektrarne,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,denar,podpore,razpis
Iz energetskih okolij 161,4 evra za MWh Brane Janjic Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo energetika,cene elektricne energije,omrežnina,obdavcitev energentov,odjemalci,energetski trg