Naš stik, št. 3, junij 2023

V tej številki lahko preberete...

Izmenjava izkušenj in iskanje rešitev za prihodnost

Na Bledu je konec maja potekala 16. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, največje strokovno srečanje v slovenski elektroenergetiki. V okviru tridnevnega dogodka, ki ga je obiskalo več kot 600 udeležencev, so domači in tuji strokovnjaki predstavili strokovne članke in referate, konferenca pa je bila priložnost tudi za medsebojno povezovanje, deljenje izkušenj ter spoznavanje dobrih praks in novih tehnologij. 

Število električnih vozil po svetu skokovito narašča

Področje mobilnosti se bliskovito spreminja in če smo še pred nekaj leti o električnih vozilih zgolj govorili, ta vse bolj postajajo realnost. K elektrifikaciji prometa nas ne zavezujeta le Evropska unija in zadani nacionalni cilji, temveč predvsem dejstvo, da je promet eden glavnih onesnaževalcev in vir emisij toplogrednih plinov.

SE Brežice, prva hibridna sončna elektrarna v Sloveniji

Slovenija je dobila prvi primer fotovoltaike, ki deluje kot hibridni sistem sonca in vode. Sončna elektrarna Brežice je z močjo 6 MW trenutno največja v Sloveniji, 5,5 milijona evrov vreden projekt pa je dobil tudi subvencijo kohezijskega sklada.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Promet - pomemben del nove elektrifikacije družbe Brane Janjic energetika,obnovljivi viri energije, OVE,promet,energija,izpusti,podnebje,e-mobilnost,elektrifikacija,infrastruktura,vozilo
Pogovor HSE stavi na obnovljive vire Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Tomaž Štokelj premog,trgovanje, borza,okolje,poslovanje,obratovanje,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,gradnja,termoelektrarne,energetika,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,TEŠ,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,soncna energija,kadri,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,kriza,elektrika,podnebje,denar,biomasa,elektrarne,razpis,upravljanje s tveganji,odjemalci,toplotna energija,plinsko-parna enota,trg elektricne energije,infrastruktura,uvoz,vodik
Aktualno Izmenjava izkušenj in iskanje rešitev prihodnosti Brane Janjic,Polona Bahun,Katarina Prelesnik CIGRE-CIRED Aleksander Mervar,Marko Hrast,Igor Papic,Uroš Kerin distribucija,investicije,izobraževanje,strokovna posvetovanja,informatika,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,plinske elektrarne,cene elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,srecanje,kriza,odnosi z javnostmi,energija,tuje izkušnje,naravne nesrece,zgled dobre prakse,tehnologija,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,elektroenergetika ,sodelovanje,vodik,kibernetska varnost
Iz energetskih okolij Lani občutno manjša proizvodnja in hidro in termoelektrarn Polona Bahun Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo proizvodnja,hidroelektrarne,termoelektrarne,izvoz elektricne energije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,odjemalci
Iz energetskih okolij Državni zbor podprl rešitve za bolj trajnostni promet Polona Bahun investicije,zakonodaja,elektricne polnilnice,oskrba,promet,energija,denar,infrastruktura,vozilo
Iz energetskih okolij Vodikove tehnologije priložnost tudi za Slovenijo Katarina Prelesnik Aleksander Mervar,Igor Papic,Bojan Kumer zakonodaja,energetika,sodobne tehnologije,nizkoogljicne tehnologije,projekti,promet,razvoj,vodikove tehnologije,srecanje,elektrika,sodelovanje,vodik
Iz energetskih okolij Vpliv nuklearke na okolje tudi v letu 2022 daleč pod omejitvami Katarina Prelesnik Nuklearna elektrarna Krško okolje,jedrske elektrarne,sevanje,nizkoogljicne tehnologije,varovanje narave,energija,podnebje,elektrarne
Iz energetskih okolij Elektro Gorenjska z inovativnim informacijskim orodjem SONDSEE Mare Bacnar Elektro Gorenjska Ivan Šmon proizvodnja,informatika,omrežje,inovativnost,soncne elektrarne,distribucijsko omrežje
Iz energetskih okolij Iskanje odgovorov na izzive zelenega prehoda Katarina Prelesnik Združenje za energetiko Alojz Poredoš investicije,strokovna posvetovanja,energetika,energetska ucinkovitost,oskrba,razvoj,nizkoogljicna družba,srecanje,energija,e-mobilnost,toplotna energija
Iz energetskih okolij Ponovni zamik začetka izgradnje HE Mokrice Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,podnebne spremembe,narava,energetika,veriga elektrarn,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Cene elektrike v prvem trimesečju navzgor Brane Janjic Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo cene elektricne energije,odjemalci,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Odlagališče bo gradil Riko iz Ribnice Katarina Prelesnik gradnja,Nuklearna elektrarna Krško,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost,javno narocanje,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO
Iz energetskih okolij Stekle prve aktivnosti pri projektu GreenSwitch Polona Bahun ELES omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,elektricna energija,partnerji,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,elektroenergetika
Iz energetskih okolij Zanimanje za pridobivanje sončne energije se povečuje Brane Janjic Fakulteta za elektrotehniko Marko Topic,Bojan Kumer emisije,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,fotovoltaika,razvoj,elektricna energija,srecanje,podnebje,tehnologija
Iz energetskih okolij 47 odstotkov Brane Janjic Statisticni urad RS jedrska energija,premog,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,energija,uvoz