Naš stik, št. 4, avgust 2023

V tej številki lahko preberete...

Ključ uspeha so motivirani zaposleni in odgovorno obratovanje

Nuklearna elektrarna Krško je 11. aprila dobila novo vodstvo. Po 34 letih se je z mesta predsednika uprave poslovil Stanislav Rožman, nasledil pa ga je Gorazd Pfeifer, ki je bil pred tem vodja proizvodnje nuklearke. Gorazd Pfeifer danes vodi Nuklearno elektrarno Krško skupaj s hrvaškim članom uprave Sašem Medakovićem. 

Predlagani ukrepi za obvladovanje energetske krize so bili učinkoviti

Evropska komisija je kot odziv na energetsko krizo pripravila načrt REPowerEU, v katerem je kot tri ključne ukrepe izpostavila pospešen prehod na čisto energijo, večjo diverzifikacijo virov in varčevanje z energijo. Po ocenah Evropske komisije so bili predlagani ukrepi učinkoviti, uspešno pa jim je po ocenah Agencije za energijo sledila tudi Slovenija, ki je s sprejemom vrste ukrepov vplivala na blažitev pritiska naraščajočih cen energentov. 

Renesansa jedrske energije

Po podatkih Eurostata se delež jedrske energije v energetski mešanici EU sicer postopoma zmanjšuje, a jedrske elektrarne kljub temu z 21,8-odstotnim deležem ostajajo najpomembnejši proizvajalec evropske električne energije. Še več, 
z razvojem tehnologij se odpirajo tudi možnosti za njihovo širšo uporabo, vse več držav pa jedrske elektrarne prepoznava tudi kot enega ključnih elementov v prizadevanjih za dosego ogljične nevtralnosti.

Kazalo vsebine