Naš stik, št. 6, december 2023

V tej številki lahko preberete...

Prihodnost energetike je v kombinaciji virov energije

Brežičan Jan Lokar je magister inženir energetike, zaposlen v GEN energiji kot inženir v službi inženiringa, svoje strokovno znanje pa deli tudi med študente na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. Kot izpostavlja, je za zagotavljanje energetske neodvisnosti ter stabilne in varne oskrbe Slovenije z električno energijo projekt JEK2 nujen, saj bomo brez vlaganj v nove nizkoogljične proizvodne enote še bolj odvisni od uvoza električne energije.

Računalništvo in energetika z roko v roki

Blaž Dobravec je zadnja tri leta svoje znanje in veščine usmeril v elektroenergetiko kot raziskovalec v Elektru Gorenjska, kjer se poglobljeno ukvarja z globokim učenjem in vpeljevanjem novih tehnologij. Kot pravi, bodo prihodnji napredki v podatkovni znanosti in umetni inteligenci ključni za izboljšanje obvladovanja različnih sistemov znotraj energetike.

Tudi vetru moramo dati priložnost

Pri postavljanju večjih vetrnih elektrarn smo v Sloveniji zaenkrat povsem na repu evropskih držav, a dr. Anamarija L. Mrgole, vodja projektov izgradnje vetrnic pri Dravskih elektrarnah, ostaja optimistična. Ob tem izpostavlja, da bomo brez ustreznega deleža vetrne energije zastavljene cilje o občutnem povečanju deleža obnovljivih virov energije, težko dosegli.
 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Pred nami so leta velikih izzivov Brane Janjic investicije,vzdrževanje,podnebne spremembe,narava,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,distribucijsko omrežje,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,zelena energija,naravne nesrece,stroški,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura,sodelovanje
Pogovor Razvojni načrt je preplet znanj vseh področij v Elesu Polona Bahun ELES Klemen Dragaš okolje,obratovanje,gradnja,upravljanje,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,eko sklad,cene elektricne energije,reorganizacija,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,politika,denar,spremembe,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura,kablovod,informacije,diagnosticno analitski center,sodelovanje,znanje,trajnost
Pogovor Računalništvo in energetika z roko v roki Mare Bacnar Elektro Gorenjska Blaž Dobravec distribucija,zakonodaja,izobraževanje,informatika,priznanja,nagrade,omrežje,energetika,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,energetska politika,razvoj slovenske energetike,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,varnost,energija,raziskovanje,zelena energija,elektrarne,podatki,elektroenergetski sistem,elektroenergetika ,informacije,sodelovanje,znanje
Pogovor Razmah e-mobilnosti bo krojil navade posameznika Polona Bahun Elektro Ljubljana investicije,zakonodaja,priznanja,nagrade,omrežje,inovativnost,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,umešcanje v prostor,napredno merjenje,promet,meritve,razvoj,elektricna energija,standardi,elektrika,raziskovanje,zanesljivost obratovanja,razpis,stroški,podatki,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura,sodelovanje,trajnost
Pogovor Načrtovanje omrežja postaja vse kompleksnejše Brane Janjic Elektro Maribor Nevena Sreckovic proizvodnja,investicije,obratovanje,zakonodaja,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,promet,razvoj,omrežnina,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,energija,raziskovanje,denar,daljnovodi,nesreca,zanesljivost obratovanja,podatki,e-mobilnost,odjemalci,elektrifikacija,toplotna energija,vrednost projekta,digitalizacija,NEPN,elektroenergetika ,sodelovanje,samooskrba
Pogovor Razvoj omrežij v luči sodobnih trendov Katarina Prelesnik Elektro Celje Matjaž Klancnik jedrska energija,prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,izobraževanje,omrežje,energetika,daljinsko vodenje,inovativnost,soncne elektrarne,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,energija,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura,sodelovanje,samooskrba,znanje
Dogodki leta 2023 Brane Janjic jedrska energija,distribucija,premog,trgovanje, borza,okolje,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,strokovna posvetovanja,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,odprtje,informatika,telekomunikacije,podnebne spremembe,priznanja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetske investicije,energetska oskrba,sodobne tehnologije,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,energetski projekti,pametna omrežja,plinske elektrarne,energetska politika,TE-TOL,cene elektricne energije,izredne razmere,razvoj distribucije,varnostni standardi,fotovoltaika,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,CO2 izpusti,kriza,delavnica,elektrika,energija,partnerji,ucenje,havarija,izpusti,podnebje,denar,obletnice,biomasa,geotermalna energija,naložbe,zelena energija,elektrogospodarstvo,spremembe,zrak,tekmovanja,daljnovodi,forum,nesreca,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,podpore,tehnologija,razpis,sanacija,stroški,podatki,polnilne postaje,poplave,mobilna aplikacija,upravljanje s tveganji,skupšcina,pomoc,elektromobilnost,odjemalci,energetski trg,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura,kablovod,NEPN,elektroenergetika ,informacije,dobavitelj,ozavešcanje,sodelovanje,samooskrba,znanje,ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,uvoz,vodik,kibernetska varnost,trajnost
Dogodki leta 2023 Brane Janjic jedrska energija,distribucija,premog,trgovanje, borza,okolje,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,strokovna posvetovanja,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,odprtje,informatika,telekomunikacije,podnebne spremembe,priznanja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetske investicije,energetska oskrba,sodobne tehnologije,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,energetski projekti,pametna omrežja,plinske elektrarne,energetska politika,TE-TOL,cene elektricne energije,izredne razmere,razvoj distribucije,varnostni standardi,fotovoltaika,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,CO2 izpusti,kriza,delavnica,elektrika,energija,partnerji,ucenje,havarija,izpusti,podnebje,denar,obletnice,biomasa,geotermalna energija,naložbe,zelena energija,elektrogospodarstvo,spremembe,zrak,tekmovanja,daljnovodi,forum,nesreca,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,podpore,tehnologija,razpis,sanacija,stroški,podatki,polnilne postaje,poplave,mobilna aplikacija,upravljanje s tveganji,skupšcina,pomoc,elektromobilnost,odjemalci,energetski trg,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura,kablovod,NEPN,elektroenergetika ,informacije,dobavitelj,ozavešcanje,sodelovanje,samooskrba,znanje,ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,uvoz,vodik,kibernetska varnost,trajnost
Dogodki leta 2023 Brane Janjic jedrska energija,distribucija,premog,trgovanje, borza,okolje,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,strokovna posvetovanja,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,odprtje,informatika,telekomunikacije,podnebne spremembe,priznanja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetske investicije,energetska oskrba,sodobne tehnologije,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,energetski projekti,pametna omrežja,plinske elektrarne,energetska politika,TE-TOL,cene elektricne energije,izredne razmere,razvoj distribucije,varnostni standardi,fotovoltaika,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,CO2 izpusti,kriza,delavnica,elektrika,energija,partnerji,ucenje,havarija,izpusti,podnebje,denar,obletnice,biomasa,geotermalna energija,naložbe,zelena energija,elektrogospodarstvo,spremembe,zrak,tekmovanja,daljnovodi,forum,nesreca,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,podpore,tehnologija,razpis,sanacija,stroški,podatki,polnilne postaje,poplave,mobilna aplikacija,upravljanje s tveganji,skupšcina,pomoc,elektromobilnost,odjemalci,energetski trg,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura,kablovod,NEPN,elektroenergetika ,informacije,dobavitelj,ozavešcanje,sodelovanje,samooskrba,znanje,ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,uvoz,vodik,kibernetska varnost,trajnost
Pogovor Tudi vetru moramo dati priložnost Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Anamarija L. Mrgole okolje,investicije,zakonodaja,gradnja,državni prostorski nacrt,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,komuniciranje ,umešcanje v prostor,projekti,lokalne skupnosti,promet,raziskovanje,vetrna energija,porocilo,tehnologija,stroški,informacije,znanje
Pogovor Prihodnost energetike je v kombinaciji virov energije Katarina Prelesnik GEN energija jedrska energija,prenos,distribucija,proizvodnja,izobraževanje,jedrske elektrarne,omrežje,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,projekti,crpalna elektrarna,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,vodni viri,šport,energija,raziskovanje,denar,tehnologija,infrastruktura,hranilnik,znanje,vodik
Pogovor Ključ uspeha je v trajnostni prihodnosti Mare Bacnar GEN-I okolje,poslovanje,zakonodaja,izobraževanje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,timsko delo v podjetju,nizkoogljicne tehnologije,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,kadri,standardi,evropska zakonodaja,kriza,šport,podnebje,zelena energija,podatki,odjemalci,pravo,ozavešcanje,sodelovanje,trajnost
Pogovor Projektne spremembe so prava jedrska politehnika Katarina Prelesnik Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija,okolje,obratovanje,izobraževanje,gradnja,jedrske elektrarne,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,timsko delo v podjetju,varnostni standardi,umešcanje v prostor,projekti,elektricna energija,kadri,zemeljski plin,standardi,varnost,partnerji,spremembe,nesreca,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,jedrska varnost,sodelovanje,znanje
Pogovor Simulacijski modeli so naše najmočnejše orodje Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) obratovanje,vzdrževanje,omrežje,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,sodobne tehnologije,pametna omrežja,projekti,meritve,razvoj,varnost,raziskovanje,daljnovodi,elektrarne,tehnologija,stroški,podatki,procesni sistemi,polnilne postaje,energetski trg,elektroenergetski sistem,digitalizacija,elektroenergetika ,informacije
Pogovor Nikoli se ne nehamo učiti Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi okolje,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,raziskave,omrežje,energetika,inovativnost,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska ucinkovitost,razvoj,poraba,standardi,varnost,tehnicne izboljšave,mednarodna posvetovanja,elektrarne,tehnologija,sodelovanje,znanje,trajnost
V številkah Leto 2023 v številkah Brane Janjic distribucija,trgovanje, borza,obratovanje,hidroelektrarne,termoelektrarne,bilancne skupine,hidro energija,prenosno omrežje,cene elektricne energije,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,podpore,odjemalci,uvoz