Naš stik, št. 1, februar 2024

V tej številki lahko preberete...

EZ-2 odgovarja na izzive zelenega prehoda

Vlada je konec minulega leta sprejela predlog Energetskega zakona (EZ-2) in ga Državnemu zboru tudi že poslala v obravnavo. EZ-2 poudarja trajnostno energetsko politiko, spodbuja rabo obnovljivih virov energije ter uvaja digitalizacijo in poenostavitev postopkov. S tem se Slovenija usmerja v zeleni prehod in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. 

Pred vrati nov način obračunavanja omrežnine

S 1. julijem stopa v veljavo nov način obračunavanja omrežnine, katerega poglavitni cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji izrabe distribucijskega in tudi prenosnega omrežja oziroma k njegovi razbremenitvi v času, ko je to z vidika porabe električne energije in moči najbolj obremenjeno.

Skupina GEN v letu 2023 nadvse uspešna

Skupina GEN je leto 2023 sklenila uspešno – ob skoraj treh milijardah evrov prihodkov so zaznali dobrih 204 milijonov evrov čistega dobička. Kljub temu je bilo leto zahtevno – začetek leta je mineval v znamenju počasnega umirjanja energetske krize, poletje so zaznamovale poplave, jesen pa izredni remont krške nuklearke. Osrednji investicijski projekt družbe GEN medtem ostaja JEK 2, ki bo ena osrednjih tematik leta 2024.

Kazalo vsebine