Naš stik, št. 1, februar 2024

V tej številki lahko preberete...

EZ-2 odgovarja na izzive zelenega prehoda

Vlada je konec minulega leta sprejela predlog Energetskega zakona (EZ-2) in ga Državnemu zboru tudi že poslala v obravnavo. EZ-2 poudarja trajnostno energetsko politiko, spodbuja rabo obnovljivih virov energije ter uvaja digitalizacijo in poenostavitev postopkov. S tem se Slovenija usmerja v zeleni prehod in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. 

Pred vrati nov način obračunavanja omrežnine

S 1. julijem stopa v veljavo nov način obračunavanja omrežnine, katerega poglavitni cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji izrabe distribucijskega in tudi prenosnega omrežja oziroma k njegovi razbremenitvi v času, ko je to z vidika porabe električne energije in moči najbolj obremenjeno.

Skupina GEN v letu 2023 nadvse uspešna

Skupina GEN je leto 2023 sklenila uspešno – ob skoraj treh milijardah evrov prihodkov so zaznali dobrih 204 milijonov evrov čistega dobička. Kljub temu je bilo leto zahtevno – začetek leta je mineval v znamenju počasnega umirjanja energetske krize, poletje so zaznamovale poplave, jesen pa izredni remont krške nuklearke. Osrednji investicijski projekt družbe GEN medtem ostaja JEK 2, ki bo ena osrednjih tematik leta 2024.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Nov sistem kliče k aktivnejši vlogi nas, odjemalcev Polona Bahun racuni,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,omrežnina,elektricna energija,denar,odjemalci,digitalizacija
Pogovor Zelena transformacija je naša realnost Mare Bacnar Soške elektrarne Nova Gorica Mitja Gorjan okolje,poslovanje,investicije,emisije,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,nagrade,omrežje,narava,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,komuniciranje ,obnova,umešcanje v prostor,vodenje,lokalne skupnosti,razvoj,crpalna elektrarna,kadri,proizvodnja elektricne energije,standardi,vodni viri,energija,denar,zelena energija,elektrarne,stroški,infrastruktura,hranilnik,sodelovanje,znanje
Aktualno EZ-2 odgovarja na izzive zelenega prehoda Polona Bahun Vlada RS plin,premog,okolje,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,energetski regulator,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,energetski zakon,elektricna energija,zemeljski plin,kriza,podnebje,denar,biomasa,naložbe,prenova,podpore,toplotna energija,infrastruktura,stavba,digitalizacija,ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,trajnost
Aktualno Države EU morajo izboljšati svoje NEPN Polona Bahun Evropska komisija premog,investicije,podnebne spremembe,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,lokalne skupnosti,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,varnost,politika,konkurencnost,energija,podnebje,denar,naložbe,zelena energija,spremembe,prenova,podpore,proizvodnja energije,upravljanje s tveganji,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,stavba,digitalizacija,NEPN
Aktualno Skupina GEN v letu 2023 nadvse uspešna Katarina Prelesnik GEN energija Dejan Paravan jedrska energija,trgovanje, borza,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,remont,jedrske elektrarne,omrežje,energetika,prodaja elektricne energije,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,sodobne tehnologije,TEŠ,cene elektricne energije,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,kriza,denar,naložbe,poplave,odjemalci,GEN-I
Aktualno Cene elektrike in plina na evropskih trgih se umirjajo Brane Janjic Dejan Paravan plin,energetika,cene elektricne energije,elektricna energija,poraba,kriza,elektrika,borza,odjemalci,trg elektricne energije
Aktualno Usposabljanje jedrskih strokovnjakov za JEK2 Katarina Prelesnik Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Igor Jencic jedrska energija,investicije,izobraževanje,gradnja,jedrske elektrarne,raziskave,energetika,sevanje,nizkoogljicne tehnologije,kadri,Nuklearna elektrarna Krško,tehnologija,jedrska varnost,informacije,znanje
Aktualno V načrtih za več sto milijonov evrov naložb v obnovljive vire Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Damjan Seme okolje,poslovanje,hidroelektrarne,gradnja,državni prostorski nacrt,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,rekonstrukcija,projekti,crpalna elektrarna,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,denar,naložbe,prenova,zanesljivost obratovanja,sanacija,agregat
Aktualno GreenSwitch za močno čezmejno zmogljivost omrežja Mare Bacnar ELES omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,kakovost,partnerji,naložbe,zanesljivost obratovanja,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,sodelovanje
Aktualno ARAO gradi odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke Katarina Prelesnik Agencija za radioaktivne odpadke Sandi Viršek obratovanje,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,umešcanje v prostor,projekti,lokalne skupnosti,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,razpis,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO,infrastruktura,sodelovanje
Sodobne tehnologije Umetna inteligenca in napovedovanje porabe električne energije Katarina Prelesnik proizvodnja,vzdrževanje,upravljanje,nagrade,raziskave,omrežje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,vodenje,poraba,tehnologija,podatki
Fokus Pred vrati nov način obračunavanja omrežnine Brane Janjic,Polona Bahun,dopisniki,Katarina Prelesnik Agencija za energijo,Petrol,GEN-I,GIZ distribucija,Energija plus,ECE distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,racuni,informatika,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,omrežnina,elektricna energija,obdavcitev energentov,poraba,konkurencnost,energija,naložbe,spremembe,spletna stran,stroški,podatki,e-mobilnost,odjemalci,digitalizacija,informacije,dobavitelj,baterija,samooskrba
Sodobne tehnologije ID.3 - zanesljiva klasika, brez presežkov Željko Purgar elektricna vozila,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,promet,elektricna energija,kakovost,konkurencnost,e-mobilnost,baterija
Zakonodaja Prihaja doba zahtevnejšega trajnostnega poročanja Mare Bacnar ELES slovenska energetika ,prenos,distribucija,poslovanje,emisije,zakonodaja,izobraževanje,upravljanje,energetika,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,okoljska politika,meritve,kadri,standardi,evropska zakonodaja,denar,podatki,upravljanje s tveganji,elektroenergetski sistem,informacije,trajnost
Iz energetskih okolij Po 33 letih znova stekla dobava elektrike iz TE Ugljevik Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn proizvodnja,termoelektrarne,oskrba,elektricna energija,elektrika,denar,elektrogospodarstvo,odjemalci
Iz energetskih okolij Lani v Sloveniji postavili 400 MW novih sončnih elektrarn Katarina Prelesnik gradnja,soncne elektrarne,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,NEPN
Iz energetskih okolij Obilno sneženje povzročalo težave pri oskrbi z električno energijo Polona Bahun GIZ distribucija narava,distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,oskrba,elektricna energija,daljnovodi,odjemalci
Iz energetskih okolij V Zasavju bo zaživel Center DUBT Polona Bahun raziskave,energetika,inovativnost,gospodarski razvoj,nizkoogljicne tehnologije,projekti,kadri,denar,sodelovanje
Iz energetskih okolij Za ministrstvom uspešno prvo leto delovanja Polona Bahun Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo okolje,zakonodaja,podnebne spremembe,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,politika,kriza,podnebje,denar,podpore,pomoc,NEPN,ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,trajnost
Iz energetskih okolij Sončna šola Hrastnik - zadružna samooskrba za 22 odjemalcev Katarina Prelesnik soncne elektrarne,projekti,odjemalci,samooskrba
Iz energetskih okolij Uradni začetek projekta TwinEU Mare Bacnar ELES omrežje,inovativnost,projekti,srecanje,partnerji,elektroenergetski sistem,digitalizacija,kibernetska varnost
Iz energetskih okolij Zagnali prvo prostostoječo elektrarno v Sloveniji Mare Bacnar GEN-I okolje,obratovanje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,denar
Iz energetskih okolij Za poplavno obnovo skupno namenili več kot dva milijona evrov Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn trgovanje, borza,poslovanje,energetika,cene elektricne energije,donacije,dobrodelna dejavnost,proizvodnja elektricne energije,denar,stroški,poplave
Iz energetskih okolij Hidroelektrarne na spodnji Savi lani proizvedle rekordno količino zelene energije Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne,vzdrževanje,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,podnebje,zelena energija,samooskrba
Iz energetskih okolij Ustanovljen projektni svet projekta ČHE Kozjak Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Tomaž Štokelj,Boštjan Barl,Damjan Seme investicije,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,umešcanje v prostor,projekti,lokalne skupnosti,crpalna elektrarna,elektricna energija,daljnovodi,hranilnik,NEPN,sodelovanje
Iz energetskih okolij Gradnja evropskih nukleark priložnost tudi za slovenska podjetja Katarina Prelesnik jedrska energija,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,srecanje,Nuklearna elektrarna Krško,tehnologija,dobavitelj,sodelovanje,znanje
Iz energetskih okolij V pripravi DPN za sončni elektrarni Zlatoličje-Formin Brane Janjic Vlada RS obratovanje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,DPN,kablovod
Iz energetskih okolij V teku številne aktivnosti priprave posodobljenega NEPN Polona Bahun Vlada RS okolje,podnebne spremembe,energetika,gradnja elektrarne,elektricna energija,nizkoogljicna družba,politika,varovanje narave,partnerji,posvetovanja,porocilo,podatki,odjemalci,NEPN,informacije,uvoz
Iz energetskih okolij Objavljen nov poziv za vstop v podporno shemo Brane Janjic Agencija za energijo investicije,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,denar,podpore,razpis,pomoc,toplotna energija
Iz energetskih okolij 10,85 milijona evrov Brane Janjic Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obnovljivi viri energije, OVE,evropska zakonodaja,energija,denar
Proizvodnja in oskrba Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,termoelektrarne,energetska oskrba,prenosno omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Trenutek Praznujemo Mare Bacnar Termoelektrarna Brestanica Tomislav Malgaj,Dejan Paravan obratovanje,termoelektrarne,energetika,posodabljanje sistemov,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,tehnicne izboljšave,obletnice,trajnost
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Katarina Prelesnik jedrska energija,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,vetrne elektrarne,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,energija,denar,podpore,tehnologija,sanacija,e-mobilnost,energetski trg,hranilnik,baterija,trajnost