Naš stik, št. 2, april 2024

V tej številki lahko preberete...

NEPN – pot do nizkoogljične družbe

Cilji, zapisani v posodobljeni različici Nacionalnega podnebnega in energetskega načrta, so po oceni ključnih akterjev precej ambiciozni, a dosegljivi. Pod pogojem, da se v izpolnjevanje zahtev, h katerim se je Slovenija zavezala tudi kot članica EU, vključijo vsi deležniki oziroma celotna družba. 

NEK v rednem remontu

Nuklearno elektrarno Krško so s prvim aprilom zaustavili in začeli redni 18-mesečni remont, med katerim bodo zamenjali polovico gorivnih elementov ter izvedli več kot 30.000 aktivnosti. Čeprav so remont začeli prvega aprila, pa so priprave nanj trajale bistveno dlje. V dneh pred njim – med zadnjimi pripravami na najintenzivnejše obdobje v elektrarni – smo preverili, kakšni so tokratni načrti in katere so njihove glavne aktivnosti.

S korektnim dialogom vseh deležnikov bi lahko dosegli zastavljeni delež OVE

Oddelek za okolje Elektroinštituta Milan Vidmar je sodeloval v projektu RES (Omogočanje uvajanja obnovljivih virov v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji), ki ga je vodila družba EY Parthenon. Projekt je financirala Evropska komisija prek instrumenta tehnične pomoči za strukturne reforme in predstavlja pomemben prispevek k zelenemu prehodu elektroenergetskega sektorja v Sloveniji. 

Kazalo vsebine