Naš stik, št. 3, junij 2024

V tej številki lahko preberete...

Najboljša zaščita pred kibernetskimi napadi smo mi sami

Z naraščanjem digitalizacije družbe se povečuje tudi število kibernetskih groženj, pri čemer je energetika kot eden ključnih stebrov sodobne družbe še posebej izpostavljena. Analize kažejo, da so najšibkejši člen v naboru različnih ukrepov za preprečevanje kibernetskih napadov posamezniki, zato sta ključnega pomena za uspešnost boja proti kibernetskemu kriminalu nenehno izobraževanje in ozaveščanje.

Osnutek posodobljenega NEPN zastavljen zelo ambiciozno

Po skoraj dveh letih intenzivnega dela so predstavili dopolnjen osnutek posodobitve NEPN v okviru zaključnega posvetovanja z javnostmi. Gre za zadnje dejanje pred dokončnim sprejetjem dokumenta v državnem zboru, kar naj bi se zgodilo do konca avgusta ali v začetku septembra. To pa pomeni, da bomo zamudili posredovanje dokumenta Evropski komisiji do 30. junija. 

Eles in Elektro Primorska vzpostavila sodobno prenosno zanko

Z vzpostavitvijo sodobne elektroenergetske prenosne 110 kV zanke, ki povezuje transformatorske postaje v Divači, Kopru, Izoli in v Luciji, je slovenska obala zdaj opremljena z najzanesljivejšim napajanjem v svoji zgodovini.

Kazalo vsebine