Energetika

Pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v višini skoraj 400 milijonov evrov

Skupno je bilo v Načrt razvojnih programov uvrščenih 189 projektov, pomoč pa bo prejelo 1965 upravičencev.

Vlada je na petkovi dopisni seji v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026 uvrstila 162 projektov za 1938 upravičencev v skupni višini 381,1 milijona evra dodeljenih na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Iz naslova zakona bodo gospodarstvu za blaženje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare dodeljena sredstva v skupni višini skoraj 400 milijonov. S tem je vlada podprla 1965 upravičencev.

Slovenija se tudi v letu 2023 sooča z izjemno težko situacijo na področju cen energentov. Povišanje cen energije občutno vpliva na konkurenčnost gospodarstva. Zaradi naraščanja težav v gospodarstvu zaradi kriznih razmer je bil sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju gospodarstva.
Vlada je v Načrt razvojnih programov uvrstila 162 projektov za 1938 upravičencev v skupni višini 381,1 milijona evrov. Za dodatnih 27 projektov, ki imajo skupno vrednost nižjo od 600 tisoč evrov in prav toliko upravičencev, pa sklepa o uvrščanju v Načrt razvojnih programov ne sprejema vlada, so pa prav tako prejemniki skladno z zakonom.