Novice, e-mobilnost

Poraba elektrike v prometu narašča

Po podatkih Eurostata se je poraba električne energije v cestnem prometu v EU v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečala kar za 80 odstotkov in dosegla 6910 GWh.

S povečevanjem števila električnih vozil narašča tudi poraba električne energije v prometu, pri čemer so največje porabnice tiste države, ki tudi sicer prednjačijo po številu električnih vozil na cestah. Po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada je bilo tako v EU za potrebe polnjenja električnih vozil v letu 2021 porabljenih za 80 odstotkov več elektrike kot leto prej in je znašala 6910 GWh, kar je predstavljalo sicer še vedno skromnih 0,3 odstotka končne porabe energije. A poznavalci pravijo, da bo ta odstotek v prihodnjih letih z vse večjim številom električnih vozil na evropskih cestah skokovito naraščal. Med evropskimi državami je največ električne energije za polnjenje vozil v letu 2021 sicer porabila Švedska, in sicer 1433 GWh, sledita pa ji Nemčija s 1386 GWh porabljene električne energije in Nizozemska s 1071 GWh. Na drugi strani pa so se z nič ali zelo majhnimi količinami porabljene električne energije za te namene znašli Ciper (0 GWh), Slovenija (4 GWh) in Malta (5 GWh). Kot rečeno, se na vrhu lestvice držav  z največ porabljene električne energije za potrebe polnjenja nahajajo tiste države, ki se ponašajo tudi z največjim številom električnih vozil. To se je leta 2021 v primerjavi z letom prej na ravni EU povečalo za 76 odstotkov, najbolj na Finskem (za 136 odstotkov), Hrvaškem (za 127 odstotkov) in v Italiji (za 122 odstotkov), pri čemer naj bi bilo konec leta 2021 na evropskih cestah skupno 1,9 milijona električnih vozil. Med posameznimi državami pa je največ registriranih električnih vozil bilo v Nemčiji (618 460), na Norveškem (465 410), v Franciji (402 669) in na Nizozemskem (245 091).
V Eurostatu ob tem še navajajo, da kljub temu, da je delež električnih vozil na evropskem avtomobilskem trgu še relativno majhen, številke na primerjalni letni ravni potrjujejo skokovito rast, ki se bo glede na evropske zahteve po hitrem razogljičenju prometa, še stopnjevala.