Novice, Energetika

Z Energetskega vrha Trebinje 2023

Konec minulega tedna je v Trebinju v Bosni in Hercegovini potekalo tridnevno plenarno zasedanje o energetski prihodnosti regije, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Premogovnika Velenje.

Omenjeno zasedanje je vodilni regionalni poslovni dogodek na temo energetske prihodnosti in trajnosti proizvodnje energije, ki so se ga udeležili številni energetski strokovnjaki iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Makedonije in Slovenije. Konferenca je letos potekala pod geslom Pospešitev regionalnega trajnostnega načrta in prehod na čisto energijo – vloga Evropske unije, v posebnem panelu v panelu z naslovom Regionalni pristop k oskrbi z viri energije (plin, nafta, premog) v času energetske krize s pogledom na proces razogljičenja v regiji, pa je sodeloval tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer.
Na zasedanju so bile sicer obravnavane številne pomembne teme, kot so razvoj infrastrukture elektroenergetskih omrežij in optimizacija procesa medsebojnega povezovanja v regiji, pravni in regulativni okvir za podporo ter obravnavo malih proizvajalcev, ki se usmerjajo v fotovoltaiko, kako se soočiti z visokimi cenami električne energije v regiji – oskrba z električno energijo in izzivi nadaljnjega razvoja trga z električno energijo, povezovanja velikih obnovljivih virov energije, mehanizmi za zagotavljanje energetskega prehoda v korist vseh, razvoj elektromobilnosti v regiji in podobno.