Hidro energija

10. skupščina družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi

Sprejeli pomembne sklepe.
10. skupščina družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi

Na sedežu družbe HESS, d.o.o. v Brežicah je bila v četrtek, 15. decembra 2011, izvedena deseta skupščina družbe. Na njej so družbeniki sprejeli sklepe o spremembi Družbene pogodbe, o načinu in višini vplačil naknadnih vložkov družbenikov za leto 2012 ter sprejeli Poslovni načrt družbe HESS za leto 2012 z dodatnim planom za leti 2013 ter 2014.

p.s. HE Boštanj in HE Blanca sta do konca leta 2011 skupaj proizvedli 194,80 GWh električne energije. (vh)

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.