Energetika

18. sejem Energetika sooblikovala tudi pametna omrežja

V okviru sejma, ki danes zapira svoja vrata, so organizatorji tudi letos pripravili vrsto aktualnih strokovnih posvetov, med drugim tudi o pametnih omrežjih.
18. sejem Energetika sooblikovala tudi pametna omrežja

Mag. Jože Dimnik iz Direktorata za energijo je predstavil pogled ministrstva na pametna omrežja. Kot je dejal država podpira izvajalce gospodarskih javnih služb v začetnih demonstracijskih projektih v dveh osnovnih smereh In sicer želi omogočiti te storitve uporabnikom omrežja in dati priložnost našim podjetjem, da se pripravijo na nov trg. Med načini, s katerimi spodbuja pametna omrežja je zagotovo priprava državnih projektov, s katerimi bi uporabnikom zagotovili osnovne pogoje (širokopasovni dostop do spleta) za uporabo teh storitev. In, kot najpomembnejše s pripravo ustreznega pravnega reda, ki ne bo zaviral razvoja pametnih omrežij. Kot je poudaril, prihaja čas električnih vozil. Čez 20 let v Sloveniji predvidevamo polovico vseh vozil električnih, čez 40 let pa naj bi bila vsa vozila za osebno rabo električna. Zato bomo potrebovali omrežje, ki bodo omogočila izvajanje številnih funkcij.

V nadaljevanju je mag. Saša Jamšek iz Elesa predstavil mednarodni projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID. Partnerji pri tem projektu so hrvaški in slovenski sistemski in distribucijski operaterji, njegov namen pa je vzpostaviti napredne sisteme za obvladovanje omrežne napetosti in baterijskih hranilnikov energije. Projekt bo vplival na 6,3 milijona prebivalcev, njegova investicijska vrednost pa znaša 106,6 milijona evrov. Projekt omogoča podporo integraciji obnovljivih virov energije, izboljšanje obratovanja sistema in učinkovitostiOmrežja, povečanje zmogljivosti obstoječega omrežja ter izboljšanje tehnologij in trga sistemskih storitev. Projekt SINCRO.GRID je bil uvrščen tudi na listo PCI projektov, saj je dobil zelo dobro oceno presojevalcev in je eden izmed treh projektov pametnih omrežij ter sploh edini s težiščem na visokonapetostnem omrežju. Projekt je trenutno v fazi načrtovanja, z njim pa se bodo partnerji letos prijavili na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). V prihodnjem letu bodo na vrsti razpisi, projekt pa naj bi bil predvidoma zaključen leta 2021.

Prof. dr. Gorazd Štumberger z mariborske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je povzel študijo o vplivih razpršenih virov na napetostni profil. Ta obravnava energije, moč in pretakanje energije, pretok energije preko pretvornika v omrežje, generacije jalove moči in izkoristek pretvornika, vpliv generacije jalove moči na napetostni profil in izgube ter net metering in aktivno vlogo razpršenih virov.

O programskem orodju DMS je na primeru distribucijskega podjetja Elektro Celje spregovoril dr. Miran Rošer. Kot je poudaril, morajo distribucijska podjetja vsak trenutek vedeti, kaj se dogaja v sistemu, da se lahko v primeru okvar hitro odzovejo. Programsko orodje DMS se je še posebej izkazalo ob žledni ujmi v letu 2014, ko je bila oskrba motena pri več kot 30 tisoč odjemalcih. Delež izpadlih transformatorskih postaj je znašal več kot 32 odstotkov, motnje pa so čutili odjemalci dveh tretjin transformatorskih postaj. Sistem je prepoznal razmere in omogočil odpravo okvar ter obratovanje omrežja.

Polona Bahun
O avtorju