Energetika

27. redna seja skupščine družbe Elektro Maribor

Imenovani trije novi člani nadzornega sveta, ki bodo mandat začeli 1. septembra.
27. redna seja skupščine družbe Elektro Maribor
Delničarji družbe Elektro Maribor so se včeraj sestali na 27. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 83,59  odstotkov osnovnega kapitala družbe. Skupščina je sprejela dopolnitve in spremembe statuta delniške družbe, ki se med drugim nanašajo na dopolnitev dejavnosti družbe, uskladitev statuta z zakonom o gospodarskih družbah in natančnejšo opredelitev pravil izvedbe elektronske skupščine. 
Skupščina je z dnem 31.  avgusta odpoklicala tri dosedanje člane nadzornega sveta ter imenovala tri nove člane predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 1.  septembra. Novi člani nadzornega sveta so Jože Hebar, Tomaž Orešič in mag. Drago Štefe.
Družba Elektro Maribor sicer izvaja glavno dejavnost (distribucijo električne energije poslovnim in gospodinjskim odjemalcem) v severovzhodnem delu Slovenije, na območju, velikem 3.992 km2 , ki predstavlja skoraj petino območja države. Največji delničar družbe je Republika Slovenija, ki je imetnik 79,86 odstotka vseh delnic. Družba Elektro Maribor je konec marca letos imela 219.991 odjemalcev (merilna mesta odjema in merilna mesta samooskrb), kar je bilo glede na isti dan v preteklem letu za 1.321 oziroma za 0,6 odstotka več. V prvih treh letošnjih mesecih je bilo po omrežju Elektra Maribor distribuirano že 610 GWh električne energije, kar je bilo za 0,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Pri tem je bil odjem gospodinjskih odjemalcev za 5,5 odstotka večji, odjem na srednji napetosti za 0,4 odstotka večji, poslovni odjem na nizki napetosti pa za 6,7 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani.
Brane Janjič
O avtorju