Termo energija

80 let Termoelektrarne Brestanica

Ob 80. obletnici Termoelektrarne Brestanica so na sedežu podjetja pripravili posebno slovesnost, na kateri so govorniki poudarili pomembnost suverenosti in avtonomije v času, ko energetika predstavlja ključno strateško panogo za razvoj.

80 let Termoelektrarne Brestanica
Dr. Paravan je Tomislavu Malgaju podelil zahvalno plaketo.

Termoelektrarna Brestanica letos praznuje 80. obletnico delovanja, zaznamovano z dosežki, pretečenimi izkušnjami ter jasno usmeritvijo v prihodnost. Včerajšnja slovesnost na sedežu družbe je poudarila pomembnost suverenosti in avtonomije v času, ko energetika predstavlja ključno strateško panogo za razvoj. Izkušnje kažejo, da morajo v TEB biti bolj kot kadarkoli prej pripravljeni na določene krizne scenarije in največ uspeha bodo imeli tisti, ki bodo v največji meri suvereni in avtonomni. Še posebej to velja za energetiko, kot eno ključnih strateških panog razvoja. In nedvomno sta suverenost in avtonomija možni ob močni in zanesljivi termoelektrarni Brestanica.

Uresničevanje vizije: Pot do vodilnega proizvajalca nizkoogljične energije
Odmevni govori treh vodilnih osebnosti so izpostavili pomen TEB v regiji. Tomislav Malgaj, direktor termoelektrarne, je ob posebni prilložnosti povedal: ''Da bi bila naša elektrarna pripravljena na sodobne izzive, moramo nenehno posodabljati tehnološke sisteme, kar tudi počnemo. Danes smo se zbrali, da se poklonimo našim prednikom, ki so prepoznali pomen elektrarne za te kraje, in daljnega leta 1931 postavili njene temelje. Bodimo vredni njihove vizije in poskrbimo, da bodo tudi naši zanamci ponosno zrli v naše današnje odločitve.''

Dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, je izrazil vizijo Skupine GEN postati vodilni regijski proizvajalec nizkoogljične električne energije, kjer ima TEB ključno vlogo.: ''Vizija skupine GEN je, da bomo postali vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične električne energije po povprečni ceni, ki je odlična v mednarodnem merilu. TEB ima pri uresničevanju te vizije močno zasidrano vlogo. Tudi v prihodnje bo tako naloga družbe TEB ohraniti vlogo ponudnika simstemskih storitev in zagotoviti stabilno in zanesljivo delovanje energetskega sistema. Dosedanji razvoj družbe kaže na to, da se zavedate potreb po napredku, zato moči usmerjate v razvoj novih tehnologij in obnovljih virov, ter hranilnikov energije, v katerih vidite priložnost za nadaljni razvoj." 

Tudi Janez Kerin, župan občine Krško, je družbi TEB ob tej priložnosti izrazil iskreno zahvalo za dosedanje delo in družbeni prispevek, ki ga elektrarna daje v ta del regije in v občino Krško.'' 

Zgodovinski  in tehnološki razvoj
Zasnova TEB sega v leto 1939, ko so v Brestanici postavili prvi turboagregat na premogovno tehnologijo. V ospredje je stopila s prvo kombinirano plinsko-parno elektrarno na območju Jugoslavije, ki je postala ključni proizvajalec vršne energije. Kot odziv na izzive pri dobavi premoga se je elektrarna pozneje preusmerila v gradnjo plinsko-parne elektrarne na primarni bencin in kurilno olje, kar je privedlo do pomembne vloge pri zagotavljanju sistemskih storitev. V letih razvoja je TEB aktivno sodelovala pri gradnji hidroelektrarn na spodnji Savi ter izvedla gradnjo sončnih elektrarn in modernizacijo energetske infrastrukture. Ključni razvojni mejniki so se nadaljevali s postavitvijo plinskih blokov PB4, PB5, PB6 in PB7 ter prenovo infrastrukture, vključno z rezervoarji za tekoče gorivo, računalniško-komunikacijskim centrom in še več. S postavitvijo PB7 je TEB utrdila svojo vlogo pomembnega ponudnika sistemskih storitev ter zagotovila trajnostno in zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema.

Prihodnost s suverenostjo in vizijo
Ob častitljivii 80. obletnici je jasno, da je TEB skozi svoj razvoj oblikovala in spreminjala elektroenergetski sektor ter ostaja ključni akter trajnostne in zanesljive energetike. Njena zgodovina, tehnološki razvoj in zavezanost viziji postavljajo temelje za suvereno in avtonomno prihodnost elektroenergetike. Termoelektrarna Brestanica je tako osrednje mesto, kjer se preteklost sreča s sodobnostjo, ustvarjajoč pomembno ogrodje za prihodnji razvoj energetske industrije.

Mare Bačnar
O avtorju