Jedrska energija

9-dnevna misija ARTEMIS uspešno zaključena

V Ljubljani je na povabilo Slovenije od 22. do 30. maja 2022 potekala 9-dnevna mednarodna pregledovalna misija ARTEMIS. 

9-dnevna misija ARTEMIS uspešno zaključena

Misija ARTEMIS (ang. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation) je organizirana v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE). Splošni cilj pregledovalnih misij ARTEMIS je zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, sanaciji okolja in razgradnji objektov, na podlagi varnostnih standardov in tehničnih smernic MAAE, kot tudi uveljavljeno mednarodno dobro prakso. Namen ARTEMIS-a v Sloveniji, je bil zagotoviti neodvisen mednarodni pregled in oceno Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16-25), ki je vsaj vsakih 10 let zahtevana v skladu z obveznostmi Direktive Sveta 2011/70/EURATOM.
Skupina, ki jo je sestavljalo pet strokovnjakov iz Belgije, Bolgarije, Francije, Švedske in Združenega kraljestva, treh predstavnikov Mednarodne agencije za atomsko energijo, enega opazovalca iz Evropske komisije in enega iz Češke, se je v devetih dneh sestala s predstavniki ARAO, Uprave RS za jedrsko varnost, Nuklearne elektrarne Krško ter Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. Ob zaključku je bil posebej izpostavljen primer dobre prakse glede zavezanosti Slovenije k proaktivnemu iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov.   
V preliminarnem zaključnem poročilu je ekspertna skupina podala eno priporočilo (recommendation) glede koordinacije vseh deležnikov, časovnice gradnje in obratovanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), štiri predloge (suggestions) glede priprave navodil za doseganje meril sprejemljivosti za odlaganje NSRAO, priprave kriterijev za izbiro koncepta odlaganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, izvajanja raziskav in načrtovanja v podporo ravnanju z radioaktivnimi odpadki in glede upoštevanja kadrovskih potreb tako URSJV kot ARAO pri izpolnjevanju njunih obveznosti za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.