Obnovljivi viri

Agencija za energijo objavila že deseti javni poziv za vstop v podporno shemo

Tudi tokrat je za podporo proizvodnim napravam na obnovljive vire in za soproizvodnjo na voljo deset milijonov evrov, rok za oddajo prijav pa se izteče 15. februarja.

Agencija za energijo objavila že deseti javni poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je konec minulega leta objavila nov Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Pogoji za prijavo projektov ostajajo enaki kot na prejšnjem pozivu, pri čemer je ta za projekte, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja. Prijavitelj morajo v prijavi obvezno navesti tudi  ceno elektrike proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navesti načrtovano letno proizvedeno količino elektrike. Tudi tokrat je na voljo za podpore deset milijonov evrov, razpoložljiva sredstva pa se bodo med prijavitelje razdelila v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

Prijavitelji oziroma promotorji morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v tridesetih dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini dva odstotka investicijske vrednosti projekta. Prijave za vstop v podporno shemo so sicer možne do 15. februarja letos. Več o javnem pozivu si lahko preberete na spletni strani Agencije za energijo.

Spomnimo. Agencija je deveti javni poziv objavila 15. julija 2021, nanj pa je prispelo 48 prijav s skupno nazivno električno močjo 39,9 MW. V nadaljnjem postopku je bilo nato izbranih 41 projektov s skupno nazivno električno močjo 36,9 MW, med njimi je bilo največ projektov sončnih elektrarn (28, 9,6 MW) in soproizvodnih enot na fosilna goriva (11, 26,8 MW).

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.