Okolje

Aktualna dogajanja in pričakovanja konference COP27

Sedemindvajseta Konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja bo v Sharm El-Sheikhu v Egiptu potekala še do 18. novembra.

Aktualna dogajanja in pričakovanja konference COP27
Spletna novinarska konferenca s slovenskimi govorci

Včeraj so državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl, glavna podnebna pogajalka Tina Kobilšek in posebna odposlanka za podnebno diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Eva Tomič, predstavili aktualno dogajanje in pričakovanja podnebne konference. Uroš Vajgl je podaril, da je nujno treba okrepiti globalni odziv za naslavljanje izrednih podnebnih razmer zaradi neposredne in eksistencialne grožnje človeštvu, ekosistemom in biotski raznovrstnosti. Potrebno je sprejeti ukrepe za takojšnje in močno zmanjšanje toplogrednih plinov v vseh sektorjih. Vse pogodbenice, še posebej velike onesnaževalke, bi morale čim prej sprejeti in predstaviti ambiciozne cilje in politike. Državni sekretar je še izpostavil pridružitev Slovenije pobudi Španije in Senegala t.i. Mednarodnemu zavezništvu za odpornost na suše, s ciljem spremeniti trenutni način odpornosti na suše, ki temelji na odzivanju na krize, v bolj proaktiven način, ki bo temeljil na preučitvi tveganj.

Glavni namen konference je spodbuditi sodelujoče države, da se dogovorijo v zvezi z dvigom splošne ambicije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in s tem omejevanje segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija, skladno s Pariškim sporazumom. Konferenca naslavlja tudi ukrepe za dolgoročno globalno odpornost na  podnebne spremembe in zaveze za dvig podnebnega financiranja, predvsem za najbolj ranljive države. Ker pa je napredek pri doseganju ciljev Pariškega sporazuma na svetovni ravni nezadosten, je vloga EU toliko pomembnejša, saj ima najambicioznejše zastavljene cilje. Egipt, kot predsedujoča država in gostiteljica letošnje konference, poudarja, da je ključnega pomena implementacija že sprejetih zavez. Tovrstno sporočilo smo slišali tudi s strani svetovnih voditeljev, na t.i. Vrhu voditeljev oz. Implementacijskem vrhu, ki se je začel včeraj in se nadaljuje danes. Na Vrhu voditeljev Slovenijo zastopa predsednik republike Borut Pahor, ki je včeraj podal nacionalno izjavo, v kateri je Slovenija izpostavila pomen kritičnega desetletja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da na ta način ohranimo temperaturni cilj 1,5 stopinje.

Predsednik republike je med drugim sodeloval tudi na zaključnem dogodku ob sprejemu štafete s sporočilom za svetovne voditelje, ki je začela potovanje v Glasgowu, na prizorišču lanskega COP26 ter je po dobrem mesecu prispela v Sharm el-Sheikh. Štafeto je v Sloveniji sprejela glavna slovenska pogajalka Tina Kobilšek, v zadnji etapi jo je ponesel tudi predsednik Pahor. Glavni cilj je ozaveščanje o pomembnosti globalnega podnebnega izobraževanja in s tem opolnomočenje mladih. Stališče Slovenije v času zasedanja zastopa pogajalska ekipa, ki jo sestavljajo strokovnjaki z Ministrstva za okolje in prostor na čelu z glavno podnebno pogajalko Tino Kobilšek, ki je povedala, da je za EU ključno, da na COP27 v čim večji meri zagotovijo podlago za čim prejšnjo polno implementacijo delovnega programa za blaženje. Nujno je tudi okrepiti tako zaveze za zmanjšanje emisij kot njihovo izvajanje.

S svojim zgledom EU spodbuja ostale države, da okrepijo svoje podnebne ambicije za doseganje ciljev Pariškega sporazuma, v tem pogledu sta ambiciozno zastavljen cilj zmanjševanja emisij  toplogrednih plinov do leta 2030 in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 bistvenega pomena. S  sprejetjem implementacijske zakonodaje v okviru paketa Pripravljeni na 55 pa bo EU dokazala, da je zeleni prehod možen in da s sabo prinaša gospodarske priložnosti in dobrobit ljudi. Posebna odposlanka za podnebno diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Eva Tomič je ob tem povedala, da je na predlog Slovenije in še štirih držav Generalna skupščina Organizacije združenih narodov letos poleti skoraj univerzalno potrdila novo pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja. To pravico želijo smiselno vključiti v delo podnebne konference. V luči kandidature Slovenije za mesto nestalne članice Varnostnega sveta OZN  za obdobje 2024-2025 se tudi zelo dejavno vključujejo v razprave in aktivnosti za podnebno varnost. Slovenija zagovarja vključevanje podnebne varnosti v preprečevanje konfliktov, v izgradnjo miru in napore za ohranitev miru.

Mare Bačnar
O avtorju