Jedrska energija

ARAO je javni gospodarski zavod

Vlada je izdala Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

ARAO je javni gospodarski zavod

Odlok dopolnjuje določbe uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki določa, da se javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki izvaja v javnem gospodarskem zavodu, katerega edini ustanovitelj je Republika Slovenije. Odlok ureja firmo, sedež in dejavnosti zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, financiranje in poslovanje zavoda, upravljanje zavoda in njegove organe, pristojnosti ustanovitelja in določbo o statutu zavoda. Odlok tudi določa, da Agencija za radioaktivne odpadke, ki je bila leta 1991 ustanovljena kot javno podjetje, leta 1996 pa preoblikovana v javni gospodarski zavod, javno službo zagotavlja še naprej v nespremenjeni obliki. Ena od novosti, ki jo odlok prinaša v skladu z zadnjo novelo Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti iz lanskega leta, je prenos pristojnosti za nadzor nad poslovanjem ARAO iz dosedanjega Ministrstva za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje in prostor.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.