Omrežja

Baterijska hranilnika v RTP Okroglo in RTP Pekre v poskusnem obratovanju

V aprilu bo izveden še tehnični pregled, nato pa sledi začetek rednega obratovanja.

Baterijska hranilnika v RTP Okroglo in RTP Pekre v poskusnem obratovanju

Baterijska hranilnika električne energije, ki sta bila v RTP Okroglo in RTP Pekre vgrajena v okviru projekta SINCRO.GRID, sta pričela s poskusnim obratovanjem. Skupna moč obeh postrojev znaša 10 MW, skupna kapaciteta pa 50 MWh. 

Projekt SINCRO.GRID je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške, pri njem pa sodelujejo slovenski in hrvaški sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ELES in HOPS, ter sistemska operaterja distribucijskega omrežja obeh držav, SODO in HEP ODS.
Namen projekta SINCRO.GRID - 1. faza je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar bo omogočilo obstoječi infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz OVE in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo.
V okviru projekta bodo vgrajene kompenzacijske naprave, napreden sistem za ugotavljanje meja obratovanja in sistem hranilnikov električne energije, vzpostavljen pa bo tudi virtualni čezmejni center vodenja.

Celotna vrednost projekta znaša 88,6 milijona evrov, od tega je Evropska komisija prispevala 40,5 milijona evrov.

Polona Bahun
O avtorju