Okolje

Bliža se mladinski energetsko podnebni forum 2023

Mladinski energetsko-podnebni forum 2023 bo združil mlade in strokovnjake na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani za razpravo o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije.

Bliža se mladinski energetsko podnebni forum 2023

Namen dogodka je spodbuditi razpravo o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije, skozi oči mladih. Forum bo združil aktivne predstavnike mladinskih organizacij, študente, raziskovalce, strokovnjake ter oblikovalce politik. Obiskal ga bo tudi mladinski podnebni delegat Rok Dolenc, ki bo predstavljal glas mladih na Podnebnem vrhu ZN – COP28. Forum bo potekal v torek, 14. novembra, ob 15.30 uri, v veliki dvorani na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Razprave o ključnih temah

Na forumu bodo razpravljali o ključnih temah, ki vključujejo oskrbo z energijo, podnebne spremembe ter njihov vpliv na ekosisteme in biotsko raznovrstnost. Poseben poudarek bo namenjen vlogi mladih pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik in krepitvi družbene odpornosti. Na forumu bodo sodelovali številni strokovnjaki, med njimi mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, ter mag. Aleksander Mervar, predsednik Energetske zbornice Slovenije.

Interaktivne razprave in okrogla miza

Forum bo vključeval interaktivne razprave v manjših skupinah na teme, kot so načrtovanje nizkoogljičnega energetskega sistema, vloga energije v družbi in gospodarstvu, ter prizadevanja za družbeno odpornost in medgeneracijsko pravičnost. Dogodek bo zaključen s povzetkom glavnih ugotovitev in povabilom na neformalno druženje v Aula Cafe na Fakulteti za družbene vede. Prijave zbirajo z elektronsko prijavnico do vključno srede, 8. novembra. Za več informacij se lahko obrnete na dominik.derencin@mss.si.

Mare Bačnar
O avtorju