Hidro energija

Bober ima svoj dom v nadomestnem habitatu NH6 HE Brežice

V nadomestnem habitatu NH6, ki je bil vzpostavljen z izgradnjo hidroelektrarne Brežice, se poleg razigranih žab in želv sklednic skriva tudi bober. 

Bober ima svoj dom v nadomestnem habitatu NH6 HE Brežice


Hidroelektrarna Brežice je s svojim vzpostavljenim nadomestnim habitatom NH6 uspešno privabila raznoliko skupnost življenja. Poleg razigranih žab, želv sklednic in drugih vrst, so zaznali tudi prisotnost bobrov, ki so se izkazali za spretno in pomembno sestavino tega okolja.

Vloga bobra v nadomestnem habitatu
Bober, kot izjemno spreten graditelj, je v tem okolju ustvaril svoj dom, kjer se počuti varno in udobno. Njegova prisotnost ni zgolj estetske narave, temveč ima pomembno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v tem ekosistemu. Bober je kot nekakšen inženir narave. Njegovi jezovi in gredi so inženirska mojstrovina, ki pomaga oblikovati vodna okolja. Njegova dejavnost vpliva na oblikovanje habitatov za številne vodne in obvodne vrste.

Vpliv na habitatske pogoje                                                                                                                                                      Bobrova prisotnost vpliva na habitate vodnih organizmov. Ustvarja namreč mesta z različnimi globinami vodnih teles, kar omogoča različnim vrstam rib in vodnih živali optimalne pogoje za preživetje. S svojo aktivnostjo bober pomaga uravnavati populacije rastlinojedih živali, kar posledično vpliva na vegetacijo ob vodnih telesih. To pripomore k ohranjanju naravnega ravnovesja v okolju.

Trajnostna energetika in HESS
Pomen trajnostne energetike se odraža v prizadevanjih hidroelektrarne Brežice za vzpostavitev in ohranjanje nadomestnih habitatov. Bobrova prisotnost v NH6 je izjemno pozitiven primer, kako trajnostna energetika lahko soobstaja z ohranjanjem naravnega okolja. Hidroelektrarna Brežice ne le proizvaja čisto energijo, temveč s svojimi prizadevanji za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja postavlja zgled trajnostnega pristopa v energetiki. Prisotnost bobrov v nadomestnem habitatu NH6 je le en od mnogih pozitivnih rezultatov teh prizadevanj.

 

Mare Bačnar
O avtorju