Jedrska energija

Britanska delegacija obiskala Upravo za jedrsko varnost

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je na neuradnem obisku gostila dva predstavnika Veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Britanska delegacija obiskala Upravo za jedrsko varnost

Obisk je bil namenjen medsebojnemu informiranju glede aktualnih vprašanj miroljubne uporabe jedrske energije in jedrske varnosti v obeh državah. Direktor URSJV Igor Sirc je gostoma predstavil slovenski jedrski program ter trenutne aktivnosti glede nadgradnje varnosti Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in njenega nadaljnjega obratovanja, občasnega varnostnega pregleda in pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let, gradnje suhega skladišča za izrabljeno gorivo in načrtovane gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem, prav tako pa aktivnosti, povezane z morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne.

Razpravljali so tudi o malih modularnih reaktorjih. Gosta sta predstavila aktivnosti britanskega upravnega organa za jedrsko varnost na področju izdajanja dovoljenj za male modularne reaktorje. Udeleženci so se strinjali, da upravna organa obeh držav za jedrsko in sevalno varnost redno in aktivno sodelujeta in izmenjujeta izkušnje v sklopu srečanj različnih mednarodnih organizacij in združenj, zlasti v okviru združenja evropskih upravnih organov za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulators Association - WENRA). Britanska delegacija je podala tudi predloge za različne oblike nadaljnjega sodelovanja in izmenjave izkušenj na področju jedrske varnosti.   

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.