Izpostavljeno

Cene elektrike in plina lani dosegle zgodovinske vrednosti

Glavno gibalo rasti je bilo povečano povpraševanje na svetovni ravni, rast povpraševanja pa naj bi se nadaljevala tudi letos.

Cene elektrike in plina lani dosegle zgodovinske vrednosti

Agencija za energijo je objavila analizo gibanja cen električne energije in plina v drugi polovici minulega leta, iz katere izhaja, da so cene električne energije v Evropi dosegle zgodovinske vrednosti, poglavitni razlog pa naj bi bilo povečano globalno povpraševanje. Pozitiven trend gibanja cen se je odražal tako v primeru pasovne električne energije kot tudi v primeru vršne električne energije. Na borzi BSP-Southpool je bila v prvi polovici leta 2021 za pasovno energijo dosežena povprečna cena indeksa »SIPX baseload« 61,16 €/MWh. V drugi polovici leta 2021 je povprečna cena pasovne energije indeksa »SIPX baseload« narastla na 167,98 €/MWh, da bi 22. decembra dosegla najvišjo vrednost v višini 427,09 €/MWh. Veleprodajne cene električne energijo so nato do konca leta znatno upadle, kar je bila posledica praznikov in s tem manjše rabe električne energije v industriji ter nadpovprečnih temperatur. Prav tako so takrat popustili gonilniki velike rasti v decembru, ko so se zgodili nenapovedani izpadi večjih jedrskih enot v Franciji, neugodne vremenske razmere in negotovosti v zvezi z dobavo zemeljskega plina. 

So se pa v drugi polovici leta 2021 višje veleprodajne cene električne energije že začele prenašati tudi na maloprodajni trg, pri čemer se je osem dobaviteljev električne energije na slovenskem maloprodajnem trgu, ki dobavljajo električno energijo gospodinjskim odjemalcem, odločilo za dvig maloprodajnih cen. Spremembe so bile zaznane tudi na področju akcijskih ponudb dobaviteljev, saj se slednje po izteku niso nadomeščale s primerljivimi kar zadeva cen, oziroma se pogosto sploh niso nadomeščale. 

Mednarodna agencija za energijo tudi za letos ocenjuje, da se bo rast povpraševanja nadaljevala, in sicer naj bi se v primerjavi z letom 2021 poraba zvišala za 3 odstotke. Glede na to oceno naj bi bil pritisk na oskrbovalne verige energentov nekoliko manjši kot v letu 2021, bodo pa, kot navajajo v Agenciji, dejanske razmere še naprej močno odvisne od gibanja cen premoga, plina, nafte in emisijskih kuponov. Ob tem dodajajo, da cene energentov tudi v začetku leta 2022 ostajajo na relativno visoki ravni, vojna med Rusijo in Ukrajino pa zaenkrat še ne dajaje indikacij po kratkoročni umiritvi cen. 

Trend naraščanja cen iz prve polovice leta je bilo v drugi polovici leta zaznati tudi na področju zemeljskega plina, pri čemer so bile dosežene nove rekordne vrednosti. Terminske pogodbe z dobavo dan v naprej na avstrijski borzi CEGH so na trgovalni dan 21. december 2021 tako dosegle poravnalno ceno 177,402 €/MWh, kar je bilo v primerjavi s poravnalno ceno ob začetku drugega polletja, ko so terminske pogodbe z dobavo dan v naprej trgovalni dan zaključile pri vrednosti 36,323 €/MWh, kar za 488 odstotkov več.  
Na gibanje cen zemeljskega plina bo sicer letos močno vplivala rusko ukrajinska vojna, saj so pričakovani veliki premiki na področju strukture uvoza zemeljskega plina v EU, ki si je za cilj zadala zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina. Pritisk na sedanje relativno visoke cene plina utegneta nekoliko zmanjšati morebitna zaustavitev vojne oziroma še naprej stabilna dobava ruskega plina v Evropo in manjše povpraševanje zaradi konca ogrevalne sezone, obstaja pa glede tega seveda še veliko neznank. 

Celotno poročilo o dogajanju na veleprodajnem trgu z električno energijo je dosegljivo na tej povezavi. o dogajanju na veleprodajnem trgu z zemeljskim plinom pa na tej.

Brane Janjič
O avtorju