Energetika

Cene plina lani krepko navzgor

Cene plina za gospodinjstva so bile lani višje za 44 odstotkov, za negospodinjske odjemalce pa celo za 77 odstotkov.

Cene plina lani krepko navzgor

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo analizo gibanja cen zemeljskega plina v minulem letu, iz katere izhaja, da je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca  v letu 2022 znašala 80,4 EUR/MWh, kar je bilo za 44 odstotkov več od povprečne cene v letu 2021. Pri tem je postavka cena zemeljskega plina znašala 50,3 EUR/MWh in se je v obdobju enega zvišala kar za 91 odstotkov. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 12,5 EUR/MWh in se je v primerjavi z letom prej v povprečju znižala za 2 odstotka. Za energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) pa je bilo treba lani odšteti 4,1 EUR/MWh, kar je bilo za 17 odstotkov manj kot leto prej. Trošarina je znašala zgolj evrov za MWh  in se je v letu 2022 na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, v primerjavi z letom 2021 znižala kar za 40 odstotkov. Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen zemeljskega plina se na podlagi  Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem zemeljskega plina od 1. septembra 2022 dalje obračuna tudi nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5 odstotka. 
Povedano še v odstotkih. V letu 2022 je delež postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 62,5 odstotka, delež omrežnine 15,5 odstotka, delež dajatev 5,1 odstotka, delež trošarine 1,3 odstotka in delež davka na dodano vrednost 15,6 odstotka končne maloprodajne cene.

Cena plina za negospodinjske odjemalce lani višje kar za 77 odstotkov, a še vedno nižje od tistih za gospodinjstva

Na celoletni ravni je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca lani 78,4 EUR/MWh in je bila za 77 odstotkov višja od povprečne cene v letu 2021. Pri tem je bilo za samo ceno zemeljskega plina treba odšteti 59 EUR/MWh ali kar za 124 odstotkov več kot leto prej, delež energije na končnem računu pa je bil 89,5-odstoten. Omrežnina je v letu 2022 znašala 4,2 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju znižala za 29 odstotkov, njen delež na končnem računu pa je bil 6,4-odstoten. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2022 zaračunane še dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) v skupni višini 2,3 EUR/MWh, kar je bilo za 28 odstotkov manj kot leta 2021 (3,4-odstoten delež). Zaračunana trošarina pa je lani povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,5 EUR/MWh in je bila zaradi vladnega ukrepa znižanja trošarin za 44 odstotkov nižja kot leto prej, njen delež na končnem računu pa je bil zgolj 0,7-odstoten. Vse navedene cene so sicer brez upoštevanja davka na dodano vrednost.

Brane Janjič
O avtorju