Hidro energija

Center obnovljive energije v Brežicah

Načrtuje se vzpostavitev Centra obnovljive energije v bližini hidroelektrarne Brežice.

Center obnovljive energije v Brežicah

Vizija Centra obnovljive energije je postati vodilni nacionalni center za promocijo obnovljivih virov energije in hkratni skrbi za okolje. Poslanstvo je usmerjeno k uresničevanju načela skrbi za zeleno obnovljivo energijo ter okolje. Predvsem bo center za obnovljivo energijo strokovno operativni center, namenjen izboljšanju rednega delovnega procesa družbe HESS ter povezovanju pri zagotavljanju poplavne varnosti v sinergiji z obvladovanjem okoljskih dogodkov, kot so visoke vode, podnebne spremembe, ekološke nesreče, suše, potresi, in podobno. Pri tem bodo iskali skupne rešitve z različnimi deležniki, se medsebojno obveščali in izmenjevali podatke med agencijo ARSO, Regijskim obveščevalnim centrom, gasilci, ribiči, lokalnimi skupnostmi in partnerji projekta WACOM.

Center obnovljive energije je projekt, ki ga je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2022 do 2025 uvrstila danes. Projekt zajema vzpostavitev Centra obnovljive energije v bližini hidroelektrarne Brežice v regiji Posavje, v katerem bosta delovala dva programska sklopa; Središče za upravljanje pretočnih akumulacij in poplav ter Središče virtualnega obsavskega prostora. V okviru Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 je predviden ukrep Promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi. Višina sredstev znaša v letu 2023 okoli 1.5 milijona evrov. 

 

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.