Energetika

CIGRE v znamenju hitrega razvoja EE sistemov

O čedalje hitrejši dinamiki razvoja elektroenergetskih sistemov priča tudi nedavno že 44. zasedanje CIGRE v Parizu.
CIGRE v znamenju hitrega razvoja EE sistemov

Strokovnega srečanja ugledne mednarodne organizacije elektroenergetikov CIGRE se je konec letošnjega avgusta v Parizu udeležilo rekordnih  6.832 strokovnjakov iz 97 držav, kar je za 27 odstotkov več udeležencev, kot jih je bilo na prejšnjem strokovnem srečanju pred dvema letoma.

Del pestrega dogajanja s 44. zasedanja CIGRE je za Naš stik strnil mag. Krešimir Bakič, predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, ki se že vrsto let udeležuje strokovnih srečanj pariške CIGRE in na njih tudi aktivno sodeluje. Pri tem je treba upoštevati, da so poglavitni sklepi plenarnih sej študijskih komitejev trenutno še v pripravi, zato bo o njih beseda še tekla.   

Na zasedanju CIGRE so bili glede udeležbe in sestankov doseženi tudi drugi rekordi. Kaj kažejo nekatere zanimivejše številke?   

»Plenarnih in panelnih sej se je po študijskih komitejih udeležilo kar 3.212 udeležencev. Za skoraj 40 odstotkov pa je bilo preseženo tudi število razstavljavcev, saj je 198 podjetij razstavljalo na površini 8.560 kvadratnih metrov. V 128 dvoranah in manjših sobah za sestanke je bilo skupaj 364 različnih sestankov - od delovnih skupin, panelnih sej, posterskih sej, različnih seminarjev, pa vse do sej študijskih komitejev in plenarnih obravnav (445 izbranih referatov).«  

Koga je moč srečati na tem eminentnem strokovnem srečanju?  

»V primeru bienalnih zasedanj CIGRE gre pravzaprav za veliki elektroenergetski dogodek, na katerem lahko srečate številne vodilne svetovne strokovnjake, energetske managerje, proizvajalce opreme, profesorje in druge strokovnjake iz vseh koncev sveta. Zasedanja se je udeležilo tudi 37 Slovencev s plačanimi kotizacijami in možnostjo dostopa do vseh sej, pa tudi nekaj udeležencev, ki so obiskali razstavo ali sodelovali na sestankih delovnih skupin. Od 3.212 udeležencev s plačanimi kotizacijami jih je bilo največ iz Francije 317, Nemčije 230, Japonske 180, Združenih držav Amerike 170, Brazilije 161, Velike Britanije 159, Rusije 131, Švice 114, in tako naprej. Slovenija je bila na 29 mestu po številu udeležencev s plačanimi kotizacijami.«  

Kdo je bil tokrat slavnostni govornik? 

»Tradicionalno nedeljsko odprtje zasedanja je vedno namenjeno uglednemu vabljenemu predavatelju, ki na nek način kroji sedanjost ali prihodnost elektroenergetike.Tokrat je imel uvodno predavanje predsednik korporacije nacionalnega omrežja Kitajske dr. Liu Zhenya s temo Mednarodna prenosna avtocesta za optimizacijo globalnih energetskih virov. Predstavil je rezultate študij povezave med Kitajsko in Nemčijo preko Kazahstana in Rusije ter Poljske v treh različicah z različnimi tehnologijami prenosa. Na območju Kitajske, Mongolije in Sibirije je veliko obnovljivih virov, ki bi jih bilo treba integrirati v svetovno medcelinsko električno omrežje s ciljem trajnostnega razvoja našega planeta. Uvodnega predavanja se je udeležilo preko 4.000 udeležencev, kar je doslej, po izjavah sekretarja pariške CIGRE, največje število udeležencev na slovesnem odprtju konference.«  

Katere ključne teme so bile predstavljene?  

»Prvi dan zasedanja je bil namenjen panelni razpravi na temo Vloga elektroenergetskega sistema pri zamnjšanju energetsko okoljskega odtisa, delavnici o razpadih elektroenergetskih sistemov v zadnjem letu ter delavnici o novih modelih izobraževanja za prihodnji elektroenergetski sistem. Na panelni razpravi je šest predavateljev predstavilo svoje poglede iz različnih strokovnih okolij na vlogo elektroenergetskega sistema pri zmanjševanju vplivov na okolje. Zelo zanimivo je bilo predavanje o novem vzorcu razvoja elektroenergetike na Japonskem po Fukushimi, ki ga je opisal prof. Akihiko Yokoyama  iz tokijske Univerze. Na predstavitvah razpadov elektroenergetskih sistemov je bilo največ zanimanja za nedavni razpad EES Indije. Naj omenim, da je predsednik indijskega prenosnega podjetja moral po predstavitvi takoj nazaj v Indijo zaradi ponovnega razpada EES, ki se je zgodil prav v tistem času.«  

Kakšen je vaš splošni vtis s 44. zasedanja pariške CIGRE?  

»Razvoj elektroenergetskih sistemov poteka čedalje hitreje, nove tehnologije so vsak dan naprednejše in dostopnejše. To je tudi razlog za čedalje večje zanimanje strokovnjakov za delovanje te tehnične organizacije. Mnogi udeleženci so prišli tudi zaradi iskanja svojih poslovnih priložnosti.«  

Kaj je v bistvu CIGRE in s čim se v zadnjem času še posebej ukvarja?  

»V svetovnih razmerah je pariška CIGRE nedvomno postala največja strokovna organizacija elektroenergetikov, ki je nevladna in neprofitna. V zadnjem času namenja veliko svojega dela predvsem razvoju novih tehnologij in pametnih omrežij v svetovnih razmerah.«  

Miro Jakomin  

Več o tem v novembrski številki revije Naš stik.