Jedrska energija

Cilj NEK ostaja ohranjanje visoke obratovalne učinkovitosti

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije.

Cilj NEK ostaja ohranjanje visoke obratovalne učinkovitosti

Nuklearna elektrarna Krško je objavila letno poročilo za leto 2021 v katerem predstavljajo različne vidike delovanja NEK: obratovanje, vzdrževanje in posodobitve sistemov, skrb za okolje in ravnanje z odpadki ter mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih. Leta 2021 je NEK proizvedla 5,42 teravatne ure (TWh) električne energije, kar je več od načrtovanih 5,33 TWh. Na presežene cilje so še posebej ponosni zaradi pandemije, ki je močno ohromila gospodarstvo in logistično infrastrukturo na globalni ravni. Doseženi rezultati potrjujejo, da se uspešno soočamo tudi z aktualnimi izzivi sodobnega sveta. Cilj družbe ostaja ohranjanje visoke obratovalne učinkovitosti, ki jo lahko zagotavlja le strokovno in zavzeto delo kompetentnega kolektiva elektrarne ter pogodbenih partnerjev.

Nizka proizvodna cena električne energije iz NEK prispeva v razmerah skokovite rasti cen energije h konkurenčnosti gospodarstva in dostopnosti te dobrine za gospodinjstva, njena nizkoogljičnost pa k izpolnjevanju zavez za prehod v podnebno nevtralnost. Zato je zagotovitev pogojev za dolgoročno obratovanje elektrarne eden izmed naših osrednjih izzivov.

V NEK, ki zmore tehnično obratovati vsaj do leta 2043, so končali obsežen program tehnološke nadgradnje, ki je obsegal vrsto izboljšav in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave ter uvedel pasivne rešitve. Poteka še gradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo – dokončanje zgradbe načrtujejo konec leta 2022, prestavitev prvih 592 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo v suho skladišče pa v prvi polovici prihodnjega.

V skladu s slovensko zakonodajo in smernicami Mednarodne agencije za atomsko energijo morajo leta 2023 opraviti tretji občasni varnostni pregled, ki ga potrdi Uprava RS za jedrsko varnost. Prav tako poteka presoja vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovanja, ki vključuje tudi čezmejno presojo, kar je skladno z odločitvijo Agencije RS za okolje (ARSO).

Poročilo je objavljeno tukaj.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.