Energetika

CKT odslej z visokimi energetskimi prihranki

Konec septembra so v Ljubljani ponovno odprli Centralno kopališče Tivoli (CKT), ki ga je energetsko obnovila družba Petrol.
CKT odslej z visokimi energetskimi prihranki

Mestna občina Ljubljana (MOL) je v aprilu 2017 s konzorcijem družb Petrol in Resalta sklenila javno zasebno partnerstvo za izvedbo energetske sanacije javnih objektov MOL, so povedali v družbi Petrol. Gre za največji projekt javno-zasebnega partnerstva doslej v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah.

Okolju prijazna obnova kopališča

Projekt energetskih sanacij javnih objektov v MOL je bil pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo (MzI). Vključuje kohezijska sredstva v višini 14,9 milijonov evrov, s pričakovanim letnim prihrankom zaradi zmanjšane porabe energentov v višini približno milijon evrov. V omenjenem sklopu je bilo energetsko obnovljeno tudi kopališče Tivoli, ki predstavlja največjo energetsko sanacijo posameznega objekta v okviru tega razpisa, in sicer v neto tlorisni površini 10.832 m2 in v skupni investicijski vrednosti 1.948.300 evrov (brez DDV). 

Kot je dejal Jože Torkar, direktor Energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju družbe Petrol, zajamčeni letni prihranki na objektu znašajo več kot 147.230 evrov. Letni prihranki toplotne in električne energije znašajo 1.828 MWh, izpusti toplogrednih plinov CO2 pa so se zmanjšali kar za približno 486 ton letno. To pomeni, da bo zmanjšanje CO2 v objektu na letni ravni enako, kot ga na leto vsrka približno 24.300 povprečnih dreves oz. približno 57 ha gozda.

Energetski ukrepi energetskega upravljanja

Pri energetski sanaciji CKT so bili izvedeni energetski ukrepi energetskega upravljanja s povezavo sistemov na daljinski nadzor in upravljanje, prenove stavbnega ovoja z vgradnjo toplotne izolacije, prenove stavbnega pohištva, toplotne izolacije ravne strehe nad bazeni, toplotne izolacije poševne strehe in podstrešja, vgradnje sprejemnikov sončne energije površine, menjave petih prezračevalnih naprav, celovite sanacije toplotne podpostaje, vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja ter prenove razsvetljave z zamenjavo približno 1.750 svetilk.

Družba Petrol napreduje v smeri zelenih mest

Prenova kopališča Tivoli je le ena izmed številnih energetskih prenov stavb v lasti Mestne občine Ljubljana, ki potekajo okviru javno-zasebnega partnerstva s konzorcijem družb Petrol in Resalta po principu energetskega pogodbeništva. Skupaj bodo prenovili kar 48 stavb v Ljubljani, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, šole, vrtci, športni objekti in stavbe mestne uprave. S prenovami bodo znatno zmanjšali porabo energentov, prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) in posledično znižali emisije toplogrednih plinov.

Kot so še poudarili v družbi Petrol, s tovrstnimi projekti napredujejo v smeri zelenih pametnih mest in postajajo prepoznan partner v državi na področju energetsko učinkovitega vodenja mest in same pametne infrastrukture v mestih.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.